Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photocatalysis process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z głównych zanieczyszczeń środowiska wodnego są związki powierzchniowo czynne, stosowane intensywnie zarówno w gospodarstwach domowych jako środki piorące i myjące, jak i w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystuj się je przy produkcji tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, farb, lakierów celulozy, papieru, a także przy produkcji żywności, w kosmetyce, farmacji, medycynie i fotografice [1] Ich negatywne działanie wynika przede wszystkim z ich pośredniej szkodliwości dla ekosystemów wodnych. Surfaktanty ułatwiają rozpuszczanie w wodzie substancji toksycznych trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Powodują także pienienie wody, pogarszając warunki dyfuzji tlenu. Konsekwencje obniżonego stężenia tlenu w wodzie dotyczą zarówno zamierania życia biologicznego, jak i pogorszenia zdolności do samooczyszczania się zbiorników wodnych [2,3]. Dodatkowo doniesienia literaturowe wskazują, że związki powierzchniowo czynne o charakterze niejonowym mogą odznaczać się bezpośrednią toksycznością, silniejszą niż surfaktanty jonowe [4]. Jednym z przedstawicieli powszechnie stosowanych surfaktantów niejonowych jest Triton X-100, należący do typu politoksylowanych alkilofenyli. Związki te są podejrzewane o działanie zaburzające wydzielanie wewnętrzne organizmów wodnych.
EN
In terms of sanitation the quality of Polish rivers and lakes is poor. Due to the absence of relevant pro-visions, huge amounts of treated but not disinfected wastewater from municipal sewage is discharged directly into rivers and lakes. The aim of the study was to analyse the impact of the process of photocatalysis on the deactivation of microorganisms in treated municipal wastewater. The study was conducted on the actual municipal wastewater collected from the wastewater treatment plant in Wadowice after all cleaning processes, but prior to discharge to the receiver. The influence of UV radi-ation dose and the dose of the titanium oxide (IV) on the effectiveness of removal of mesophilic and psychrophilic bacteria, coliform bacteria, including Escherichia coli, from wastewater was analysed.
PL
Jakość polskich rzek i jezior pod względem sanitarnym jest zła. Z powodu braku odpowiednich przepi-sów ogromne ilości oczyszczonych, ale niezdezynfekowanych ścieków z oczyszczalni miejskich są od-prowadzane bezpośrednio do rzek i jezior. Celem badań była analiza wpływu procesu fotokatalizy na dezaktywację mikroorganizmów w oczyszczonych ściekach miejskich. Badania przeprowadzono na rzeczywistych ściekach komunalnych pobranych z oczyszczalni ścieków w Wadowicach po wszystkich procesach oczyszczania, ale przed zrzutem do odbiornika. Przeanalizowano wpływ dawki promieniowania UV oraz dawki tlenku tytanu (IV) na skuteczność usuwania ze ścieków bakterii mezofil-nych i psychrofilnych, bakterii z grupy coli, w tym Escherichia coli.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.