Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Numerical simulations of the flows past rotating geometries
EN
In the present paper the numerical approach for the modeling of the flow past rotating geometries is presented. Practical methods for two cases are described: the one where whole domain is moving with uniform angular velocity, where the rotation might be included in the governing equations only (in the terms related to Coriolis and centrifugal forces), and the one where part of the domain is rotating, whereas another one is stationary. The second case is illustrated by examples describing the steady and transient flow around a rotating propeller and by a centrifugal pump. Simulations are performed using OpenFOAM CFD solver, with the models covering flow rotation: MRF (multiple reference frame) and AMI (arbitrary mesh interface).
2
Content available remote Testing the oil flow parameters of CLAAS ARION 610 tractor pump
EN
The article presents the results of comparative tests of partial pump flows with capacity of 110 l/min and 150 l/min. The oil demand for servicing the internal devices of the CLAAS ARION 610 agricultural tractor was measured. The oil flow for supplying the hydraulic engine of the air compressor of the railway braking system was determined. The test results are illustrated in the graphs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wydatków cząstkowych pomy o wydajności 110 l/min i 150 l/min. Dokonano pomiarów zapotrzebowania oleju do obsługi urządzeń wewnętrznych ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Określono wydatek oleju na potrzeby zasilania silnika hydraulicznego sprężarki powietrza kolejowego układu hamulcowego. Wyniki badań zilustrowano na wykresach.
3
Content available remote Energy analysis of a real suction-pressure unit
EN
The article presents an energy analysis of a real suction-pressure unit of a high-efficiency radial piston pump. This pump can be used in small hydropower plants, where, together with a variable displacement hydraulic motor, it would form a hydrostatic transmission. The main advantage of this solution is the possibility of a stepless, automatic change of gear ratio during its operation, which allows an increase of the efficiency of power generation in a hydropower plant. Mathematical models of friction and resistance of flow through self-acting and geometrical deformations of chambers and piston under stress field are presented. In addition, mass, volume, and energy balance calculations were computed for the ideal unit and pressure losses were determined. Derived indicator diagrams for each chamber of the ideal suction-pressure unit served to analyze the technical work of occurring processes. The paper also presents the formulation of total efficiency of the unit. Lastly, the experimental procedure is presented, according towhich it is possible to register the most important parameters of the proposed model.
EN
The article aims at defining and analysing the energy loss coefficients in design solutions of rotating displacement machines, with a piston machine as an example. The energy losses observed in these machines include mechanical loss, volumetric loss, and pressure loss. The scale and relations between these losses in different machines depend on machine design and manufacturing quality, and on operating parameters. The operating parameters, in turn, which affect directly or indirectly the above losses depend on whether the machine works in pump or hydraulic motor regime. The article is also a contribution to the development of a library of ki coefficients which define the losses in displacement machines, as the knowledge about these coefficients makes it possible to assess fast and easily the energy efficiency of a machine or drive system at each point of its working area.
PL
One of the most important action in power engineering is searching for methods of pollution reduction. The biggest pollution is CO2. Emission of it in production of electricity is around 0,9 tons / 1 MWh. The article presents one of the methods of pollution reduction. This method based on decreasing energy consumption of electric drives of pumps and fans. There are practical technical solution in Poland, which decreased energy consumption from 10% to 30%. Others electric drives before modernization consume around 40% of total production of electricity (25% pumps and 15% fans). The modernization of such drives gives the possibility of reduction CO2 emission by 10% within 8 to 10 years.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie wyposażona jest większość obecnie produkowanych maszyn budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
The aim of the article is to discuss the issue of central lubrication systems, which are included in most currently manufactured construction machines. The types of central lubrication systems used nowadays and the methodology of their design are presented.
PL
W spółczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych [8]ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania (SUW). Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizację budowy układów pompowych, ich właściwego opomiarowania oraz prowadzenia optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem [3,4].
PL
Na rynku ochrony przeciwpożarowej utarły się często bezpodstawne definicje niektórych urządzeń lub wyrobów budowlanych, które nierzadko powodują problemy przy składaniu wniosków o krajowe oceny techniczne czy uzgadnianiu projektu, a niektóre błędne definicje są powtarzane w publikacjach. Artykuł przedstawia najważniejsze definicje z zakresu pompowni przeciwpożarowych, zgodnie z normami lub aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których obowiązują Europejskie Normy lub wytyczne NFPA.
