Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TPG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available TPG and SA with low power consumption
EN
In this paper new solutions for reducing a switching activity of BIST environment for the scan-organized BIST architectures are presented. Several approaches of low power BIST have been proposed. In [1], the author presents a test scheduling approach that takes into consideration the power consumption. For general BIST structure a new test pattern generator is proposed in [2]. There is a set of solutions to eliminate useless pseudo random patterns during the test mode [3-5]. The paper is organized as follows. In Section 2 the power consumption issue and weighted switching activity modeling are investigated. Section 3 presents switching activity of basic logic structures. In Section 4 a new technique is proposed. Section 5 shows the multi-input modulo 2 adder with low power consumption. In Section 6 modified structures of TPG and SA are presented. Section 7 shows two-pattern testing and Section 8 cryptographic key generation with low power consumption. Sections 9-11 include hardware verification of the presented solutions. Section 12 is the summary.
PL
Pobór mocy w systemach cyfrowych może znacząco wzrosnąć podczas procesu testowania. Niniejsza publikacja opisuje metodę, dzięki której może zostać zmniejszone zużycie energii w układach cyfrowych podczas testowania BIST (ang. Built-In Self-Testing). Niniejsze rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o standardową strukturę rejestru przesuwającego z liniowym sprzężeniem zwrotnym LFSR(ang. Linear Feedback Shift Register). Weryfikacja sprzętowa pokazuje, iż pobór mocy został zmniejszony o około 50% w porównaniu ze strukturą klasyczną. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano sprzętowo w generatorze testów TPG (ang. Test Pattern Generator), analizatorze sygnatur SA (ang. Signature Analyzer), generatorze par wektorów testowych oraz zmodyfikowanym generatorze Geffe’go. Zawartość artykułu jest następująca. W części 2. opisano podstawowe definicje związane z poborem mocy w BIST. W części 3. przedstawiono sposób obliczania aktywności przełączeń podstawowych struktur logicznych. W części 4. pokazano wpływ sposobu projektowania układu na jego aktywność przełączeń. Część 5. zawiera metodę projektowania wielowejściowego sumatora modulo 2 o minimalnej aktywności przełączeń. Zmniejszenie poboru mocy w generatorach testów i analizatorach sygnatur wykorzystywanych w BIST zostało zaprezentowane w części 6., natomiast obniżenie poboru mocy podczas testowania układów cyfrowych z wykorzystaniem par wektorów testowych w części 7. Część 8. to obniżenie poboru mocy podczas testowania układów cyfrowych z wykorzystaniem par wektorów testowych. Rozdziały 9–11 zawierają weryfikację sprzętową zaprezentowanych metod i algorytmów. Podsumowanie zawiera część 12.
PL
W artykule przedstawiono metodę generacji par testowych pobudzających uszkodzenia opóźnieniowe. Źródłem par testowych jest zmodyfikowany rejestr MISR. Modyfikacja rejestru MISR polega na podwojeniu jego długości. Dzięki temu udało się ograniczyć do jednego liczbę słów programujących, a tym samym zrealizować generator par testowych bez jakiejkolwiek pamięci. To spowodowało, że uzyskano podobne rezultaty jak dla generatora par testowych z pamięcią ROM, co jest główną zaletą przedstawionego generatora par testowych.
EN
A method of generating test pairs for delay faults is presented in the paper. A modified MISR register is the source of test pairs. Modification of this register consists in doubling its length (Fig. 3). Test pairs are only generated at a half of the MISR register chosen outputs. Doubling the MISR register makes it possible to generate all possible test pairs, which was proved in the papers [2, 3, 4]. The disadvantage of this solution is too large number of clock cycles. The test pairs for the delay faults include a quite number of don't cares. It enables a considerable reduction of the test pairs. Minimising the number of test pairs means a smaller number of clock cycles at a very high coverage factor of the test pairs. The process of merging the test pairs is shown on example. The number of programming words is limited to only one due to this modification. In consequence, it enables producing a generator of test pairs without ROM. There are presented the experimental results of generating the test pairs for benchmarks of ISCAS'89. The number of benchmark inputs was limited to 32. The results are similar to those for the generator of test pairs with ROM [1, 2, 4] (Fig. 1). The coverage factor is somewhere between 65% and 95% at the sequence length ranging from 160 to 300k clock cycles. The main advantage of this solution is the lack of ROM.
3
Content available remote Test Pattern Generator for Delay Faults
EN
One of the recently proposed solutions to the problem generation of test pairs' patterns to target delay faults is a Multiple Input Signature Register (MISR). The paper proposes a method to minimize control words and to modify the operation diagram of the Test Pattern Generator (TPG) aiming at achieving acceptable test times while ensuring a very high coverage of Path Delay Faults (PDF). Experimental results are presented, in which the method of test pairs for benchmarks of the International Symposium on Circuits and Systems in 1989 (ISCAS'89) has been employed [6]. Benchmarks presented in ISCAS'89 are sequential circuits. These results confirm a high effectiveness of this method compared to other solutions.
PL
Rejestr MISR pobudzany słowami odczytywanymi z pamieci ROM jest jednym z ostatnio oferowanych rozwiazan problemu generacji par testowych dla sciekowych uszkodzen opóznieniowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcje zmniejszania liczby słów programujacych oraz takiej modyfikacji grafu pracy generatora par testowych, która pozwala na uzyskanie akceptowalnego czasu testowania przy stosunkowo wysokim współczynniku pokrycia sciekowych uszkodzen opóznieniowych. W pracy przedstawiono rezultaty eksperymentów, w których wygenerowano opracowana metoda pary testów dla benchmarków przedstawionych na konferencji ISCAS’89 [6]. Benchmarki przedstawione na tej konferencji sa układami sekwencyjnymi. Rezultaty te potwierdzaja znaczna skutecznosc metod w porównaniu z innymi rozwiazaniami z rónych zródeł, udostepnianie informacji uytkownikom za posrednictwem kanałów mobilnych i standardowych łaczy telekomunikacyjnych, itp.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.