Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion of concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the basic threats in terms of concrete used for tanks or ducts applied in wastewater management is the phenomenon of biogenic sulphate corrosion (BSC). BSC is a particular case of corrosion caused by the action of sulphuric acid (IV), which is formed as a result of a number of biochemical processes, which can take place, e.g. in an environment encountered within the aforementioned structures. Ions present in sulphuric acid react with cement hydration products, which leads to replacing the primary cement matrix components with compounds easily-soluble or highly-swelling during crystallization. The outcome of advanced corrosion is usually an observed formation of a white, amorphous, sponge-like mass, which is easily separated from the underlying concrete. The article discusses a case study of a BSC process in a newly constructed primary settling tank in a municipal wastewater treatment plant.
PL
Beton jest sztucznym kamieniem i jak każdy wytworzony przez człowieka materiał podlega degradacji związanej z oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz z czynnikami reologicznym powiązanymi ze zmianami cech fizycznych betonu wraz z upływem czasu. Niekorzystne oddziaływanie substancji chemicznych na betonowe/żelbetowe konstrukcje budowlane nie ogranicza się do sektora budownictwa przemysłu chemicznego, choć rzeczywiście w tym sektorze budownictwa obserwujemy te najbardziej agresywne rodzaje korozji chemicznych betonu.
EN
The paper presents the problem of progress diffusion of chloride ions into the hydrated cement paste with simultaneously changing of discontinuities and crystalline phases’ amount depending on the distance from the external layer of the sample as a result of interaction mechanism of ammonium chloride with the paste. Experience confirmed the disappearance of lime phases of the hydrated cement paste and capillaries widening during NH4Cl diffusion. Friedel’s salt, formed before, and constituting a buffer before reinforcement corrosion, also dissolved during process of pH lowering. The described corrosion process is rapid due to the releasing of ammonia gas from the reaction medium.
PL
W artykule opisano uszkodzenia betonowego podtorza w miejscu rozładunku produktów ropopochodnych na terenie zakładu przemysłowego. Beton płyty podtorza uległ degradacji w wyniki wieloletniej eksploatacji polegającej m.in. na jego cyklicznym zalewaniu produktami ropopochodnymi w trakcie rozładunku i załadunku cystern kolejowych. Przeprowadzone w okresie wcześniejszym prace naprawcze polegające na reprofilacji wierzchniej części płyty okazały się nieskuteczne. Zaproponowano metody naprawy występujących uszkodzeń.
EN
The article describes damage to concrete trackbed at the point of petroleum products unloading on an industrial site. Concrete in the trackbed slab had been degraded as a the result of long- term service, involving years of flooding with petroleum products during loading and unloading of rail tankers. Repairs carried out earlier, involving reprofiling of the upper layer of slab, proved ineffective. Certain methods were proposed for repairing the existing damage.
5
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
PL
Przemiany związków organicznych zawartych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych prowadzą do powstania humusu, będącego mieszaniną związków wielkocząsteczkowych tzw. substancji humusowych (SH). Substancje te, ze względu na rodzaj obecnych w nich grup funkcyjnych wykazują charakter kwasów organicznych. Związki te uczestniczą w wielu procesach zachodzących w środowisku wodno-gruntowym. Są jedną z przyczyn niszczenia materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na zdolności kompleksotwórcze uczestniczą w obiegu pierwiastków - w tym także metali toksycznych - w przyrodzie. Substancje humusowe znajdują zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.
EN
Conversion of organic compounds which are contained in plant and animal fragments leads to formation of humus, which is a mixture of high-molecular compounds, called humus substances (SH). These substances, considering the sort of functional groups inside them, have a character of organic acids. Moreover, the humus substances take part in many processes in water and ground medium. They are also one of the causes of decay of construction materials. Considering their complexing power the humus substances participate in the circulation of elements in environment, among them also toxic metals. Additionaly, they are used in agriculture and industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.