Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  novel foods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
EN
Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling.
PL
W artykule wyjaśniono prawne pojęcie nowej żywności oraz prawne warunki wprowadzania jej do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warunki te wynikają przede wszystkim z rozporządzenia nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. Najistotniejszym wymaganiem jest konieczność zachowania odpowiedniej procedury przy wprowadzaniu nowej żywności na rynek po raz pierwszy. W zależności od okoliczności może to być procedura aplikacyjna (bardziej rygorystyczna) bądź notyfikacyjna (mniej rygorystyczna). Nowa żywność, która znajdzie się w obrocie, musi spełniać także określone, szczególne wymagania dotyczące jej znakowania.
EN
This paper clarifies the legal notion of a term "novel food" and describes the legal conditions for its placing on the market within the territory of the European Community. Such conditions mainly result from Regulation No 258/97 of the European Parliament and of the Council. The most important conditions concerns the necessity of observing the appropriate procedures while placing the food on the market for the first time. Depending on the circumstances it may be either an application procedure (more rigorous) or a notification procedure (less rigorous). The novel foods that enter the market must also fulfill certain special requirements concerning the labeling.
PL
Nową żywnością jest żywność i składniki żywności, które nie były powszechnie stosowane w żywieniu ludzi w krajach członkowskich Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. Kwestie związane z nową żywnością reguluje rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności. W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące nowej żywności, zasady wprowadzania do obrotu, znakowania oraz przedstawiono charakterystykę wybranych nowych składników żywności.
EN
Novel food is the food and food ingredients, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. Novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. In the paper the authors present the food law concerning novel food including rules of placing that food on the market, labeling and description on selected novel food ingredients.
PL
W artykule omówiono przeciwstawne poglądy dotyczące żywności transgenicznej. Zaprezentowano opinie o roli inżynierii genetycznej w produkcji roślin i zwierząt transgenicznych, modyfikacji enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym oraz tworzeniu banków genów gatunków roślin ginących z powodu nieprawidłowej działalności człowieka. Przedstawiono także opinie przeciwników produkcji i spożywania żywności transgenicznej, m.in. obawy dotyczące skuteczności uregulowań prawnych, możliwości pojawienia się nowych alergenów, toksyn oraz wyginięcia niektórych nie poznanych jeszcze gatunków roślin. Poruszono zagadnienia dotyczące problemów etycznych i religijnych, związanych z produkcją żywności transgenicznej.
EN
Authors attempt to inspire the general discussion about using the genetic engineering to produce novel foods. The hopes and fears regarding transgenic foods are presented in this article. The authors also believe that the questions about the transgenic foods will embrace the reflection concerning the evolution of the food ecosystem and selforganisation of matter. They aditionaly think that the biological progress of the food production will evaluate the economical profit in the context of the natural evolution of the life on our planet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.