Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It is believed that 5G networks will provide 1000 times more capacity than current solutions. One of the keys to achieve that goal is not only the utilization of additional radio bands, but also and foremost, the dynamic and efficient spectrum sharing. To successfully implement it such feature statistical observation and analysis of currently operational legacy systems are required. Comprehensive data on the signal parameters will allow then to determine and tune the approach to simultaneous bandwidth usage by existing and new systems. Therefore, to define and introduce the problem this paper presents a conceptual analysis of IEEE 802.16e based WiMAX network operating in the 3.6--3.8 GHz band on the eve of spectrum sharing introduction.
PL
W artykule skupiono się na analizie możliwości efektywnego i dynamicznego wykorzystania zasobów częstotliwościowych w pasmie F (3 – 4 GHz) przypisanych do operatora w celu równoczesnego świadczenia dwóch różnych usług. W szczególności rozważono współistnienie radiolinii dla klientów biznesowych oraz dostarczanie szerokopasmowego Internetu dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiono analizę teoretyczną rozważanej propozycji dynamicznego przydziału zasobów, a także zaprezentowano wyniki wstępnych testów laboratoryjnych.
EN
This paper focuses on the analysis of opportunities of effective and dynamic spectrum sharing in F-band (3 – 4 GHz) assigned to one operator, with the purpose of the simultaneous delivery of various services. In particular, the coexistence of microwave links (for business clients) and broadband internet services (for individuals) has been considered. The theoretic analysis of this use-case is followed by the results of the initial laboratory experiments.
EN
In the article, the literature notions of maintenance and exploitation have been characterized. The process of incorporating RCM into the industry from the seventies has been presented. The major features of reliability centred maintenance (RCM) as well as maintenance activities complying with RCM assigned to different categories have been characterized. In the final part of the paper, it has been highlighted that RCM is the only maintenance method which includes all the maintenance variants: planned servicing caused with the diagnosed technical condition, planned components’ replacement, searching for hidden faults, and one-off modifications, such as redesigning of some components, changes of operating procedures, and additional trainings or other activities going beyond the scope of service works.
PL
Scharakteryzowano literaturowe pojęcia obsługiwania i eksploatacji. Przedstawiono historię powstania obsługiwania zarządzanego niezawodnością (RCM). Przedstawiono proces wprowadzania RCM w przemyśle od lat siedemdziesiątych. Scharakteryzowano podstawowe cechy obsługiwania zarządzanego niezawodnością (RCM) oraz zgodne z metodologią RCM czynności obsługowe przypisane do różnych kategorii. W końcowej części podkreślono, że RCM jako jedyna z metod utrzymania ruchu uwzględnia wszystkie warianty obsługi: wywołane diagnozowanym stanem technicznym urządzenia, planowe konserwacje, planowe wymiany komponentów, poszukiwanie uszkodzeń ukrytych oraz jednorazowe modyfikacje takie jak przeprojektowanie komponentów, zmiany procedur operacyjnych, dodatkowe szkolenia lub inne działania wybiegające poza zakres prac serwisowych.
PL
Ze względu na wielkość silników spalinowych oraz ich zastosowanie, spotyka się różne rozwiązania układów rozruchowych. Najbardziej popularny niezależnie od mocy silnika spalinowego jest rozruch elektryczny. Jednak akumulator wykorzystywany jako źródło energii stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ponadto miejsca o szczególnym zagrożeniu pożarowym również uniemożliwiają zastosowanie rozruszników elektrycznych w silnikach spalinowych. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa możliwe jest zastosowanie rozruchu hydraulicznego, który wykorzystuje energię wysokiego ciśnienia cieczy roboczej. Obecnie powstało już kilka koncepcji rozruszników hydraulicznych, głownie dla maszyn górniczych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozruchu hydraulicznego silników samochodów lokomotyw, które posiadają instalację hydrauliczną do napędu maszyn pomocniczych.
EN
Because of the size of internal combustion engines and their application, there are various solutions systems start-up. The most popular, regardless of the power of the internal combustion engine is the electric starter. However, the battery used as an energy source is a big threat to the environment. In addition, places of special fire hazard is also impossible to use electric starters of internal combustion engines. To reduce the risk can be used to load a hydraulic system, which harnesses the energy of high pressure working fluid. Currently already created a few concepts of hydraulic starter motors, primarily for mining machines. The purpose of this article is to present the concept of the running hydraulic motors cars, locomotives that have mounting of a hydraulic pump for driving the auxiliary machines.
5
Content available Lessons Learned from WiMAX Deployment at INEA
EN
Home broadband access is continuously demanding more bandwidth fueled by video streaming, entertainment and gaming applications. In 2010, a company INEA decided to roll-out new WiMAX-based services aimed to meet the needs of home users across theWielkopolska region of western Poland. It was decided to follow the 802.16e standard and the Time Division Duplexing (TDD) mode that oer the ability to adjust the downlink/uplink ratio and thus are well suited for data transmission. After an extensive testing period of equipment from various vendors, engineers at INEA have chosen the Motorola (currently Cambium Networks) PMP320 solution because it is compact and its components are space- and energy-ecient. The company choice was also influenced by its simple operation, management and installation, which ensured low costs of ownership. So far, this deployment has provided fast and aordable connectivity for Internet and telephony services to around 5,500 households across the 30,000 sq. km region. After 3 years of experience, INEA would like to share the lessons learned from this roll-out.
EN
Paper presented difference between Reliability Centered Maintenance and reactive/preventive maintenance. Methods of performing RCM analysis which lead to selecting the most appropriate maintenance policy were described. Tasks designed to detect hidden failures – failure finding tasks – and the difference between hidden and evident failures were presented. Importance of failure finding tasks in failure prevention was discussed. Methods of how to determine the frequency of failure finding tasks were described. It was presented RCM analysis as a method to maintain desired availability of offshore dynamic positioning platform MSV “Regalia”.
PL
W artykule przedstawiono różnicę pomiędzy RCM (Reliability Centred Maintenance) a tradycyjnymi systemami zarządzania utrzymaniem ruchu urządzeń. Omówiono sposób prowadzenia analizy zgodnej z zasadami RCM, na podstawie której dobiera się odpowiednią strategię utrzymania ruchu. Omówiono różnicę pomiędzy uszkodzeniami jawnymi i ukrytymi. Przedstawiono zadania wyszukiwania uszkodzeń ukrytych urządzeń jako narzędzia służącego do zapobiegania awariom. Zaprezentowano metody służące do wyznaczenia częstości wykonywania czynności wyszukiwania uszkodzeń. Na przykładzie platformy utrzymującej pozycję w sposób dynamiczny zaprezentowano działania wynikające z analizy RCM, zmierzające do utrzymania obiektu w stanie zdatności funkcjonalnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.