Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 440

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie bezwykopowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Temat optymalnych wariantów pokonywania przeszkód terenowych pojawia się w przypadkach, gdy na trasie planowanego przebiegu rurociągu znajdują się np. autostrada, tory kolejowe, rzeka czy jezioro.
PL
Postępująca urbanizacja ma swoich przeciwników, jednak nie można ukryć, że dzięki niej dokonuje się ogromny rozwój społeczny i technologiczny. Budujemy w coraz bardziej zrównoważony sposób, a co ważniejsze - jeśli to tylko możliwe, naprawiamy istniejącą infrastrukturę, gęsto oplatającą podziemia miast.
3
Content available remote Przewierty HDD w zakładzie Aluminium Konin
PL
W przedsiębiorstwach, które działają w trybie ciągłym i wykorzystują transport drogowy czy kolejowy, a pracy nie można przerywać, sprawdzają się technologie bezwykopowe. Przewierty HDD można wykonywać bez zatrzymywania ruchu pojazdów i zakłócania działalności fabryk czy zakładów produkcyjnych.
PL
Celem artykułu jest ustalenie wpływu różnych czynników na grubość rehabilitacyjnych powłok w technologii CIPP, która jest obecnie najczęściej stosowana w bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono problemy dotyczące wpływu następujących czynników na grubość powłok rehabilitacyjnych: sztywności obwodowej, modułu E, zwierciadła wody gruntowej, materiału rehabilitowanej rury oraz rodzaju zastosowanej żywicy. Sformułowano zalecenia dotyczące ulepszenia obecnie stosowanych metod projektowania powłok żywicznych.
EN
The aim of the article is to determine the impact of various factors on the thickness of rehabilitation liners in CIPP technology, which is currently the most commonly used in trenchless rehabilitation of sewage pipelines. Problems concerning the influence of the following factors on the thickness of rehabilitation liners are presented: stiffness of the pipe, E-modulus, groundwater table, rehabilitated pipe material and the type of resin used. Recommendations have been formulated to improve the current methods of designing resin liners.
PL
W przypadkach, gdy na trasie planowanego przebiegu rurociągu pojawiają się np. autostrada, tory kolejowe, rzeka, jezioro czy inne „przeszkody” terenowe, pojawia się temat optymalnego rozwiązania umożliwiającego ich pokonanie. Wśród możliwych rozwiązań jest bezpośrednie wbudowanie rurociągu przy zastosowaniu jednej z wielu dostępnych już obecnie metod bezwykopowych, opisanych m.in. w [16,18] lub umieszczenie tych rur w tunelu wieloprzewodowym [13]. To drugie rozwiązanie, mimo iż jest droższe na etapie inwestycyjnym okazuje się bardzo często znacznie tańsze na etapie eksploatacyjnym, a w przypadku ewentualnej awarii rurociągu umożliwia bardzo szybkie jej usunięcie (pod warunkiem, że rurociąg nie jest obetonowany, a tym samym dostęp do niego nie jest utrudniony).
6
Content available Wielofunkcyjne tunele miejskie
PL
Wielofunkcyjne tunele miejskie występują w dwóch postaciach: mało- i wielkogabarytowych. Pomysł stosowania wielofunkcyjnych małogabarytowych tuneli miejskich pojawił się w niektórych miastach Europy Zachodniej już w XIX w. [19, 20], kiedy zaczęto umieszczać we wnętrzu przełazowych kolektorów kanalizacyjnych inne przewody lub kable elektryczne. Przetrwał on do czasów obecnych [3, 11–13, 21] i jest realizowany przez budowę tuneli wieloprzewodowych, w których w jednej obudowie konstrukcyjnej umieszczane są różne sieci i kable infrastruktury podziemnej miast, np. kable światłowodowe lokalizowane nie tylko we wnętrzu przewodów kanalizacyjnych, ale także we wnętrzu przewodów wodociągowych i gazowych, czy wymienniki ciepła [22] w kolektorach kanalizacyjnych.
