Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo tunelowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Budownictwo tunelowe w Polsce
PL
Budownictwo tunelowe jest obecnie w fazie wzrostowej – inwestycji tunelowych jest coraz więcej i w najbliższych latach ten trend się utrzyma. Jednak sama budowa tunelu to dopiero początek, ponieważ ten typ obiektu wymaga specjalnego nadzoru. O wyzwaniach związanych z utrzymaniem tunelu redakcji „Mostów” opowiedział Michał Adamkiewicz, kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który zajmuje się bieżącym utrzymaniem tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
PL
Budownictwo tunelowe w naszym kraju rozwija się coraz bardziej dynamicznie – powstają nowe projekty, kolejne wchodzą w fazę realizacji. Dotychczas tunele były niechętnie stosowanym rozwiązaniem, w przeciwieństwie do innych krajów, w których jest ich nieporównanie więcej. Wśród powodów można zapewne wymienić przekonanie, że tunele są droższe i bardziej skomplikowane w budowie od tradycyjnych dróg. Jednak ostatnie lata pokazują, że ten stereotyp znika, ustępując miejsca ciekawym i imponującym inwestycjom. W artykule przedstawiamy najnowsze zestawienie „tunelowe” w naszym kraju.
PL
Podczas podróży drogą ekspresową S-1 do przejścia granicznego w Zwardoniu, tuż przed samą granicą z Republiką Słowacką, kierowca trafi na jeden z niewielu tuneli drogowych funkcjonujących w naszym kraju. Tunel Emilia, bo o nim mowa, zlokalizowany jest na zboczach Beskidu Żywieckiego, w pobliżu miejscowości Laliki.
Mosty
|
2019
|
nr 5
38--40
PL
W Łodzi powstanie tunel kolejowy biegnący pod centrum miasta – na trasie Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Jest to inwestycja w ramach projektu budowy Łódzkiego Węzła Kolejowego, który ma połączyć główne stacje kolejowe w mieście.
PL
Budownictwo tunelowe przeżywa w Polsce rozkwit. Jego rozwój jest związany przede wszystkim z rozwojem transportu kolejowego, drogowego oraz zbiorowego transportu miejskiego (metro). W Polsce historia budowy tuneli jest stosunkowo krótka, jednak zaległości w stosunku do innych krajów są nadrabiane bardzo szybko.
EN
Tunnel engineering is booming in Poland. Its growth is associated with the development of railway, road and public urban transport (underground). The history of tunnel construction in Poland is very short, however we are catching up with the other countries very quickly.
PL
Dynamiczny wzrost wykorzystania technologii tunelowania w obszarze budownictwa komunikacyjnego stawia przed technologami odpowiedzialnymi za projektowanie składu mieszanek betonowych oraz przed inżynierami odpowiedzialnymi za ich wbudowanie niespotykane w budownictwie kubaturowym i inżynierskim wymagania.
EN
A dynamic increase in using tunnelling technologies in the field of transport infrastructure engineering places on technologists responsible for concrete mix design and on engineers responsible for their laying demands that are unheard of in construction engineering.
PL
Na początku stycznia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie projektu linii kolejowej łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu poprawi się komunikacja w Małopolsce, a także z północy na południe kraju oraz na osi Bałtyk–Bałkany–Morze Czarne. W ramach inwestycji powstanie aż trzynaście tuneli.
PL
W bieżącym wydaniu „Mostów” rozpoczynamy publikację nowego działu „Budownictwo tunelowe”, w którym będziemy prezentować najświeższe informacje dotyczące planowanych i trwających inwestycji tunelowych w Polsce i na świecie. Towarzyszyć im będą publikacje merytoryczne z zakresu technologii budowy tuneli, tworzone przez doświadczonych inżynierów budownictwa podziemnego.
11
Content available remote W Polsce powstanie 20 tuneli kolejowych
PL
W najbliższych latach w Polsce zostanie zbudowanych 20 tuneli kolejowych o łącznej długości 26 km. Najwięcej, bo aż 13 obiektów powstanie w Małopolsce. Usprawnią one przejazd pociągów na trasie Podłęże-Piekiełko. Jednak największa inwestycja zostanie zrealizowana w Łodzi. Powstanie tam tzw. tunel średnicowy, który po oddaniu do użytku będzie najdłuższym liniowym tunelem kolejowym w Polsce.
EN
In the next few years in Poland, there will be built 20 railway tunnels with a total length of 26 kilometres – and this can be described as a revolution in the railway industry in our country. The biggest numer of tunnels -13-will be built in Lesser Poland. Thanks to tchem the communications by rail will improve. The biggest single project will be executed in Łódź: when the so-called cross-town tunel will be built, it will be the longest linear railway tunel in Poland.
PL
Fehmarnbelt Fixed Link połączy Skandynawię z Europą Środkową najkrótszą trasą. Tunelem pomiędzy duńską wyspą Lolland i niemiecką wyspą Fehmarn, zostaną poprowadzone tory kolejowe oraz czteropasmowa autostrada. Będzie to najdłuższy podwodny tunel drogowo-kolejowy na świecie, osiągajacy dłudość około 18 km. Projekt, zgodnie z założeniami, musi pozostawać w zgodzie z dwoma głównymi zbiorami europejskich regulacji dotyczących bezpieczeństwa w tunelach drogowych i kolejowych w europejskiej sieci transportowej i z odpowiednimi krajowymi przepisami obu państw. Tunel zaprojektowano w taki sposób, aby towary niebezpieczne mogły być transportowane w sposób bezpieczny, w zgodzie z międzynarodowym i krajowym prawem oraz zasadami. Możliwość eksploatacji tunelu wymagała przygotowania kompleksowej dokumentacji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa, uzupełnionej szeroko zakrojonymi analizami ryzyka. W artykule zaprezentowane zostały wybrane podejścia do koncepcji bezpieczeństwa, sprzętu zabezpieczającego i możliwości ewakuacji.
