Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie niejonizujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozkład temperatury w tkankach w trakcie zabiegu ablacji to kluczowy czynnik determinujący nie tylko skuteczność zabiegu, ale także bezpieczeństwo pacjenta. Kontrola rozkładu temperatury w czasie rzeczywistym pozwala na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na sąsiadujące tkanki. W niniejszej pracy jako metodę pomiaru zmian temperatury zaproponowano analizę natężenia rozproszonego wokół piersi poddanej zabiegowi ablacji pola elektromagnetycznego pochodzącego od sondy ablacyjnej.
EN
Tissue temperature distribution during ablation process is a key factor that determines both effectiveness of ablation and precise control to improve heating decrease or even cancel in adjacent healthy tissues. This article shows the relation between scattered electromagnetic field around heated breast with malignant tissues in relation to actual temperature inside breast.
2
Content available remote Pole elektromagnetyczne w diagnostyce medycznej w świetle dokumentu ICNIRP
PL
Zastosowanie promieniowania niejonizującego do celów diagnostycznych umożliwia nieinwazyjną ocenę struktury i funkcji ludzkiego ciała i jest szeroko stosowane w opiece medycznej. Międzynarodowa Komisja ds. Promieniowania Niejonizującego opublikowała oświadczenie dotyczące ochrony pacjentów oraz personelu podczas stosowania metod diagnostycznych z zastosowaniem promieniowania niejonizującego. Artykuł stanowi przegląd zakresu diagnostycznego urządzeń obecnie stosowanych w badaniach klinicznych oraz dokumentuje odpowiednie przepisy i normy obejmujące pacjentów i pracowników służby zdrowia.
EN
Using of non-ionizing radiation for diagnostic purposes enables non-invasive evaluation of the structure and function of the human body and is widely used in medical care. The International Commission on Non-Ionizing Radiation has published a statement on the protection of patients and staff in the use of diagnostic methods using non-ionizing radiation. This article reviews the diagnostic scope of devices currently used in clinical trials and it document the relevant rules and standards for patients and staff.
EN
Studies on the effect of electromagnetic radiation (EMR) characterised by different parameters on living organisms have been carried out for many years. The interaction between the electromagnetic radiation emitted by a variety of devices, such as mobile phones, computers, microwave ovens and X-ray apparatuses on a human organism is multifaceted. Different cell components and structures of an organism may become the target of electromagnetic radiation. This article presents basic information on the interactions of electromagnetic fields (EMF) as well as the biological and health-related effects induced by them. The results of the conducted experiments may be helpful in the determination of standards and principles adequate to the risks developed after an exposure to EMF and also may help in the introduction of appropriate prophylaxis.
PL
Badania nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego (PEM) o różnych parametrach prowadzone są od wielu lat. PEM emitowane przez rozmaite urządzenia stosowane w dzisiejszych czasach, takie jak: telefony komórkowe, komputery, kuchenki mikrofalowe, aparaty rentgenowskie oddziałuje na organizm ludzki w sposób wielotorowy. Różne składniki oraz struktury komórek mogą stanowić tarczę docelową działania promieniowania elektromagnetycznego. Poniższy artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz skutków biologicznych i zdrowotnych, jakie mogą powodować. Wyniki badań prowadzone w tej dziedzinie mogą być pomocne w ustalaniu norm, standardów postępowania adekwatnych do ryzyka powstającego podczas ekspozycji na PEM. Mogą również służyć wprowadzaniu odpowiedniej profilaktyki, która uchroniłaby przed negatywnym działaniem tego czynnika środowiskowego.
4
Content available remote Uwarunkowania prawne i akty normatywne dotyczące promieniowania niejonizującego
EN
The article comprises the review of currently binding Polish and foreign regulations concerning the principles of people’s exposure to electromagnetic radiation. It is difficult to comprehend the legal system relating to the subject of the article unless one strictly deals with the problems of protection against electromagnetic not-ionising radiation. Legal acts relating to this issue cover the last 20 years. Frequently the newer regulations do not cancel the old ones, thus introducing legal confusion in the system. Moreover, the regulations are incomplete, do not cover all frequencies, do not take into consideration numerous phenomena (biological effects for certain range of intensity and frequency, deformation of the field by organisms, information influence). The regulations differ both in contents and in legal force in particular countries. Generally, the figures for liminal values are similar in different countries, except these countries where extremely low values are suggested. The principles of people’s exposure to electromagnetic exposure conditions are mainly limited to issuing liminal values for selective protection zones or giving out permissible time of staying in fields of given intensity. Apart from this, the division into environmental (public) and professional regulations is introduced.
EN
Basing on the analysis of available literature, taking into account current state of science in this respect, the influence of electromagnetic non-ionising radiation on living organisms and technical equipment is presented in the article. It has been pointed out that it is not possible to formulate universal principles including the whole of phenomena occurring between a living organism and electromagnetic fields in the current stage of recognising the mechanism of interaction between a living organism and a whole spectrum of electromagnetic fields that appear in the natural environment. Also the electromagnetic fields influence on correct functioning of technical equipment is not definitely explored.
PL
Scharakteryzowano oddziaływania elektromagnetyczne spowodowane polami elektromagnetycznymi o różnych częstotliwościach oraz zakłócenia radioelektryczne. Rozpatrzono wpływ linii elektroenergetycznych na linie telekomunikacyjne. Przedstawiono charakterystyczne właściwości systemów telefonii komórkowej. Omówiono ogólne zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Podano metody modelowania numerycznego oddziaływania pól elektromagnetycznych wywołanych telefonami komórkowymi.
EN
Effects of electromagnetic fields of different frequencies; radio noise. Influence of electrical power lines upon telephone lines. Characteristics features of GSM systems. General principles of protection against electromagnetic non-ionizing radiation. Methods of numerical modelling of the influence of electromagnetic fields generated by GSM phones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.