Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielkogabarytowe łożyska toczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielkogabarytowe węzły obrotowe są złożonymi układami, poddawanymi skomplikowanym obciążeniom oraz wpływowi środowiska. By lepiej poznać problemy eksploatacji i kształtowania wielkogabarytowych łożysk tocznych, rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych właśnie tej tematyce. W cz. I omówione zostaną cechy łożysk wielkogabarytowych, ich katalogowy dobór oraz mechanizmy zużycia.
PL
Weryfikacja prawidłowości ukształtowania węzła łożyskowego jest konieczna w przypadku jego niskiej trwałości, Liczne wyniki uzyskane z symulacji numerycznych, analiza istniejących rozwiązań, stosunków wymiarowych geometrii styku i konstrukcji wsporczych, stosowanych materiałów oraz doświadczenia eksploatacyjne pozwalają sformułować kryteria oceny postaci geometrycznej podzespołów wsporczych oraz parametrów układu łożysko - jego konstrukcje wsporcze.
PL
Wielkogabarytowe węzły obrotowe są złożonymi układami, poddawanymi złożonym obciążeniom oraz wpływowi środowiska. Przy takich układach istnieje wiele czynników powodujących ich degradację. W przypadku typowych łożysk tocznych rozróżnia się cztery podstawowe mechanizmy zużycia w łożysku: zmęczenie materiału, płynięcie plastyczne, adhezję, a także reakcje chemiczne. Mechanizmy te występują jednocześnie w różnych natężeniach, zmieniających się z czasem eksploatacji łożyska.
PL
Zapewnienie odpowiedniej trwałości węzła obrotu z wielkogabarytowym łożyskiem tocznym, ze względu na wysoki koszt oraz dostępność zamienników jest zagadnieniem o dużej wadze. Dla katalogowych łożysk wieńcowych, montowanych w większej liczbie identycznych maszyn możliwe jest określenie powtarzalnych parametrów eksploatacyjnych. W przypadku dużych łożysk wielkogabarytowych jest to utrudnione ze względu na indywidualne cechy każdej maszyny. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na trwałość węzła obrotu. Opisano kryterium oceny trwałości resztkowej.
EN
Because of the high cost and limited availability of replacements it is vitally important to ensure proper durability of the slewing unit incorporating a large-size rolling bearing. For catalogue rim bearings installed on a larger number of identical machines it is possible to determine recurring operating parameters. In the case of large-size bearing, this is rather diffi cult because of the unique features of each machine. Major factors affecting the life of the slewing unit are discussed. The criterion for assessing residual durability is described.
PL
Łożyska wielkogabarytowe maszyn obrotu nadwozia podstawowych górnictwa odkrywkowego należą do najbardziej wytężonych podzespołów ustroju nośnego, co jest skutkiem bardzo dużego, położonego mimośrodowo obciążenia, niedostatecznej sztywności podzespołów wsporczych oraz niekorzystnych warunków pracy. Zazwyczaj nie istnieje techniczna możliwość zapewnienia odpowiedniej sztywności podzespołów wsporczych. Metoda korekcji bieżni opiera się na odpowiednim wyprofilowaniu dna rowka bieżni i wyniesieniu go w strefach bardziej podatnych, a obniżeniu w strefach sztywniejszych. Wskutek powyższego zabiegu uzyskuje się wyrównanie obciążeń poszczególnych elementów tocznych oraz znaczne obniżenie, decydujących o zniszczeniu, obciążeń maksymalnych. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest znaczne zwiększenie trwałości łożyska. Zabieg korekcji bieżni opisano na przykładzie łożyska obrotu nadwozia zwałowarki ZGOT 11500.100 budowanej obecnie dla BOT KWB "Turów" SA.
EN
Large-size bearings of machine's revolution structure of basic surface mining machines pertain to the most effort subassemblies of the load carrying structure, which is a reason of a high and eccentric loading, insufficient rigidity of the supporting subassemblies as well as disadvantageous working conditions. Usually the technical possibility of providing the suitable rigidity of supporting subassemblies does not exist. The raceway correction method bases on the suitable forming the raceway bottom groove and the lifting it in the more flexible areas and lowering in the more rigid areas. As a result of above treatment the loading compensation of particular rolling elements as well as significant decrease of maximal loadings that decide about failure was obtained. The use of such a treatment enables the significant increase of bearing life. The correction treatment of bearing raceway is described on the ZGOT 11500.100 dumping conveyor example, that is being built for BOT KWB Turów SA mine at present.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.