EN
The Fehmarnbelt Fixed Link connects Scandinaviato Central Europe on the shortes route. The tunnel will connect the Danish island of Lolland and the German island of Fehmarn with a twin-track railway and a four-lane motorway. The realization oft he tunnel with a total length of approximately 18 kilometres will be the world’s longest immersed tunnel for combined railway and road traffic to date. The project is required to comply with two principal European sets of regulations for tunnel safety on roads and railway in the European transport network and the relevant national legislation of both countries.
13
Content available remote Drogowcy stawiają na tunele
PL
Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce pociągnął za sobą realizację wielu nowych inwestycji tunelowych. 17 obiektów, których budowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma w planach, powstanie nie tylko w ciągu strategicznych tras drogowych, takich jak choćby tzw. Zakopianka, ale także w najwiekszych miastach – Warszawie czy Krakowie. Jeden z nich będzie miał 2,3 km długości i będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.
EN
The dynamic growth of road infrastructure in Poland resulted in the execution of many new tunel projects. General Directorate for National Roads and Motorways plans to build seventeen tunnels – not only within the strategical roads (like the one connecting Cracow and Zakopane) but also the bridgest cities like Warsaw and Cracow. One of the tunnels will be 2,3 kilometres long; it will be the longest road tunel in Poland.
14
Content available remote Systemy monitoringu geotechnicznego
PL
Element monitoringu konstrukcyjnego pojawia się w coraz większej ilości realizacji. W przypadku budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku zastosowano monitoring ścian szczelinowych głębokich wykopów. System monitorowania opierał się na pomiarach inklinometrycznych oraz pomiarach geodezyjnych.
15
Content available Tunele nie tylko komunikacyjne
PL
Wywiad z prof. Anną Siemińską-Lewandowską oraz dr. Wojciechem Grodeckim.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zabezpieczania wykopu dla umożliwienia wykonywania tunelu kolejowego prefabrykowanego w miejscu lokalizacji poprzez wypełnianie form traconych wraz z zastosowaniem systemu rozparcia ścian wykopu. Przedstawiono również zarys konstrukcji ułatwiających operowanie formami traconymi w wykopach.
EN
The conception of temporary lining for tunnel construction in open trench technology was showed here. In this case the train tunnel is constructed with prefabricated sections formed partially at a place of its localization. Section of the tunnel consists of form filled with concrete directly in the trench. The construction which make possible manipulation of the empty forms in the trench was also presented.
PL
Temat obejmuje analizę norm i zaleceń dotyczących budownictwa tunelowego w Polsce i wybranych krajach europejskich w zakresie wykonawstwa i kontroli jakości infrastrukturalnych budowli podziemnych. Artykuł obejmuje również wskazania dotyczące integracji dotychczas stosowanych przepisów w tym zakresie w celu ich uporządkowania.
EN
This paper contains analysis of the standards of regulations or guidances applicable in Polish and in some of the European countries' tunneling activity in the field of constructing, safety and quality of underground infrastructural objects. The paper shows also the recommendations concerned with integration and straighten up currently using standards.
PL
Specyficzną grupą środków iniekcyjnych, szeroko obecnie stosowanych w budownictwie górniczym i tunelarstwie są organiczno-mineralne żywice silikatowe. Ich wspólną cechą jest fakt, iż środowisko wodne nie ma wpływu na przebieg reakcji. W odróżnieniu od żywic poliuretanowych (PUR) nie przenoszą płomienia i należą do grupy żywic samogasnących. W artykule podano charakterystykę organiczno-mineralnych żywic sylikatowych oraz przykłady ich zastosowania.
EN
Organic-mineral silicate resins are a specific group of the injection-media widely at present used in underground construction and tunnelling. Their common feature is the water environment has no influence on the course of the reaction. The distinction between them and the polyurethane resins (PUR) is they do not transfer the flame and belong to the group of self-extinguishing resins. Both the characterization and examples of the use of organic-mineral silicate resins have been given in the paper.
PL
Artykuł prezentuje historię i dorobek Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA Część pierwsza przedstawia historię firmy - 45 lat doświadczeń w budownictwie podziemnym i powierzchniowym. Część druga omawia osiągnięcia budownictwa górniczego, specjalistyczne technologie inżynieryjne i możliwości PeBeKa SA w okresie 45 lat istnienia: głębienie szybów, budowę wyrobisk kopalnianych, mrożenie górotworu, tunele drogowe i kolejowe, warszawskie metro, technologie bezwypadkowe, budowę i remonty rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, zabezpieczenie i renowację Kopalni Soli "Wieliczka", budowę i wyposażenie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe.
EN
This paper presents the history of development and the output of Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. In the first part of the paper the history of the company - 45 years of experience in civil and underground engineering is described. Second part covers achievements in mining construction, specialist engineering technologies and potential of PeBeKa SA during its 45 years of existence: shaft sinking, driving mine excavations, ground freezing, road and railway tunnels building, Warsaw underground, trenchless technologies, construction of water and sewage pipes, protection and reconstruction of the "Wieliczka" Salt Mine, construction and furnishing of industrial plants, housing. The third part, summary, presents awards, distinctions and certificates obtained by the company.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.