Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pollutant emission inventory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
To study the influence of the traffic on the total emission model is used total emission. The model of total emission is identified for the structure of the vehicle fleet in Poland in 2014. The quantity of vehicles and structure of the fleet is derived from the information collected in Polish Central Vehicle and Driver Register system (CEPiK). The data on the intensity and the mileage of vehicles in each category was adopted basing on information from the literature and own research. The article analyzes the impact of the character of traffic vehicles on the total emission defined for traffic in urban, rural and on the highways area.
PL
Do badania wpływu charakteru ruchu pojazdów samochodowych na całkowitą emisję zanieczyszczeń wykorzystano model całkowitej emisji zanieczyszczeń, zidentyfikowany dla stanu motoryzacji w Polsce w 2014 r. Liczność pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji zawartych w bazach Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane nt. intensywności oraz sposobu użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji z literatury i wyników badań własnych. W artykule przeanalizowano wpływ charakteru ruchu pojazdów samochodowych, zdefiniowanego dla ruchu w miastach, poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych, na całkowitą emisję zanieczyszczeń.
2
Content available remote Results of air emission inventory from road transport in Poland in 2014
EN
The article presents results of balancing the national pollutant emission from vehicles, using for the first time in Poland COPERT software to the official report within the framework cooperation in the European Union. The calculation was made for the year 2014 based on number of vehicles from Polish Central Vehicle and Driver Register system (CEPiK). Intensity and way of usage data for each vehicle categories comes from literature and on the on the basis of own research. The article contains results for aggregated vehicle categories for the selected pollutants which are reported in European Union reports.
PL
W artykule przedstawiono wyniki bilansowania krajowej emisji zanieczyszczeńz pojazdów, stosując po raz pierwszy w Polsce oprogramowanie COPERT do oficjalnego raportowania w ramach współpracy w Unii Europejskiej. Badania wykonano dla 2014 r., wykorzystując oficjalne dane o liczności pojazdów, zawarte w bazach Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane nt. intensywności oraz sposobu użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji z literatury i wyników badań własnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dla skumulowanych kategorii pojazdów dla wybranych substancji, których emisja jest inwentaryzowania w raportach Unii Europejskiej.
3
Content available remote Modelling of Vehicle Velocity in the Inventory of Pollutant Emission
EN
Modelling of vehicle traffic is one of the major challenges in the inventory of pollutant emissions from road transport. The diversity of conditions describing vehicle traffic entails a need for assumptions to be made, in order to enable data preparation. In the present paper we analyze the process of vehicle velocity to substantiate adoption of zero-dimensional characteristicsc of the process. In modelling of vehicle traffic it is, above all, the average value of velocity that is assumed to be a zero-dimensional characteristic of the velocity process. Additionally, vehicle traffic is assessed under driving conditions in urban and rural areas, as well as on highways and expressways. The paper presents the analysis of pollutant emissions from road transport in Poland, in the years 2000-2015, with reference to the type of driving patterns, which, in turn, depends on the dynamic characteristics of the velocity process.
PL
Weryfikacja poprawności działania modeli dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu wymaga posiadania informacji o granicach niepewności danych wejściowych przyjętych do obliczeń. W artykule podjęto próbę zdefiniowania błędu inwentaryzacji emisji oraz metodyki jego obliczania. Przedstawiona metoda uwzględnia zarówno wpływ niepewności współczynnika masowego emisji jak i wpływ reaktywności chemicznej. W oparciu o przedstawioną metodykę wykonano obliczenia błędu dla rzeczywistych danych pochodzących z inwentaryzacji emisji na terenie Nowego Sącza.
EN
Verification of operation correctness of air pollutant dispersion models requires information of uncertainties ranges for input data considered to estimations. An attempt at creating definition of emission identification error and its estimation methodology have been made in the paper. The method incorporates the influence of uncertainties in both mass emission rates and chemical reactivity. The error estimations for real data coming from Nowy Sącz area emission inventory have been carried out basis of the described methodology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.