PL
Pod koniec roku w Elektrowni Jaworzno gotowy będzie nowy blok energetyczny o mocy 910 MW. Budowa jest już na tyle zaawansowana, że na teren zakładu dotarły pierwsze dostawy węgla. Jednym z kluczowych elementów wpływających na sprawne działanie nowej jednostki jest rurociąg dostarczający wodę do układu chłodzenia oraz zasilania instalacji odsiarczania spalin. Każda awaria tego systemu może skutkować wstrzymaniem produkcji energii. Aby zapewnić jego bezawaryjność, zainstalowano (w warunkach szkód górniczych) rurociąg polietylenowy (PEHD) o długości około 9 km, z czego 3 km przy użyciu metody bezwykopowej - reliningu.
PL
Podczas budowy gazociągów na obszarach o gęstej zabudowie, przy pokonywaniu przeszkód terenowych lub terenów przyrodniczo cennych, stosowane są zwykle metody bezwykopowe. Spośród tego typu technik najczęściej do realizacji przekroczeń wybierane są: przeciski hydrauliczne, mikrotunelowanie, horyzontalne wiercenia kierunkowe (HDD) oraz technologia Direct Pipe. Bezwykopowa instalacja rurociągów wymaga jednak właściwego ich zabezpieczenia.
PL
Na potrzeby budowy gazociągu Trans Adriatic Pipeline (TAP) na terytorium Grecji polska firma PPI CHROBOK S.A. wykonała dwa przekroczenia bezwykopowe w technologii Direct Pipe (DP). Wiercenia przebiegały w trudnych warunkach geologicznych, a ich realizacja innymi metodami bezwykopowymi została zakwestionowana. Projekt zakończył się sukcesem dzięki niestandardowemu podejściu do realizacji wierceń.
EN
The Polish company, PPI CHROBOKS.A. conducted two trenchless crossings during the construction of Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Greece. The contractor used the Direct Pipe method to achieve his goal of installing the pipeline in very difficult geological conditions. The company proposed other solutions that included using other trenchless methods, but every other offer was declined by the investor. This project was challenging but thanks to the non-standard approach, the contractor was successful.
10
Content available remote Wiercenia w formacjach fliszu karpackiego : Rock Drilling
PL
Budowa blisko 72-kilometrowego gazociągu DN700 relacji Hermanowice-Strachocina wymagała wykonania blisko 40 przekroczeń przeszkód terenowych z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Jednym z nich było przejście pod rzeką San, w ramach którego sekcję gazociągu o długości 979 m zainstalowano w technologii HDD. Prace wiertnicze były realizowane w trudnych warunkach geologicznych fliszu karpackiego.
11
Content available remote Systemy wykładzin CIPP UV do napraw kanałów o małych średnicach
PL
W ostatnich latach na rynku renowacyjnym obserwujemy postępujące zmiany w zakresie wyboru wykładzin renowacyjnych i sposobu ich utwardzania. Coraz większą popularnością cieszą się rękawy utwardzane promieniowaniem UV, a systemy wykładzin CIPP UV znajdują również coraz szersze zastosowanie w przypadku przewodów o małych średnicach - do N250.
EN
In recent years we have been observing the progressive changes in the rehabilitation market - the changes revolve around the selection of renovation liners and the method of curing. The UV cured in place pipe liners are becoming more and more popular and the lining systems are also increasingly used in the case of cables with small diameters - up to DN250.
12
Content available remote Skomplikowany projekt renowacyjny w Gdańsku
PL
W Gdańsku trwa bezwykopowa renowacja kanalizacji w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe) oraz przebudowa kilku najbardziej zniszczonych jej odcinków. Kontrakt o wartości ponad 3,5 mln zł netto na realizację zadania obejmującego odcinki sieci o łącznej długości około 3,2 km, podpisano w czerwcu 2017 r. z firmą BLEJKAN S.A. Stanowi on część kolejnego etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego, którego całkowitą wartość oszacowano na blisko 138 mln zł.
13
Content available remote Skomplikowany projekt nad Wisłą w Tarnobrzegu
PL
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to dla każdej gminy spore wyzwanie. Gęsta zabudowa oraz wzmożony ruch drogowy czy ograniczenia naturalne to poważne przeszkody dla realizacji wielu zadań obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Wówczas nieodzowne są technologie bezwykopowe. Tak też było w Tarnobrzegu, gdzie do modernizacji odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz wodociągowej wykorzystano cztery technologie no-dig.
14
Content available remote Rękawy renowacyjne powinny przejść pozytywnie wszystkie cztery testy
PL
Zbyt wiele wykładzin renowacyjnych nadal nie spełnia w badaniach wszystkich kryteriów jednocześnie. Często osiągają one pozytywne rezultaty w poszczególnych próbach, ale tylko te, które „zdały” wszystkie cztery testy, można uznać za naprawdę dobre.