EN
Currently on the fire protection market there are often used unfounded definitions of some devices or construction products, which often cause problems when submitting applications for National Technical Assessments or with project arrangements, furthermore some incorrect definitions occur repeatedly in publications. This article presents the most important definitions in the field of fire-fighting pumping, in accordance with the standards or legal acts inforce in the country, the European Union and the United States and other countries in which European Standards or NFPA guidelines apply.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN
This article aims to present the problems of central lubrication systems in which the majority of currently produced construction and road construction machinery are equipped. The article presents the types of central lubrication systems currently in use and the methodology for their design.
PL
Pojęcie efektywności według słowników i encyklopedii pozwala wyróżnić ok. stu synonimów. W praktyce technicznej elektrycznych układów napędowych często się używa tego pojęcia. Najłatwiej zrozumieć pojęcie efektywności energetycznej, gdyż ściśle jest związane ze sprawnościami poszczególnych elementów układu napędowego. Najprościej chyba przyjąć, że efektywność to rezultat podjętych działań opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza to najlepsze efekty. To powyższe stwierdzenie często jest przedstawiane w słownikach.
PL
Napędy dużych mocy wyposażone w silniki elektryczne stosowane w górnictwie węgla kamiennego, wymagają ciągłego chłodzenia. Stosowanie do tego celu wody z instalacji przeciwpożarowej powoduje osadzanie się kamienia kotłowego w przewodach chłodniczych, co wymusza na użytkowniku ich okresowe czyszczenie. Wiąże się to z demontażem silnika i wytransportowaniem go poza obszar pracy, na przykład do warsztatu oddziałowego. W artykule przedstawiono opracowane w ITG KOMAG rozwiązanie mobilnego zespołu napędowo-pompowego, przeznaczonego do czyszczenia układów chłodniczych silników elektrycznych stosowanych w górnictwie. Pompa agregatu będzie napędzana silnikiem hydraulicznym, zasilanym z wodnej magistrali ppoż.
EN
High-power drives used in hard coal mining industry, equipped with electric motors require continuous cooling. Water from the fire-fighting installation, used for that operation, cause limescale deposition in cooling pipes, what requires their periodical cleaning. Cleaning operation needs the motor disassembling and its transportation to other place, e.g. to the near workshop. The solution of mobile driving-and-pumping unit intended for cleaning the electric motor cooling systems used in hard coal mining industry, designed at KOMAG, is presented. The pump of this unit is driven by a hydraulic motor supplied from the fire-fighting installation.
EN
A control system with a proportional directional throttling control valve or a directional control servo valve, controlling a cylinder (linear hydraulic motor) is used in the ship steering gear drive, in the controllable pitch propeller control, in the variable capacity pump control system for hydraulic deck equipment motors or fixed pitch propellers in small ships (for example ferries). The hydraulic system is designed first of all taking into consideration the nominal parameters of the cylinder load and speed. For such parameters, the energy efficiency of the elements and complete system is described. Meanwhile the exploitation conditions can vary in full range changes of the cylinder load and speed coefficients. The article presents a comparison of the energy behaviour of two widespread structures of hydrostatic systems: a standard individual systems with a throttling steering fed by a constant capacity pump. Both hydraulic solutions are described and equations of the total efficiency η of the system are presented. Diagrams of energy efficiency of two hydraulic systems working at the same parameters of a speed and a load of hydraulic linear motor, which were different due to structure are presented and compared, as well ability of energy saving. This publication also presents analyses and compares the areas of the power fields of energy losses occurring in the elements of two hydraulic systems with different structures of the hydraulic linear motor speed control.
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
15
Content available Analiza niesprawności urządzeń odsiarczania
PL
W artykule omówiony został zarys problemów eksploatacyjnych instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w elektrowni węglowej na węgiel kamienny.
EN
The article discusses the operational problems of the flue gas desulphurisation installation in a coal-fired power plant for hard coal.
16
Content available remote Pompy do chemikaliów
17
Content available remote Modification of cooling impeller pump in combustion engines driven by electricity
EN
This paper presents methods of using an electric powered impeller pump to circulate liquid coolant in a combustion engine. The proposed impeller pump is driven differently from pumps typically used in combustion engine cooling systems. The conventional mechanical drive using the mechanical energy produced by the combustion engine is replaced by an electric motor. This solution is not new, but is being given greater consideration due to the improved power efficiency of the combustion engine. Power-smart optimum methods of impeller pump regulation are discussed. The guidelines based on the theory of the impeller pump construction included herein seek to make combustion engine designers more sensitive to issues related to the design of highly efficient flow systems of impeller pumps. The cooling system pumps which are currently used in combustion engines often draw on rather unsophisticated structural solutions which are no longer used in any other industry due to their low efficiency. This is related to the relatively low power consumption of the impeller pump relative to the power output of the entire engine, as well as to its low cost of manufacture.
