Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny rozwój rynku paliw silnikowych i biopaliw, zawierających biokomponenty uzyskiwane ze źródeł odnawialnych, wymuszany koniecznością sztywnego dostosowania regulacji jakościowych kształtowanych względami proekologicznymi powinien jednak uwzględniać aspekty technologiczne możliwości produkcyjnych i istniejącej krajowej infrastruktury logistycznomagazynowej. W kontekście tego wskazano na niektóre kluczowe elementy ciągów dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przechowywania biokomponentów, paliw i biopaliw przeznaczonych do stosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym.
EN
A Rancimat (PN EN 14214) test on rapeseed oil’s fatty acid Me esters (FAME) run under field (8–10) and room (20oC) conditions showed the oxidn. stability to fall in 8 months from 9.2 to 2 and 2.5 hrs., resp. A phenol deriv., 50 ppm, or butylhydroxytoluene, 0.5%, made a 5% FAME biodiesel keep the 14214 requirements over 8 months with degradation by ~30% only (to 6 hrs.).
5
Content available remote Postępy w rozwoju badań nad otrzymywaniem biodiesla
PL
Omówiono stosowane lub potencjalne surowce tłuszczowe do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Przedstawiono aspekty technologiczne otrzymywania FAME, głównie problemy prowadzenia procesu z wykorzystaniem katalizatorów alkalicznych homogennych oraz postępy prac badawczych nad katalizatorami heterogennymi. Przedstawiono również różne sposoby prowadzenia procesu otrzymywania FAME związane z obniżeniem kosztów wytwarzania estrów oraz wykorzystania ubocznej gliceryny w procesie jej estryfikacji lub transestryfikacji krzyżowej z przeznaczeniem pochodnych eterowych lub estrowych jako składników biopaliw.
EN
A review with 55 refs. covering actual and potential fat raw materials for making fatty acid methyl esters (FAME), processes using homogeneous catalysts, R&D on heterogeneous catalysts, cost redn. in FAME prepn., glycerol by-product etherification or cross-transesterification, appln. of the ether or ester products as biofuel components, no-catalyst and in-situ transesterifications, and glycerol derives. as biodiesel components.
6
Content available remote LOTOS Biopaliwa : producent FAME w Grupie LOTOS
PL
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. jest spółką-córką LOTOS Czechowice S.A. powołaną do realizacji projektu, którego celem jest budowa instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) popularnie znanych jako biodiesel, o zdolności 100 tys. t/r. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie warunków na wypełnienie zobowiązań Dyrektywy UE 2003/30/EC dotyczącej minimalnych, zalecanych zawartości biokomponentów w paliwach na lata 2005–2010 i pozwoli częściowo wykorzystać istniejący potencjał oraz infrastrukturę LOTOS Czechowice S.A., jej spółek zależnych (przede wszystkim spółki energetycznej) oraz spółek zależnych Grupy LOTOS S.A. działających w Czechowicach. Głównymi surowcami do produkcji Biodiesla wg technologii CD PROCESS są olej rzepakowy i metanol. Projekt przewiduje zapotrzebowanie na olej rzepakowy w ilości 102 tys. t/r. Planowane jest także stosowanie alternatywnych dla oleju rzepakowego olejów roślinnych dostępnych na rynku, takich jak olej palmowy lub sojowy. Biodiesel produkowany wg tej technologii przewyższa wymagania normy EN 14214 (m.in. w zakresie zawartości wody, temperatury zapłonu, liczby kwasowej, zawartości gliceryny, metanolu i zanieczyszczeń) a gliceryna surowa spełnia wymagania specyfikacji British Standard B.S. 2621.
EN
The Connemann’s CD Process for making 100 ktons/year fatty acids methyl esters (and 12.8 ktons/year glycerol as by-product) from rapeseed oil and MeOH is described.
7
Content available remote Biopaliwa drugiej generacji
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju biopaliw i nowych technologii otrzymywania paliw silnikowych z biomasy. Omówiono podstawy procesów otrzymywania biopaliw nowej generacji oraz zalety tych produktów i technologii w odniesieniu do rozwiązań stosowanych obecnie. Uwzględniono zarówno proces produkcji bioetanolu z odpadowych surowców lignocelulozowych, jak i technologie produkcji węglowodorowych paliw do silników diesla w procesach GTL, HTU i HDO.
EN
A review with 19 refs. covering prepn. of EtOH from lignocellulose, hydrocarbon-based biomass-to-liq. fuels, biomass gasification and (hydro)pyrolysis, and catalyzed hydrodeoxidn. of fats.
8
Content available remote Biodiesel a środowisko
PL
Omówiono zagadnienia związane z wpływem na środowisko cyklu produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) poczynając od uprawy rzepaku, otrzymywanie z nasion rzepaku oleju i jego oczyszczanie oraz produkcji FAME z oleju rzepakowego. Zwrócono uwagę na bilans ditlenku węgla oraz bilans energii włożonej i otrzymanej. Przedstawiono sposoby szacowania opłacalności zużycia energii pochodzącej ze stosowania biodiesla w transporcie.
EN
A review covering biodiesel life cycle assessment, energy in/output at FAME production, and CO2 balance sheet concerning rapeseed vegetation (C passing into atm., soil, roots, seeds and oil, and consumed by microorganisms). Emission of CO2 in prepg. a biodiesel is estd. at 3.22 kg/kg biodiesel (+ ca. 0.7 kg/kg in the agricultural area).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.