EN
IKT - Institute for Underground Infrastructure - presents its 14th annual LinerReport, based on 2,150 CIPP liner samples taken on sites for Quality Control purposes during 2017 and tested by the IKT CIPP Liner Test Centre. Still too many liners do not meet the requirements of all of the four IKT criteria. Often they pass some of the tests, yet they fail to pass all of them. Only the liners that succeed to meet all of the requirements should be considered really good products.
15
Content available remote Renowacja bez granic
PL
Pozyskiwanie nowych, zyskownych kontraktów, inwestycje w sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę, uzupełnianie oferty o kolejne technologie i rozwiązania - to kluczowe obszary warunkujące rozwój firmy działającej w branży budowlanej. Co robić w sytuacji, gdy każde z tych kryteriów jest spełnione, a właściciel oczekuje od zarządu jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju? Przekroczyć granice. I to dosłownie. Przykładem takich działań jest spółka BLEJKAN, lider w zakresie renowacji infrastruktury wod-kan w Polsce.
EN
Acquisition of new, profitable contracts, investments in the new equipment and qualified staff, enhancing the offer with new technologies and solutions - those are the crucial areas determining the growth of a construction company. What should we do, when all of the areas are already well administered but the owner requires from the management a more dynamic growth? We need to cross the borders - literally. Like BLEJKAN S.A., that successfully expanded its activity outside of Poland.
16
Content available remote Przygoda renowacyjna w Kościanie. Cz. 2
PL
Wodociągi Kościańskie kontynuują projekt renowacji kanalizacji sanitarnej. Kolejny etap prac objął aż 12 ulic w całym mieście i okazał się dla wykonawcy nie lada wyzwaniem.
PL
W Jeleniej Górze, pod deptakiem w centrum miasta, znajduje się kanał kanalizacji ogólnospławnej DN700, zbudowany z rur kamionkowych. Głębokość jego posadowienia wynosi 3-5 m, a poziom wód gruntowych znajduje się powyżej kanału. Ponad 100 mb tego kanału oraz występujące na modernizowanej trasie studzienki kanalizacyjne zostały poddane bezwykopowej renowacji z wykorzystaniem wykładziny nasączonej żywicą epoksydową.
18
Content available remote Przewiert HDD pod Kanałem Żerańskim na Białołęce
PL
Wykonanie przewiertu pod Kanałem Żerańskim okazało się przedsięwzięciem zarówno ciekawym, jak i trudnym. Trudność wynikała m.in. z krótkiego czasu realizacji prac, dużej średnicy wciąganego przewodu czy nierozpoznanych wcześniej warunków geologicznych. Zadanie, realizowane na potrzeby warszawskiego przedsiębiorstwa wodociągowego, polegało na instalacji rurociągu żeliwnego o średnicy 500 mm na długości 210 m.
19
Content available remote Przejdziem Wartę, przejdziem Wisłę...
PL
Nie wszystkie przewierty są imponujące pod względem parametrów czy stopnia skomplikowania projektu. Bardzo istotne, choć często już niezauważalne przy mnogości tego typu zadań, są przewierty na krótkich odcinkach, stanowiące poligon doświadczalny dla firm, chcących działać i umacniać swoją pozycję na rynku wiertniczym.
20
Content available remote Przegląd metod napraw studni kanalizacyjnych
PL
Studnie są bardzo istotnymi elementami systemów kanalizacyjnych, a ich właściwe utrzymanie należy do obowiązków podmiotów eksploatujących sieci. Zaniedbanie studni może doprowadzić zarówno do drobnych awarii, jak i poważnych w skutkach katastrof budowlanych. Istnieje wiele metod napraw studni kanalizacyjnych, które pozwalają szybko i sprawnie pozbyć się problemu, a równocześnie umożliwiają utrzymanie infrastruktury we właściwym stanie.
EN
Wells are the crucial elements of the sewerage network. Maintenance of the wells is a task for the water and sewage companies. The neglection may lead both to the small and serious breakdowns-even the construction disasters. There are many methods of wells' renovation that enable contractors to fix the problem quickly and efficiently, while maintaining the proper state of the infrastructure.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.