Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PO RPW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W latach 2007-2013 województwo podkarpackie zostało objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu” został sfinansowany i zrealizowany projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolicy’. Nadrzędnym celem tegoż projektu była poprawa dostępu do centralnych obszarów stolicy województwa oraz zapewnienie sprawności transportu wewnątrz miasta. Jego urzeczywistnienie miało doprowadzić do zwiększenia potencjału rozwojowego, atrakcyjności aglomeracji, ale przede wszystkim wzrostu mobilności mieszkańców. Celem artykułu jest prezentacja założeń tego projektu oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie transportu publicznego w regionie.
EN
In years 2007-2013 Subcarpathian Voivodeship was covered by EU Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013. In the frame of III Priority Axis „Regional Growth Hubs' the voivodeship got financing for the program “Construction of integration system for public transport in the city of Rzeszów and area”. Main objective of the program was to improve access to the central areas of the capital of voivodeship; as well as to improve efficiency of public transport within the city. Program realization was supposed to support potential of development growth and attractiveness of agglomeration, but first of all increasing people’s mobility. This article presents essential achievements of program at different stages of implementation.
PL
W latach 2007-2013 podjęte zostały intensywne działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów. Szczególne znaczenie w tym okresie miał Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umożliwił on realizację projektów pozwalających na rozwój najbiedniejszych regionów – województw zlokalizowanych we wschodniej części Polski. W ramach Priorytetu III tego programu prowadzono działania mające na celu poprawę jakości funkcji metropolitarnych miast wojewódzkich, zwiększając tym samym mobilność mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia programu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.