Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  referat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referaty przedstawiane podczas konferencji krynickich stanowią przegląd osiągnięć danej specjalności. W artykule dokonano ocenę referatów z zakresu inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Zwrócono uwagę na wielowymiarowość problematyki. Ocenę dokonano wg triady: problem naukowy – metody – aplikacje. Scharakteryzowano obszary badawcze, określono tendencje w zakresie badań.
EN
Papers presented at the conferences in Krynica provide an overview of the achievements of a given specialty. In this case, the evaluation of the papers in the field of construction projects engineering is presented in the article. Attention is paid to the multidimensional nature of the problem. The assessment has been made according to the triad: scientific problem – methods – applications. Research areas have been characterized and research trends have been defined.
2
Content available Trwałość obiektów mostowych
PL
Seminaria Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się na przełomie listopada i grudnia od 2005 r. Tematyka WDM nawiązuje do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła trwałości obiektów mostowych.
3
Content available Amerykański No-Dig 2013 w Sacramento
PL
Amerykańskie konferencje No-Dig, w odróżnieniu od polskich (www.nodigpoland.tu.kielce.pl), organizowanych co dwa lata w Kielcach, odbywają się corocznie i za każdym razem w innym mieście. W tegorocznej konferencji w Sacramento 3–7 marca 2013 r. wzięło udział 1650 uczestników.
EN
The American No-Dig Conferences, dedicated to trenchless technologies, take place annually and each time in a different city, unlike the Polish conferences, which are organized biannually in Kielce. The Conference in Sacramento from 37 March 2013 was attended by 1,650 participants.
4
Content available Footbridge 2011 we Wrocławiu
PL
Czwarta z cyklu międzynarodowych konferencji Footbridge odbyła się we Wrocławiu w dniach 5–8 lipca 2011 r. Poprzednie konferencje miały miejsce w Paryżu (20–22 listopada 2002 r.), w Wenecji (6–8 grudnia 2005 r.) i w Porto (2–4 lipca 2008 r.). Podczas obrad Komitetu Naukowego konferencji w Porto podjęto decyzję o powierzeniu organizacji Footbridge 2011 Politechnice Wrocławskiej.
PL
Opracowanie zawiera próbę oceny dorobku Szkół Naukowych z cyklu „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie". Szkoły te były organizowane przez Katedrę Mechanizacji Rolnictwa, corocznie od 1994 roku. Główne założone cele tych Szkół to: integracja środowiska (konsultacja, wymiana poglądów), rozwój kadry naukowo-badawczej poprzez: umożliwienie prezentacji własnych wyników badań na forum ogólnopolskim oraz ich rzeczową ocenę, umożliwienie publikacji wyników tych badań w Wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk. Równocześnie celem było poszerzenie wiedzy poprzez uczestniczenie w wykładach wybitnych naukowców. W sumie w ciągu 10-ciu Szkól wygłoszono 540 referatów naukowych oraz 60 wykładów z zakresu Inżynierii Rolniczej i 15 wykładów 2 dziedzin innych - naukowych i nie tylko.
EN
The report contains and attempt to evaluate the achievements of Science Schools „Scientific and agricultural progress in agriculture". Such schools have been organised by the Chair of Agricultural Mechanisation each year from 1994. The main assumed objectives of such Schools are: environment integration (consultation, exchanging opinions), development of scientific and research staff through enabling presentation of their own research results in a nation-wide forum and their reliable evaluation, allowing for publication of such research results in the publications of the Polish Academy of Science. At the same linie, the objective was to expand the knowledge through participating in lectures of outslanding scientists. In total, during 10 years of the School, 540 scientific papers were presented and 60 lectures were done in the topic of agricultural engineering as well as 15 lectures in other areas - sciemific and other.
PL
Instalacja wentylkacyjna/klimatyzacyjna ma zagwarantować w pomieszczeniach utrzymanie wymaganych warunków psychrometrycznych i zarazem warunków zdrowego powietrza, niezależnie od występujących zakłóceń i czynników wpływu, w całym obszarze warunków klimatu danej miejscowości - przy racjonalnych kosztach eksploatacyjnych. Instalacja tworząca warunki klimatu wewnętrznego pracuje w określonym środowisku zewnętrznym: pobiera z niego powietrze i wprowadza do niego powietrze zużyte, zanieczyszczone technologicznie. Referat wygłoszony na konferencji " Wentylacja i klimatyzacja - 2003 r. Polska w Unii Europejskiej" 30.05.2001 w Warszawie.
PL
Przedstawiono wyniki analizy możliwości wykorzystania miejskich systemów ciepłowniczych, a szczególnie warszawskiego systemu do zasilania w okresie letnim absorpcyjnych wytwornic wody lodowej. Referat przedstawiony na VI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach (16-18 września br.).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.