Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  życie ludzkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Uwagi o ontologii życia ludzkiego
PL
Życie ludzkie rozumiane jako kompleks różnorodnych procesów (biologicznych, psychicznych, społecznych itp.) wymaga analizy wykraczającej poza obszar biologii i innych nauk szczegółowych; wymaga –analizy filozoficznej. Ponieważ także dział filozofii zajmujący się człowiekiem (antropologia filozoficzna/filozofia człowieka) stosunkowo niewiele uwagi poświęca indywidualnemu życiu ludzkiemu, uznano za właściwe wprowadzenie terminu „ontologia życia ludzkiego” jako nazwy obszaru zamierzonych analiz. Zasadniczym ich celem (wyznaczającym sposób ich przeprowadzania) jest dostarczenie analitycznych podstaw dla aksjologicznych (w szczególności: etycznych), ale także – empirycznych (np. socjologicznych) badań nad jakością życia.
EN
Human life construed as a complex of various processes (biological, psychological, social etc.) calls for analysis going beyond domains of biology and other sciences; it calls for philosophical analysis. For the branch of philosophy studying man (philosophical anthropology/philosophy of man) pays little attention to individual human life, the author has decided that it will be proper to introduce the term “ontology of human life” as the name of the domain of the planned here analyses. Their main goal is to deliver analytical foundations for both the axiological (in particular: ethical) and empirical (in particular: sociological) investigations on quality of life.
2
PL
„Jakość życia” stała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotną kategorią teoretyczną (filozoficzną, socjologiczną) jak i polityczną. Stwarza to potrzebę wszechstronnych badań nad tą kategorią. W artykule rozważa się – w nawiązaniu do ontologii życia ludzkiego – pojęcie jakości życia jednostki, oraz – nadbudowane nad nim – pojęcie społecznej jakości życia.
EN
The concept of quality of life has during the last few decades become an important category, both theoretical (philosophical, sociological) and political. This situation generates the need to study comprehensively this category. In the paper, the concept of quality of life of individual and the concept of social quality of life are analyzed, availing of ontology of human life.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu, oprócz oszacowania średniej gotowości do płacenia za projekty publiczne redukujące liczbę przedwczesnych zgonów, jest zaprezentowanie metody wyborów z eksperymentami. Metoda ta nie była dotychczas stosowana w Polsce do wyceny dóbr nierynkowych.
EN
Research, the results of which are presented in this paper, was conducted by the choice experiment (CE) method on a sample group of 120 students from the Faculty of Economic Sciences of Warsaw University. Due to the fact that the group was not numerous and limited only to students, the project should be re-garded as pilot research. The main objective of this paper, besides estimating the average readiness to pay for public projects reducing the number of premature deaths, is the presentation of the choice experiment method which, as yet, has not been applied in Poland for valuation of non-market goods.
4
Content available remote Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego
PL
W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na sformułowaniu wielowątkowej odpowiedzi na pytanie o celowość ekonomicznej wyceny życia ludzkiego w oparciu o koncepcję wyceny statystycznego życia oraz dodatkowego roku przeżycia. W drugiej części artykułu przedstawiono główne metody wyceny, wskazując na kierunki ich doskonalenia w świetle rezultatów pierwszych polskich badań. Całość rozważań zakończono krótką charakterystyką najbliższych planów badawczych w omawianym obszarze tematycznym.
EN
The article touches the problem of how to valuate such specific goods as human health and life. The study provides a brief review of estimation methods stressing the fact that monetary valuation does not discredit the inestimable value of human existence. The monetary indicators can be used in decision processes in health care and environmental protection sectors. Taking into account the first Polish experiences in valuation of statistical life, results from other countries and trends in the development of valuation methods, some directions for future research in this field have been outlined.
EN
In this article the importance of nanometrology and nanotechnology in general for scientific research and especially for production engineering is described and particulary the influence on technical development, high precision manufacturing but also for circumstancies of human life is demonstrated. High accuracy measurement technique and metrology must be given a key role in modern production environment. Essential contributions to increase the quality of products and the productive power of industrial plants can be reached through the aimed application of nanometrology.
PL
Przedstawiono podstawowe znaczenie nanometrologii i nanotechnologii w badaniach naukowych koncentrując się przede wszystkim na inżynierii produkcji. Podkreślono wpływ nanometrologii i nanotechnologii na rozwój techniczny, wytwarzanie o wysokiej dokładności jak również ich znaczenie w życiu człowieka. Techniki pomiarowe o wysokiej dokładności i metrologia powinny odgrywać kluczową rolę w warunkach nowoczesnej produkcji. Dzięki zastosowaniom nanotmetrologii można uzyskać znaczący wzrost jakości wyrobów i zdolności produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.