Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie hydrometalurgiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono nowoczesne procesy technologiczne odzysku kobaltu z rud i koncentratów siarczkowych. Surowce siarczkowe są poddawane prażeniu nasiarczającemu lub chlorującemu. Ługowanie prowadzi się w roztworach kwasu siarkowego lub mieszaninie kwasów siarkowego i solnego. Roztwory po ługowaniu selektywnie oczyszcza się od: miedzi, niklu, żelaza, cynku, manganu. Kobalt metaliczny otrzymuje się w postaci proszku lub osadu katodowego. Omówiono główne sumaryczne reakcje zachodzące w poszczególnych etapach otrzymywania kobaltu.
EN
The modern technological processes of cobalt recovery from sulfidic ores and concentrates are treated of in the paper. The sulfidic raw materials are subject to a sulfatizing or chlorination roasting. The leaching is performed in solutions of sulfuric acid or in a mixture of sulfuric and chloric acids. The solutions, after leaching, are selectively refined from copper, nickel, iron, zinc, manganese. The metallic cobalt is obtained in the powder-form or as cathodic deposit. The chief, global reactions of respective stages of cobalt-winning are treated of.
PL
Podano szczegółowy opis procesów technologicznych stosowanych w rafineriach kobaltu Shituru i Luilu firmy Gecamines. Surowcami do odzysku kobaltu są rudy tlenkowe oraz siarczkowe. Koncentraty tlenkowe mogą być poddawane prażeniu w warunkach redukujących. Koncentraty siarczkowe są poddawane prażeniu nasiarczającemu. Ługowanie prowadzi się w roztworach H2SO4. Roztwory po ługowaniu są selektywnie oczyszczane od: miedzi, niklu, żelaza, cynku, manganu. Kobalt metaliczny otrzymuje się w postaci osadu katodowego.
EN
A detailed description of technologic processes used in cobalt refineries Shituru and Luilu of the company Gecamines. The raw materials for cobalt recovery are oxide ores and sulfide ones. The oxide concentrates can be subjected to a reduction roasting, the sulfide ones to a sulfatizing roasting. Leaching is performed in H2S04-solutions. The solutions, after leaching, are selectively refined from copper, nickel, iron, zinc, manganese. The metallic cobalt is received in the form of cathodic deposit.
PL
Opisano przemysłową technologię odzysku kobaltu z koncentratów siarczkowych opartą na ługowaniu amoniakalnym. Ługowanie prowadzi się w roztworach amoniaku z dodatkiem soli amonowych w autoklawach, w podwyższonych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem tlenu. Roztwory po ługowaniu selektywnie oczyszcza się z miedzi i niklu. Kobalt metaliczny otrzymuje się w postaci proszku z użyciem gazowego wodoru pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono główne sumaryczne reakcje zachodzące w poszczególnych etapach otrzymywania kobaltu.
EN
The industrial technology for cobalt recovery from sulphidic concentrates, based on ammonia leaching, has been described. The leaching is conducted in ammonia solutions with an addition of ammonia salts in autoclaves, at elevated temperatures and increased oxygen pressure. After leaching, the solutions are selectively cleaned from copper and nickel. The metallic cobalt is obtained in a form of powder using high-pressure gaseous hydrogen at elevated temperatures. The main reactions taking place at particular stages of cobalt recovery have been presented.
PL
Opisano technologię przemysłową odzysku kobaltu z rud arsenowych, opartą na ługowaniu amoniakalnym. Rudy arsenowe zawierają arseniany i arsenki metali. Ługowanie prowadzi się w roztworach amoniaku z dodatkiem soli amonowych w autoklawach, w podwyższonych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem tlenu. Roztwory po ługowaniu poddaje się destylacji. Przedstawiono główne sumaryczne reakcje zachodzące w poszczególnych etapach otrzymywania kobaltu.
EN
The industrial technology for ammonia leaching based recovery of cobalt from arsenic ores has been described. Leaching is performed in ammonia solutions with an addition of ammonium salts in autoclaves, at elevated temperatures and under increased pressure of oxygen. After leaching, the solutions are subjected to distillation. The main reactions taking place at particular stages of cobalt recovery are presented.
5
Content available remote Technologie hydrometalurgiczne w utylizacji odpadów
PL
Zarysowano podstawowe cechy, możliwości i ograniczenia technologii hydrometalurgicznych w zastosowaniu do przetwarzania materiałów zawierających metale. Na przykładzie utylizacji złomu akumulatorów ołowiowych, wypracowanych katalizatorów niklowych oraz żużli z hut ołowiu i pyłów z hut miedzi pokazano skuteczność metod hydrometalurgicznych w procesach utylizacji odpadów metalonośnych.
EN
The principal features, capabilities, and limitations of hydrometallurgical processes are outlined with respect to processing of metal bearing raw materials. Utilization of the waste lead batteries, waste nickel catalysts, lead smelter slag, and cooper smelter dust were described in order to illustrate the efficiency of hydrometallurgical methods in utilization of metal containing waste materials.
6
Content available remote Perspektywy rozwoju produkcji miedzi rafinowanej metodą SX-EW na świecie
PL
Artykuł przedstawia zarys technologii SX-EW (solvent extraction-electrowinning), będącej jedną z kluczowych metod hydrometalurgicznych pozyskiwania miedzi. Omówiono jej podstawowe zalety w porównaniu z metodami klasycznej pirometalurgii. Przeanalizowano perspektywy rozwoju produkcji miedzi z SX-EW w świetle przesłanek technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych, a także przedstawiono prognozy w tym zakresie. Wspomniano również o próbach zastosowania metod hydrometalurgicznych z użyciem różnych sposobów ługowania, podejmowanych przez jednostki badawcze w Polsce w celu poprawy efektywności odzysku metali z rud LGOM.
EN
The paper presents a short description of solvent-extraction/electrowinning process (SX-EW), as a crucial technology in hydro-metallurgical technologies for copper recovery. The major prospects for development of copper extraction by this method as an alternative for conventional smelting/refining have been discussed taking into account recent technological achievements, the bio-leaching in particular. The paper cites also a few examples of the use of leaching method, which were examined in Poland in the laboratory scale in the 1990s. However, the prospects for the method utilisation in the domestic copper industry seem to be doubtful in the near future.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.