Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalne planowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano heurystyczną metodę planowania rozmieszczenia przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) wokół osłanianego obiektu obszarowego. Jako miarę oceny jakości rozmieszczenia przyjęto funkcję zależną od odległości najbardziej oddalonych od środka obszaru bronionego możliwych punktów oddziaływania na cele. Jest to wskaźnik odmienny od powszechnie wykorzystywanego w literaturze wskaźnika bazującego na prawdopodobieństwie przeniknięcia ŚNP przez strefę obrony, prawdopodobieństwie zniszczenia ŚNP oraz prawdopodobieństwie poniesienia określonych strat. Ograniczenia modelu wynikają wprost z ograniczeń nakładanych przez rzeczywisty system obrony powietrznej i naturę obiektów obszarowych. W pracy założono, że system VSHORAD działa w ramach ogólnego systemu dowodzenia i kierowania obrony powietrznej, z którego otrzymuje rozpoznany obraz sytuacji powietrznej oraz plany zamierzeń i zadania bojowe. Przedstawiona metoda została oprogramowana. W końcowej części pracy zaprezentowano wyniki obliczeniowe.
EN
This paper presents a heuristic method of planning the deployment of very short-range anti-air missile and artillery sets (VSHORAD) around the protected area object. The function dependent on the distance between the earliest feasible points of destroying targets and the center of the protected area object is taken as an objective function. This is a different indicator from those commonly used in the literature based on the likelihood of a defense zone penetration by the means of air attack (MAA), the kill probability of the MAA and the probability of area object losses. The model constraints result directly from the restrictions imposed by the real air defense system and the nature of the area objects. This paper assumes that the VSHORAD system operates as a part of an air defense command and control system based on the network-centric warfare idea. The presented method has been implemented. In the final part of the paper computational results have been presented.
EN
Commonly accepted point is that functional organization structure is a poor environment for project management. The scenario repository approach is designed especially to support project management in environment with great amount of operational activity taking into account, that in such cases, project tasks have their reflection in the tasks of business-processes. Creation of a special project and operation task management tools set allows to create a new approach in change management in enterprises with functional organization structure, optimize the processes, involved in project management activities, compile the knowledge base of project and operational task management using the project task - operational task mapping to reveal the bottle necks of both.
PL
Ogólnie przyjętym punktem widzenia jest to, że funkcjonalna organizacja struktury jest słabą podstawą do zarządzania projektami. Podejście oparte o scenariusze zostało specjalnie zaprojektowane do wsparcia zarządzania projektami w środowisku o dużej aktywności operacyjnej zwłaszcza, że cele projektu mają swoje odbicie w celach procesów biznesowych. Opracowanie specjalnego zestawu narzędzi i operacji do zarządzania projektami pozwala stworzyć nowe podejście do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach z funkcjonalną organizacją struktury, optymalizować procesy związane z zarządzaniem projektami, zbudować bazę wiedzy projektu i operatywnego zarządzania zadaniami przy wykorzystaniu głównego celu projektu - zadanie operacyjne wykrywania „wąskich gardeł”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.