Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pola wektorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy sposobu wskazania rodzaju ruchu przy pomocy przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego na przykładzie sekwencji przemieszczania się pyłu węglowego. Prezentowane podejście ma poszerzyć perspektywę zastosowania systemów wizyjnych w kontroli procesów spalania, podnosząc tym samym ich efektywność. Wyniki pokazały właściwe odzwierciedlenie rzeczywistego ruchu paliwa na dyskretnej powierzchni pól wektorowych przy zastosowaniu metody przepływu optycznego. Dołączenie metody numerycznej, do analizy pól wektorowych, pozwoliło wyznaczyć sześć rodzajów ruchu. Obserwacje, obejmujące fragmentu badanego zjawiska, wyczerpują wszystkie przypadki oceny przemieszczenia cząstek paliwa.
EN
The article refers to the method of indicating the type of movement by means the digital image processing and analysis on the example of a coal dust movement sequence. Presented approach is broaden the perspective of use the vision systems in the combustion processes control, thus increasing their effectiveness. The results showed a correct reflection of the real fuel movement in the discrete surface of the vector fields using the optical flow method. Including a numerical method for vector field analysis allowed to indicate six types of movement. Research, covering a fragment of the studied phenomenon, exhaust all cases of assessing the fuel particles displacement.
2
Content available remote Visualization method of magnetic fields with dynamic particle systems
EN
In this paper we present an interactive method for visualizing three-dimensional vector fields. We decided to apply dynamic particle system, which is directly connected with the values of magnetic field. We introduce a GPU implementation for the simulation stage and rendering stage of a dynamically magnetic fields particle system. The geometry of the machine can be represented as a mesh, giving the possibility to explore the distribution of particle fields in real time.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowana została interaktywna metoda wizualizacji trójwymiarowych pól wektorowych. W celu osiągnięcia zamierzonego celu zastosowano dynamiczny system cząstkowy, gdzie cząstki są bezpośrednio związane z wartościami pola magnetycznego. Wykorzystanie procesora graficznego - GPU na etapie symulacji i etapie renderingu pozwoliła na możliwość zbadania rozkładu pola cząstek w czasie rzeczywistym.
EN
For natural numbers n > 2 and r > 1 all natural operators T* (Jr(*2T*)) lifting vector fields from n-manifolds M into 1-forms on Jr(*2T*) are classified. It's proved that the set of all natural operators A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.