Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podpora tymczasowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono realizację czteroprzęsłowego mostu typu extradosed, wznoszonego metodą betonowania nawisowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji w trakcie budowy wahadła były stabilizowane podporami tymczasowymi. Wartości sił normalnych występujących w podporach tymczasowych były mierzone za pomocą czujników. Teoretyczne wartości sił normalnych porównano z rzeczywistymi.
EN
The paper concerns the construction of four span extradosed bridge which was erected using balanced cantilever method. In order to improve safety of the building during construction, each of the cantilevers was stabilized by a temporary pier. The values of normal forces in temporary piers were controlled by sensor gauges. In this way theoretical changes of normal forces values in temporary piers could be compared with the real ones.
2
Content available remote Podpory tymczasowe - przegląd rozwiązań
PL
Autor w swoim referacie podjął tematykę związaną z podporami tymczasowymi. Ze względu na mnogość typów podpór tymczasowych, w referacie przedstawiony został ich podział ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne, zastosowany materiał, nośność oraz obciążenie. Podane zostały również przykłady podpór najczęściej stosowanych w budownictwie. Autor po przeprowadzeniu przeglądu literaturowego wskazuje także na problem związany z brakiem opisu metod badawczych, pozwalających na wyznaczenie parametrów mechanicznych podpór tymczasowych w postaci stosu elementów powtarzalnych.
EN
The paper presents the topic of temporary supports. Due to plurality of types of temporary supports the author brings off a breakdown by construction type, material, load capacity and direction of acting force. The most popular temporary supports used in civil engineering have been shown. After the literature review, the author noted the lack of procedures allowing evaluation of mechanical parameters of temporary supports in the form of stack of elements.
3
PL
Tymczasowe podpory składające się z siłownika i stosu elementów drewnianych są stosowane podczas usuwania wychyleń budynków. Sztywność tymczasowej podpory zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości stosu elementów drewnianych. W cyklu monotonicznego zwiększania obciążenia podpora cechuje się sztywnością wynoszącą 111 MN/m w sytuacji, gdy stanowi ją sam siłownik. Sztywność ta zmniejsza się do 22 MN/m, gdy wysokość stosu elementów drewnianych zabudowanych pod siłownikiem wynosi 900 mm. W przebadanym zakresie obciążeń 0 – 400 kN odkształcenia elementów drewnianych i siłownika są sprężyste.
EN
Temporary supports consisting of a hydraulic jack and a stack of wooden elements are applied in the process of removing a building’s deflection. The stiffness of the temporary support in the longitudinal direction can be calculated as the stiffness of the serially connected jack and the stack of wooden elements. The stiffness of the temporary support decreases by increasing the height of the stack. The stiffness of the support, when the load increases monotonically, and the support consisting only of the jack is equal to 111 MN/m. This stiffness is reduced to 22 MN/m when the height of the stack is 900 mm. In the tested load range from 0 to 400 kN, the deformation of the support is elastic.
PL
Artykuł prezentuje kompleksowe rozwiązanie fundamentów palowych dla podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie oddanego do użytku w październiku 2015 roku. Wykonawcą robót palowych była firma Aarsleff Sp. z o.o.
EN
One of the most important problem concerning cantilever method of concrete bridge construction is a stability of symmetrical girder supported on a target pier and a temporary one, which is added to resist potential overturning moment. Asymmetrical latent loads, mainly influenced by real asymetrical dead weight (volume) of construction affect this moment. Thickness mistakes of concrete elements are the random variables, so the reliability of temporary support can be computed properly on the ground of experimental statistical data concerning the mistakes. Such the data were taken on real bridge. Statistical tests were carried out to settle statistical description of the data. Assuming some other random or deterministic variables, reliability analysis was performed to find the reliability index in geometrical projection as well as probabilities of failure.
PL
W budowie mostów betonowych metodą nawisową do najistotniejszych należy problem zapewnienia stateczności dźwigara podpartego na podporze stałej oraz na podporze tymczasowej, umieszczonej w pewnej odległości od pierwszej, w celu utrzymania dźwigara w przypadku wystąpienia niezamierzonego momentu obracającego. Wartość tego momentu zależy głównie od niesymetrycznego rozkładu ciężaru własnego dźwigara, spowodowanego błędami grubości elementów . Ponieważ moment ten jest wielkością losową, to niezbędne są dane statystyczne opisujące błędy grubości. Dane takie, uzyskane na podstawie pomiarów rzeczywistego obiektu, poddano obróbce i analizie statystycznej. Założywszy ponadto kilka innych wielkości, traktowanych jako losowe lub deterministyczne, oszacowano niezawodność podpory tymczasowej, wykorzystując geometryczny wskaźnik niezawodności. Obliczono także odpowiednie prawdopodobieństwa awarii.
PL
Rozpatrzono różne czynniki powodujące nierównomierne obciążenia ustroju dwuwspornikowego, a więc również podpór tymczasowych. Podano przykłady obciążeń przyjmowanych w analizie stanów montażowych konstrukcji.
EN
Different factors which influence non-uniform loading of double- cantilever system and consequently also temporary supports are analysed. Examples of loading assumed in the analysis in assembly phases of construction are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.