Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokomotywa akumulatorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W podziemnych zakładach górniczych w transporcie poziomym stosowane są lokomotywy akumulatorowe oraz z napędem Diesla. W ostatnich latach wprowadzono do transportu lokomotywy spalinowe Diesla, co na obecną chwilę okazało się z kilku względów fiaskiem: duże spalanie oleju napędowego, mała trwałość silników oraz zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach kopalnianych. W obecnej chwili z punktu widzenia ekonomicznego oraz ekologicznego bardziej efektywne są lokomotywy akumulatorowe.
EN
Battery and diesel locomotives are used in horizontal transport in Polish underground mining plants. At the moment, diesel locomotives have proved to be economically expensive: high diesel fuel consumption, low durability of drive engines and pollution of the workings atmosphere. Battery locomotives have become more economical and ecological again.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii ciągnika PCA-1 i dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii wyznaczono uwzględniając sprawność układu napędowego. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie czasu pracy tych maszyn górniczych w odniesieniu do stanu naładowania baterii akumulatorów.
EN
Computer simulations of energy consumption of suspended drivetrain PCA-1 and for two variants of operation of Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented. Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the driving system. The results enable assessment of operational time of the mining machines from the state of full charged batteries to their discharge.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu dołowej, akumulatorowej lokomotywy kopalnianej typu Lea BM-12, w której zastosowano silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, o magnesach trwałych montowanych wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika (ang. skrót IPMSM). Przedstawiono potencjalne korzyści wynikające z zastosowania silnika IPMSM w napędzie lokomotywy górniczej. Porównano możliwe do uzyskania parametry pracy lokomotywy i parametry trakcyjne napędu z silnikiem IPMSM w stosunku do parametrów uzyskiwanych przy standardowo stosowanym silniku szeregowym prądu stałego.
EN
The article presents the results of research simulations of the drive of a battery mining locomotive type Lea BM-12, equipped with an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM). The potential benefits resulting from the use of IPMSM in mining locomotives are presented. The operating parameters of the locomotive and the traction parameters of the drive possible to achieve if IPMSM is used are compared to parameters achieved with commonly used series DC motor.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu lokomotywy akumulatorowej typu Lea BM-12, w której zastąpiono silnik szeregowy prądu stałego silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi typu IPMSM. W artykule przedstawiona została również analiza zalet zastosowania silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi w napędzie lokomotywy górniczej z przedstawieniem możliwych do uzyskania parametrów pracy lokomotywy oraz możliwych do uzyskania parametrów trakcyjnych składów pociągów kopalnianych przy zastosowaniu nowego napędu w stosunku do napędu oryginalnego.
EN
The article presents the results of simulation battery locomotives type Lea BM-12, which was replaced serial DC motor by a permanent magnet synchronous motor type IPMSM. The article also presents the analysis of the possible to get an advantages of the use of permanent magnet synchronous motor to drive mining locomotives. Operating parameters and possible to achieve traction parameters of the mine trains using the new drive in relation to the original drive the article presented too.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych zużycia energii dla dwóch wariantów pracy lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA: transport urobku oraz transport materiałów. Zużycie energii obliczono uwzględniając sprawność układu napędowego lokomotywy. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie pracy lokomotywy od stanu pełnego naładowania baterii akumulatorów, aż do jej rozładowania.
EN
Computer simulations of energy consumption for two variants of operation of Lda-12K-EMA locomotive i.e. transportation of run-of-mine and transportation of people are presented. Energy consumption was calculated taking into account efficiency of the locomotive driving system. The results enable assessment of operational time of the locomotive from the state of full charged batteries to their dis charge.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rekuperacji energii w górniczych lokomotywach akumulatorowych. Omówiono badania symulacyjne układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy akumulatorowej typu Lea BM-12. Zaprezentowano wyniki badań zużycia energii elektrycznej lokomotywy Lea BM-12 w czasie zmiany eksploatacyjnej w kopalni, które odniesiono do wyników symulacji. Wskazano czynniki wpływające na skuteczność odzysku energii.
EN
The problem of energy recuperation in mine battery locomotive is presented. Simulation tests of supply-and-control system in Lea BM-12 mine battery locomotive is discussed. Results of testing the energy consumption of Lea BM-12 mine battery locomotive during one operational shift are compared with the simulation test results. The factors, which have impact on efficiency of energy recovery, are indicated.
EN
The paper describes stand tests of innovative drive system of Lea BM-12 mine battery locomotive, which are realized within the project number N R01 0009 06 entitled "Mechatronic drive system for rail vehicles designed to operate in explosive atmosphere". The innovative drive system of Lea BM-12 mine battery locomotive includes permanent magnet synchronous motor (PMSM) vector controlled from the voltage inverter. New drive system is supplied from explosion-proof battery pack. Scope of testing included preparation and implementation of regulator's primary system, which controls locomotives drive system cooperating with braking device and testing of Lea BM-12 drive system according to known work cycle of the locomotive which was developed basing on the real communication system in one of mines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.