Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplanie elewacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Technologie ocieplania ścian a mocowanie na elewacji budek dla ptaków
PL
W artykule przestawiono problem wykonywania budek lęgowych dla ptaków podczas wykonywania izolacji. Sprawdzono, czy rozwiązania te są prawidłowe ze względów cieplno-wilgotnościowych. Omówiono nowe wymagania stawiane budynkom pod względem izolacyjności.
EN
The article presents the issue of building nesting boxes for birds at the time of producing insulations. These solutions were validated in terms of temperature and moisture properties. New requirements for insulation of buildings were discussed.
3
Content available remote Jak gruby powinien być styropian?
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania docieplenia. Analizie poddano projekt docieplenia pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, wzniesionego w latach 80. XX w. w konstrukcji wielkiej płyty Zwrócono uwagę na czynnik grubości materiału izolacyjnego. Rozważono zastosowanie tańszego styropianu o gorszych parametrach izolacyjnych oraz droższego o lepszych parametrach.
EN
The article presents the analysis of costs of building additional thermal insulation. The analysis concerns a thermal insulation project for a five-storey multi-family building originally erected in the 1980s as a prefabricated wall panel building. The insulation material thickness aspect is examined. The authors considered the use of cheaper EPS with worse insulation performance, and more expensive and better performing product.
4
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
6
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zerwanie tkanin zbrojących i wytrzymałości na rozerwanie warstw zbrojonych w systemach ETICS wykonanych przy użyciu dwóch rodzajów klejów oraz tkanin zbrojących. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. siatki pancernej. Przeanalizowano wpływ zastosowania różnych komponentów na parametry mechaniczne warstwy zbrojonej.
EN
The article presents the bursting strength test results for reinforced layers in ETICS systems, produced with two types of glue and reinforcement fibers. Use of the so-called reinforcing mesh is a relatively new solution. The analysis covers the effect of the use of various components on the mechanical properties of the reinforced layer.
PL
W artykule przedstawiono przykłady różnic w zapisach prawnych wymagań bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego, jakim podlegają systemy ociepleń ETICS. Omówiono problem uzyskiwania i interpretacji odmiennych wyników badań związany ze stosowaniem różnych metod badawczych.
EN
The article presents examples of differences in legal regulations with regards to safety requirements and fire safety, applicable to External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). The problem of attaining and interpretation of discrepant test results, related to application of different test methods, is discussed.
8
Content available remote Systemowość ociepleń
PL
W artykule opisano składniki systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku (ETICS). Przedstawiono wymagania dotyczące stosowania konkretnych rozwiązań materiałowych pochodzących od jednego producenta oraz skutki instalowania rozwiązań niesystemowych.
EN
The article describes the elements of a thermal insulation system for the external walls of a building (ETICS). It presents the requirements concerning the application of particular mate-rial solutions originating from a single manufacturer, as well as the consequences of installing non-systemic solutions.
9
Content available remote Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz
PL
W artykule omówiono warunki i konsekwencje izolacji od wewnątrz. Szczególną uwagę zwrócono na kryterium paroprzepuszczalności. Przedstawiono systemy o takim przeznaczeniu wykonane na bazie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych i porównano je z tradycyjnymi technologiami wykorzystującymi płyty termoizo-lacyjne z wełny mineralnej, styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego.
EN
This article discusses the conditions and consequences of insulation from the inside. Particular attention has been paid to the vapour permeability criterion. The article presents the systems intended for this purpose, manufactured on the basis of modern heat-insulating materials, and compares them with conventional technologies which utilise heat-insulating panels made of mineral wool, expanded polystyrene, and extruded polystyrene.
10
Content available remote Systemy ociepleń – dokumenty odniesienia i metody badań według ZUAT
PL
W artykule przedstawiono metody badań składników ociepleń oraz układów ociepleniowych według ZUAT. Ponadto podano podstawowe informacje dotyczące normalizacji w zakresie systemów ociepleń, a także aktualne dokumenty odniesienia.
11
Content available remote Racjonalna grubość termoizolacji
PL
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy obecnie, gdy mamy większą swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdy powszechnie dostępne są różne materiały, technologie, lepiej i gorzej wyszkoleni wykonawcy, należy równie bezkrytycznie dobierać grubość ocieplenia, kierując się jedynie wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych? Celem autorów jest zwrócenie uwagi na aspekty, które, poza przepisami, również warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o grubości izolacji cieplnej podczas budowy, renowacji i termomodernizacji budynku.
12
Content available remote Ocieplanie trudnych miejsc w BSO
PL
Trudne miejsca na elewacjach w pracach ociepleniowych wymagają szczególnej dbałości, ponieważ to one decydują o efektywności całego systemu. Artykuł zwraca uwagę na wybrane trudne technologicznie strefy na ścianach elewacyjnych i obowiązujące dla każdej z nich zalecenia systemodawców.
PL
W artykule przeanalizowano zapisy norm i zaleceń dotyczących izolacji cieplnej w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania. Zwrócono uwagę na metody badań i wymagania wobec wyrobów, których głównym przeznaczeniem jest wytworzenie na ścianie budynku oporu dla przepływającego ciepła pomiędzy pomieszczeniem mieszkalnym a otoczeniem. Zauważono potrzebę aktualizacji wymogów ustalonych w normie PN-B-20132 [1] dotyczących wyrobów styropianowych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań.
14
Content available remote Jak docieplać elewacje metodą BSO?
PL
Publikacja omawia metodą „krok po kroku” etapy postępowania związane z wykonawstwem robót ociepleniowych od fazy projektowana aż po tynkowanie. Autor wymienia również najczęściej popełniane błędy wykonawcze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.