EN
In this article, two hydrostatic systems with a throttling steering fed by a constant capacity pump were compared. It also includes a subject matter connected with an energy loss power of hydrostatic systems with hydraulic cylinder controlled by proportional directional control valve. Diagrams of loss power of two hydraulic systems worked at the same parameters of a speed and a load of hydraulic cylinder, which were different due to structure and ability of an energy saving, were presented and were compared. There are possibilities to reduce energy losses in proportional control systems (in the pump, in the throttle control unit, especially in the cylinder), and thus to improve the energy efficiency of the throttling manifold. The considerations allow for comparison of the loss power resulting from the applied hydraulic control structure of the hydraulic cylinder and the power consumed by the pump from the electric motor that drives it, the power necessary to provide the required unchanged usable pump-driven hydraulic cylinder. Presents the impact on the output (useful) power of the power consumed in the considered systems, and the impact on the power consumed of the loss power in the individual elements. Instantaneous useful power of the cylinder, which is determined by the product of force and speed of the cylinder rod, is independent of all losses. There are mechanical loss power occurs in the cylinder, the loss power in the conduits, the structural volume and pressure loss power that are associated with the throttling control and loss power in the pump: pressure, volumetric and mechanical which have to be added to the useful power. As a result, the sum of the effective useful power and the loss power of all system is the instantaneous value of the power consumed by the pump from the electric motor that drives it.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
EN
Pressure increase in industrial compressed air systems is produced in most cases in screw compressors. Compressor room devices (such as compressors, filters, oil separators, tanks, sometimes a dehumidifier) occupy relatively little space, each installation is different and has different capacities, but the compressors are chosen in such a way that the rate of pressure increase in the tank is usually equal 4...6 bar/min. The efficiency of such a system depends on many factors, including the compressor efficiency. The theoretical polytropic exponent of the air compression process can range from 1 (isotherm) to 1.4 (adiabatic), however, due to the compression rate, the exponent is closer to the upper limit. Reduction in the demand for compressed air work can be achieved by varying the rate of gas compression, for example using a large volume tank. This article analyzes a gas compression system with water injected into the tank with a pump, where the pump continuously changes its operating point (strongly dependent on its rotational speed) due to the varying discharge pressure. The article presents simulation results of the pump with change in rotational speed, which enables the pump to be operated near the optimum point. By slow injection into a large reservoir the entire compression process converges to the isothermal conversion, which reduces energy losses by decreasing the heating of compressed gas.
PL
Najczęstszym sposobem wytwarzania sprężonego powietrza w przemyśle jest zastosowanie sprężarek śrubowych. Urządzenia znajdujące się w sprężarkowni (jak sprężarki, filtry/separatory oleju, zbiorniki, czasami osuszacze) zajmują względnie mało miejsca, każda instalacja jest inna i ma inną wydajność, jednak sprężarki są tak dobrane, że tempo wzrostu ciśnienia w instalacji wynosi ok. 4...6 barów/min. Sprawność tej instalacji zależy od wielu czynników, w tym sprawności sprężarki. Teoretyczna wartość wykładnika politropy w procesie sprężania powietrza może zmieniać się w zakresie od 1 (izoterma) do 1,4 (adiabata). Jednakże ze względu na tempo sprężania powietrza wartość ta jest bliższa górnej granicy. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę potrzebną do sprężenia powietrza można osiągnąć przez zmianę szybkości sprężania gazu, na przykład z użyciem zbiornika o dużej objętości. Ten artykuł bada układ sprężania powietrza za pomocą wody wtłaczanej do zbiornika za pomocą pompy, gdzie pompa nieustannie zmienia swój punkt pracy (mocno zależny od prędkości obrotowej), a zmiana ta jest wymuszona zmianą ciśnienia na tłoczeniu. Artykuł prezentuje wyniki symulacji pracy pompy zmieniającej swoją prędkość obrotową w taki sposób, aby pracowała ona w pobliżu swojego punktu optymalnego. Dzięki wolnemu wtłaczaniu wody do dużego zbiornika proces sprężania zbliżony jest do przemiany izotermicznej, która obniża straty energii poprzez obniżenie ogrzewania sprężonego gazu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.