Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Silesian Agglomeration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
2
Content available remote Silesian conurbation as a polycentric structure of urban districts
EN
The Silesian conurbation consists of cities, which in many aspects function as one metropolitan organism. This paper is an attempt to characterise the structure of the Silesian conurbation not as composed of cities, but as a system of districts, in the context of the theory of polycentric systems and the importance of quarters for modern urban areas. The authors present a model of the Silesian Conurbation as a set of quarters of various characteristics: housing estates, local centres, industrial districts, etc. The transition from the conurbation into quarters is discussed and the search for elements that combine and bind the quarters space with external elements in view of social and spatial structures. Within such structures, a description of a typical urban quarter – Rokitnica in Zabrze is given, together with a concept of the revitalization of a local quarter centre. The elaborations were prepared within the study subjects “Urban Revitalization and Regeneration” and “Regional Planning” at the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology (course coordinator: Professor Krzysztof Gasidło, teacher: Michał Stangel).
PL
Konurbacja Górnośląska składa się z miast, które w wielu aspektach funkcjonują jak jeden miejski organizm. Artykuł przedstawia próbę charakterystyki struktury przestrzennej Konurbacji Górnośląskiej nie jako układu miast, ale jako układu dzielnic; w kontekście teorii układów policentrycznych i znaczenia dzielnicy dla współczesnych obszarów miejskich. Autorzy prezentują przejście od konurbacji po dzielnice o różnej charakterystyce: osiedli mieszkaniowych, centrów lokalnych, dzielnic przemysłowych itd., poszukując elementów łączących i spajających obszar dzielnicy w wymiarze struktury społecznej i przestrzennej z obszarami zewnętrznymi. W kontekście takiej struktury autorzy przedstawiają charakterystykę przykładowej dzielnicy – Rokitnica w Zabrzu wraz z koncepcją rewitalizacji lokalnego centrum dzielnicowego. Przedstawione opracowania powstały w ramach zajęć na przedmiotach „Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna” oraz „Planowanie regionalne” na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (prowadzący przedmiot prof. Krzysztof Gasidło, prowadzący zajęcia dr hab. Michał Stangel)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.