Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecological orchard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The experiment evaluated the possibility of ecological fruit production of two apricot cultivars. Trees grafted on Myrobalan seedlings were planted in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela near Skierniewice (central Poland). The experiment was conducted in accordance with the principles of organic fruit-growing. Under organic orchard conditions, the trees of the cultivar ‘Wczesna z Morden’ grew more strongly than the trees of the cultivar ‘Harcot’. Fruit yields varied over the research years; however, the total yields for the period 2008–2014 were low. The ‘Wczesna z Morden’ trees were more productive. Spring frosts and windy and rainy weather during flowering had an adverse effect on the setting of fruit and apricot yield. Fruits of the cultivar ‘Harcot’ had a larger mass; however, a higher proportion of fruit damaged by the brown (Monilinia) rot of stone-fruit trees was observed in the crop.
PL
W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców dwóch odmian moreli. Drzewa szczepione na siewkach ałyczy posadzono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze-Parceli k. Skierniewic. Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. W warunkach sadu ekologicznego drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’ rosły silniej niż drzewa odmiany ‘Harcot’. Plonowanie zmieniało się w latach badań, jednak sumaryczne plony zebrane w latach 2008-2014 były niskie. Plenniejsze były drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’. Niekorzystny wpływ na zawiązanie owoców i wielkość plonów moreli miały wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda w czasie kwitnienia. Owoce odmiany ‘Harcot’ miały większą masę, jednak w plonie obserwowano większy udział owoców uszkodzonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych.
EN
In 2013-2014, a study was conducted to assess the effectiveness of plant extracts in controlling the black cherry aphid (Myzus cerasi F.) in an ecological orchard. The tested decoctions were prepared from the field horsetail (Equisetum arvense), white mustard (Sinapis alba), Indian mustard (Brassica juncea), garlic (Allium sativum) and the wood of Quassia amara. In addition, an extract from the seeds of Azadirachta indica and horticultural potassium soap were also tested. The used extracts showed to have varied influence on aphid mortality. The highest mortality rates were obtained with the Q. amara decoction (50% - 2013, and 63.4% - 2014) and the Azadirachta indica extract (45.5% - 2013, and 49.7% - 2014). The other extracts had less influence on the mortality of the black cherry aphid, which ranged from 7.1 to 32.2%.
PL
W latach 2013-2014 oceniano skuteczność preparatów roślinnych w zwalczaniu mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) w sadzie ekologicznym. Zastosowano przygotowane we własnym zakresię napary z ziela skrzypu, nasion gorczycy białej i sarepskiej, główek czosnku oraz wywar z drewna krzewu Quassia amara. Dodatkowo zastosowano gotowe preparaty, ekstrakt z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) oraz mydło ogrodnicze potasowe z dodatkiem wrotyczu. Wykazano zróżnicowany wpływ zastosowanych preparatów na śmiertelność mszycy. Najwyższa śmiertelność w obydwu latach prowadzenia badań zanotowano dla wywaru z Quassia amara, która wyniosła 50% (2013) i 63,4% (2014) i nieznacznie niższa dla ekstraktu z miodli indyjskiej (Azadirachta indica), która wyniosła 45,5% (2013) i 49,7% (2014). Pozostałe preparaty wykazały zdecydowanie mniejszy wpływ na śmiertelność mszycy czereśniowej, która kształtowała się od 7,1 do 32,2%.
PL
W piątym i szóstym roku prowadzenia Ekologicznego Sadu Doświadczalnego w Nowym Dworze-Parceli zanotowano duże uszkodzenia owoców śliwy i czereśni przez szkodniki. Spośród nich w największym nasileniu wystąpiła nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerasi L.) na czereśni. Liczba odławianych much przekraczała próg zagrożenia od kilku do kilkudziesięciu razy. W 2010 roku na czereśni odmiany 'Summit' zanotowano 3 razy więcej owoców z larwami nasionnicy trześniówki (63,2%) niż w roku 2009 (20,7%). Na śliwie, w roku poprzedzającym badania, zaobserwowano od kilku do kilkudziesięciu procent owoców uszkodzonych przez owocówkę śliwkóweczkę (Laspeyresia funebrana) [11]. Zastosowanie preparatu bakteryjnego SpinTor 240 SC kilkakrotnie zmniejszyło procent uszkodzonych owoców. Do groźnych szkodników zmniejszających plony śliw należały owocnice (Hoplocampa minuta Christ. i Hoplocampa flava). W 2010 roku, przy niesprzyjających warunkach w czasie zapylania, szkodniki te uszkodziły 36,4% zawiązków na odmianie 'President' i aż 54,7% na odmianie 'Elena'.
EN
In the fifth and sixth year of carrying out the research in ecological orchard the serious damages of the plum and cherry fruits by pests were observed. From it's the most intensive were the symptoms of cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi) on the cherry fruits. In 2010, at the 'Summit' cherry, it was reported three times more fruits with worm of cherry fruit fly (63,2%) than in 2009 (20,7%). At the plum, in the previous year from the study, it was reported from few to dozen percent of damaged fruits by plum moth (Laspeyresia funebrana). Application of the bacterial stain Spintor 240 SC at the plum cultivar 'President' had lowered the percent of the damaged fruits by few times. The very dangerous pests, reducing yields of plum trees were plum sawfly (Hoplocampa minuta & Hoplocampa flava). In 2010. at very unfavorable weather conditions during the blooming time, these pests damaged 36,4% fruit sets on 'President' cv. trees and such as 54,7% at the 'Elena' cv. trees.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.