Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  docieplenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych: docieplanie ścian zewnętrznych, docieplanie budynków od wewnątrz, a także modernizację systemu grzewczego.
EN
The article discusses selected issues of thermal upgrades of existing residential buildings: additional thermal insulation of outer walls, thermal upgrades from the inside, as well as upgrades of the relevant heating system.
PL
W artykule przytoczono obliczenia strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynku mieszkalnego, położonego w północno-zachodniej części Rosji, przed i po jego dociepleniu. Na podstawie znanych parametrów okresu grzewczego, kosztów na docieplenie i kosztów ogrzewania ustalono optymalną grubość warstwy izolacji termicznej, przy której zdyskontowany okres zwrotu inwestycji, obliczany z uwzględnieniem wzrostu taryf na energię cieplną i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, przyjmuje wartość minimalną.
EN
The paper presents the calculations of heat losses occurring through external walls of a residential apartment building in north-western Russia before and after its thermal improvement. Based on the known parameters of the heating season, thermal improvement costs and hearing costs, optimum thickness was determined for the thermal insulation layer, at which the discounted payback period for the investment is minimized, taking into account any increase of heat price tariffs and futurę cash flows discounting.
3
Content available remote Jak gruby powinien być styropian?
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania docieplenia. Analizie poddano projekt docieplenia pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, wzniesionego w latach 80. XX w. w konstrukcji wielkiej płyty Zwrócono uwagę na czynnik grubości materiału izolacyjnego. Rozważono zastosowanie tańszego styropianu o gorszych parametrach izolacyjnych oraz droższego o lepszych parametrach.
EN
The article presents the analysis of costs of building additional thermal insulation. The analysis concerns a thermal insulation project for a five-storey multi-family building originally erected in the 1980s as a prefabricated wall panel building. The insulation material thickness aspect is examined. The authors considered the use of cheaper EPS with worse insulation performance, and more expensive and better performing product.
4
Content available remote Ocieplenia na ocieplenia – znaczenie diagnostyki istniejących ociepleń
PL
W artykule omówiono etapy i metody oceny istniejącego ocieplenia przed ponownym dociepleniem. Podkreślono znaczenie diagnostyki istniejących dociepleń. Wskazano elementy oceny powierzchni istniejącego ocieplenia, oceny wykonanych odkrywek, a także postępowanie w przypadku, gdy podłoże stanowią żelbetowe ściany trójwarstwowe.
EN
The article discusses the stages and methods of assessing the existing insulation before applying added insulation. The emphasis is on the importance of existing insulation diagnostics. There is an indication of elements of evaluating the existing insulation surface, assessment of any stripping done, and proceeding in case 3-layer reinforced concrete walls are the base.
5
Content available remote Analiza wad i uszkodzeń w budynku wielorodzinnym po dociepleniu
PL
W krajobrazie dużych osiedli mieszkaniowych ciągle dominują budynki z lat 60. i 70. wykonywane z wielkiej płyty i w różnych systemach. Charakteryzują się one małą izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych, a stan ich instalacji co. i c.w.u. oraz źródeł ciepła w znacznym stopniu odbiega od obecnych standardów, dlatego wymagają termomodernizacji.
6
Content available remote Fizykalne problemy rewitalizacji zabytkowej zabudowy przemysłowej Bydgoszczy
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z rewitalizacją obiektów zabytkowych. Przeanalizowano przykładowe mostki termiczne powstające w wyniku przystosowania wybranego obiektu do nowej funkcji.
EN
The article presents the problems connected with revitalization of antique objects. The examples of thermal bridges coming into being in result of adaptation to the new function of the chosen object were analysed.
PL
Dobrze wykonane docieplenie stanowi gwarancję istotnych oszczędności ciepłą. Jednakże zdarza się, że po wykonaniu docieplenia następuje pogorszenie parametrów cieplnych izolacji, czego przyczyną może być niekorzystne działanie wilgoci. Na elewacji na przykład mogą się znajdować miejsca narażone na częsty kontakt z wodą, a jak wiadomo, wilgotny materiał izolacyjny ma znacznie gorsze parametry termoizolacyjne.
PL
Znacznie rzadziej bada się w Polsce rynek usług niż materiałów budowlanych - producenci, projektanci oraz wykonawcy ciągle jeszcze mają zbyt małą świadomość przydatności takich badań. A ponieważ w branży budowlanej nie istnieją oferty czysto towarowe lub wyłącznie usługowe, pożądane jest badanie obu rynków, z jednoczesną oceną zadowolenia klienta z materiałów i związanych z nimi usług.
10
Content available remote Docieplenie budynku. Sposób na zmniejszenie kosztów eksploatacji
PL
Wydatki na ogrzewanie domu w Polsce są wysokie, szczególnie gdy jest to budynek wzniesiony wiele lat temu z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów i technologii. Koszty eksploatacji takiego domu są kilkakrotnie wyższe niż poniesione na jego wzniesienie. Mimo to ich właściciele decydują się najwyżej na wymianę okien. A to nie wystarcza, by opłaty za ogrzewanie były niższe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.