Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowe pojazdy latające
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper offers a comparison of selected European countries´ approaches to the civil and commercial use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) with the approach and rules set by the Civil Aviation Authority (CAA) in the Czech Republic. The authors specially focused on the differences in the approaches of individual authorities, which regulate the use of unmanned vehicles in the countries concerned in order to emphasise the inconsistency of rules within the European Economic Area. In the other part of the paper, the authors outline the possibilities of using unmanned aerial vehicles (drones), particularly dealing with increasing safety in air transport as a complement to biological protection of airports, and propose their original idea of the system.
PL
W artykule porównano różne typy bezzałogowych pojazdów latających przeznaczonych do zadań transportu oraz inspekcji. Rozpatrzono wielowirnikowce, samoloty, helikoptery oraz rozwiązania hybrydowe łączące cechy pozostałych typów. Każdy z typów pojazdów został scharakteryzowany przez maksymalny udźwig, zasięg, wyjątkowe cechy wyróżniające go na tle innych, złożoność konstrukcji oraz sposób sterowania. Porównanie to zostało wykonane na podstawie analizy literaturowej oraz własnego doświadczenia zdobytego podczas licznych zawodów związanych z zadaniami inspekcyjnymi, ratunkowymi i transportowymi. Zadania przygotowane na zawody wymagały pojazdów o pełnej lub częściowej autonomii. Pojazdy uwzględnione w analizie mieszczą się w skali od mikro- do taktycznych pojazdów bezzałogowych krótkiego zasięgu. Wyniki zebrano w tabeli, która podsumowuje zestaw cech każdego pojazdu, co umożliwia ocenę przydatności każdego z rozwiązań. Efektem jest koncepcja własna bezzałogowego pojazdu latającego, która łączy zalety innych konstrukcji starając się jednocześnie wyeliminować największe wady i dając szansę na zastosowanie w aplikacjach inspekcyjnych i transportowych.
EN
The article shows the comparison of various types of unmanned aerial vehicles intended for transport and inspection tasks. We have considered multi-rotors, planes, helicopters and hybrid solutions combining features of other types. Each of the vehicles has been analyzed in terms of maximum load, range, exceptional features that distinguish them from others, the complexity of construction and control. The comparison was created based on literature analysis and our own experience from participation in multiple competition with inspection, emergency and transportation tasks. It is worth mentioning that competition task required full or partial autonomous mode. Vehicles which we are working on and which are compared in this paper can be classified between micro and tactical short range unmanned vehicles. Comparison was presented in form of table which present set of features for each type of vehicle, it makes it possible to evaluate their utility for considered tasks. Based on the analysis, our own concept of unmanned air vehicle was presented, it combines advantages of different constructions while trying to eliminate the greatest drawbacks; and we believe it is feasible to be applied in transport and inspection tasks.
PL
Celem artykułu jest wykazanie wpływu zastosowania nowych technologii na zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki. Zabezpieczenie logistyczne wojsk w specyficznych środowiskach walki stanowi istotny problem zarówno dla zabezpieczanych, jak i zabezpieczających. W zależności od rodzaju środowiska występują różne problemy ze sposobem dostarczenia odpowiedniego rodzaju i ilości zaopatrzenia skoordynowanych z potrzebami odbiorcy w odpowiednim czasie i przestrzeni. Istotą zabezpieczenia logistycznego wojsk w specyficznych środowiskach walki jest zapewnienie ciągłości zaopatrywania w niezbędne asortymentowo i ilościowo zaopatrzenie oraz ewakuacja uszkodzonego zasadniczego sprzętu wojskowego. Zabezpieczenie logistyczne wojsk realizujących zadania w specyficznych środowiskach walki można usprawnić poprzez zastosowanie nowych technologii stanowiących element uzupełniający tradycyjne rozwiązania.
EN
The aim of an article is to show a influence of the implementation of new technologies in combat service support on specific battlefield. The logistic support in specific battlefield cause many problems on both sides: in supported forces and in logistic subunits. Depending on the type of the environment, there are various problems with how to provide the right sort and quantity of supplies coordinated with needs of the recipient in the right time and space. The essence of the logistic support in specific combat environments is to ensure continuity of military supply chain of necessary assortment and quantity of supplies and evacuation of damaged basic military equipment. Improving of the effectiveness of logistic service support for combat forces in specific combat environments can be achieved through the use of new technologies that is complementary to traditional solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.