Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinesiotaping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Termografia jest metodą diagnostyczną stosowaną w bezinwazyjnej rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatur na powierzchni ciała. Dzięki termografii możliwa jest m.in. ocena przeciążeń treningowych u sportowców oraz analiza termicznej reakcji tkanek miękkich na mechaniczne odkształcanie. Celem pracy była analiza zmian powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycznego plastra stosowanego w kinesiotapingu. Miało to posłużyć określeniu metody usuwania plastra, która najmniej wpływa na wzrost powierzchniowej temperatury ciała. W badaniu uczestniczyło 47 osób, których średnie BMI (Body Mass Index) wyniosło 20,85 kg/m2. Pomiary wykonywano pięciokrotnie: przed aplikacją plastrów (badanie 1), zaraz po odklejeniu plastra (badanie 2), 10 sekund (badanie 3), 30 sekund (badanie 4) i 60 sekund (badanie 5) po odklejeniu plastra. W badaniach wykorzystano elastyczny plaster Kinesio Tex oraz sztywny plaster marki Omnifix. Analiza zmian rozkładu temperatury powierzchni ciała w zależności od metody usuwania plastra (metoda szybka i wolna) w większości przypadków nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Zanotowano istotnie statystycznie niższą temperaturę badanej okolicy ciała po usunięciu plastra Kinesio Tex, w porównaniu z plastrem sztywnym.
EN
Thermography is a noninvasive diagnostic method applied in detection and visualization of superficial body temperature distribution. It is helpful in detection of sport overloads and the analysis of thermal reaction of soft tissues on mechanical deformation. The objective of this study was to analyze the changes of superficial body temperature after short-term application and removal of elastic tape used in kinesiotaping. The analysis was performed to define a method of such tape removal which would cause the minimal increase of superficial body temperature. The study included 47 students, with mean BMI (Body Mass Index): 20,85 kg/m2. The measurements were taken 5 times: before plaster application (1st measurement), after plaster removal (2nd measurement), after: 10 seconds (3rd measurement); 30 seconds (4th measurement) and 60 seconds (5th measurement) of plaster removal. The elastic plaster Kinesio Tex and stiff Omnifix plaster, were applied. The analysis of superficial body temperatures changes, depending on applied method of plaster removal (slowly and quickly), in most cases did not reveal statistically significant differences. The examination of body surface temperature distribution revealed the statistically significant lower temperature of measured area after removal of Kinesio Tex plaster, comparing to stiff plaster.
PL
Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozciągniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe - proprioceptive neuromuscular facilitation) i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Metody te pozwalają na przywrócenie prawidłowej równowagi mięśniowej poprzez rozciągnięcie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni. Poprawiają także zakres ruchomości stawów i ułatwiają naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
EN
Juvenile thoracic kyphosis leads to the static and dynamic changes within the spine and the pelvic girdle, musculo-capsu-lar spasms and adynamia in overextended muscles, as well as ligaments. This paper presents the potential applications of PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) method and kinesiotaping in a treatment of the juvenile thoracic kyphosis (Scheuermann's disease). These therapeutic methods are useful in restoration of the normal muscular balance by stretching the contracted muscles and strengthening the impaired ones. Thus, the correct range of joint movement may be achieved and the patient is able to maintain the proper body posture.
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania i wykorzystania kinesiotapingu jako metody wspomagającej fizjoterapię pacjentów z uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego. W Polsce kinesiotaping jest jak na razie techniką rzadko stosowaną w leczeniu usprawniającym. W pracy opisano przypadek 39-letniej pacjentki z uszkodzeniem nerwu strzałkowego prawego, poddanej terapii w Poradni Rehabilitacyjnej Przychodni "Stabłowice" Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław Fabryczna. W terapii zastosowano elementy różnych metod fizjoterapeutycznych i zabiegi fizykalne. Metoda kinesiotapingu była stosowana przez 3 miesiące. W wyniku terapii uzyskano symetrię ruchu, stabilizację stawu skokowego, zwiększenie zakresu ruchomości stopy i palców, zmniejszenie obrzęku stopy i podudzia, zmniejszenie objawów niedoczulicy oraz poprawę jakości życia pacjentki. Zastosowanie metody kinesiotapingu w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego pozwala przyspieszyć proces usprawniania.
EN
The aim of the presented work is to examine the possibility of using kinesiotaping as a method of supporting physiotherapy of the patients with neural system damage. So far, kinesiotaping is not popular therapeutic method in Poland. The 39 year-old patent suffering from a right peroneus nerve injury was treated in the rehabilitation ambulatory in Wroclaw. Various physiotherapuetical methods and physical procedures were used in the therapy. Kinesiotaping was applied for three months. The results of the therapy included improvement of the symmetry of movement, stabilization of the tarsal joint, a significant increase of the foot and fingers mobility, the decrease of oedema, decrease of hypaestesia symptoms and improvement of life quality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.