Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway companies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article is devoted to the study of the influence of personnel validation on the efficiency of the enterprise management system. These components of validity, such as the accordance of a person's qualifications to the position occupied or applied for (vacancy profile), education by specialty and other characteristics of an individual labor supply, etc., are the key determinants in the selection of managers and contribute to the effective application of their specific management functions and the transformation of the latter through the management methods into effective management decisions. Confirmation of the certainty of such an impact are the results of applied research in the area of responsibility of environmental managers (for example, the dependence of the level of environmental safety of the enterprise on the validity of environmentalists). The management of railway transport enterprises (RTE) of the joint stock company "Ukrainska zaliznytsia" (JSC "Ukrzaliznytsia") was selected for analysis, the competence of which concerns the use of natural resources and environmental protection (environmentalists) as one of the components of sustainable development. The method of integrated assessment of the level of ecological safety is proposed based on the application of taxonomic analysis, which provides the opportunity to use a scenario approach to the development of situations taking into account the different levels of validity of RTE environmentalists.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu wpływu walidacji personelu na efektywność systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Elementy ważności, takie jak zgodność kwalifikacji danej osoby z zajmowanym lub wnioskowanym stanowiskiem (profil wakatu), wykształcenie według specjalności i inne cechy indywidualnej podaży pracy itp., są kluczowymi wyznacznikami wyboru menedżerów i przyczyniają się do skutecznego stosowania ich specyficznych funkcji zarządzania i przekształcania tych ostatnich poprzez metody zarządzania w skuteczne decyzje zarządcze. Potwierdzeniem pewności takiego wpływu są wyniki badań prowadzonych w obszarze odpowiedzialności menedżerów środowiska (np. zależność poziomu bezpieczeństwa środowiskowego przedsiębiorstwa od ważności ekologów). Zarządzanie przedsiębiorstwami transportu kolejowego (RTE) spółki akcyjnej „Ukrainska zaliznytsia” (JSC „Ukrzaliznytsia”) zostało wybrane do analizy, której kompetencja dotyczy wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska (ekologów) jako jednego ze składników zrównoważonego rozwoju. Zaproponowano metodę zintegrowanej oceny poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w oparciu o analizę taksonomiczną, która daje możliwość zastosowania podejścia scenariuszowego do rozwoju sytuacji z uwzględnieniem różnych poziomów ważności ekologów RTE.
2
Content available Safety in railway companies
EN
Widely understood safety belongs to important scientifi c issues and railway safety constitutes a transport development key factor in economy. Provisions of the law, regulations and community law detail the working of railway companies in many areas, also concerning safety. All aspects of safety aff ect proper functioning of railway companies, infrastructure development, and they also stimulate socio-economic development. Th e article presents various aspects of safety in railway companies depending on the environment, entities operating in railway environment, interaction between these entities and impact on creating safety postulate.
EN
The paper deals with the impact the charging railway infrastructure access has on the competitiveness of railway transport in the selected European countries. It researched into the development of indicators that indicate the competition in the railways transport market, such as volume of transport, traffic performances, and number of trains of private railway operators compared with national operators. It used the new approach for research of the share of railway transport in the transport market. The research was based on a comparative analysis of models of charging railway infrastructure, subsidies to rail infrastructure, and development of transport performances of all rail operators. The results of research are presented in terms of freight and passenger railway transport.
PL
Zmiany w systemie funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce w latach 2000-2013 wynikały z szeregu planów i strategii rządowych dotyczących restrukturyzacji sektora kolejowego w Polsce, a także z realizowanego od 2004 roku procesu dostosowywania polskiego systemu prawnego do regulacji Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych obszarów tych działań były i są reformy kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych i restrukturyzacja spółki PKP Przewozy Regionalne.
5
Content available remote Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych
PL
W artykule przeanalizowano skutki wdrażanych koncepcji regionalizacji transportu kolejowego. Wskazano na ich szanse i zagrożenia w kreowaniu efektywnego systemu transportu regionalnego.
EN
The results of implemented conceptions of railway transport regionalization have been analysed in the paper. The chances and menaces in creating the effective regional transport system have been pointed out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.