Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmierzone charakterystyki widmowe promieniowania świetlnego emitowanego przez wybrane lampy sodowe oraz charakterystyki promieniowania wybranych lamp typu LED, a następnie przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych charakterystyk w aspekcie widzenia zmierzchowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w niektórych przypadkach oświetlenia użytkownicy mogą mieć odczucie „gorszego” oświetlenia przy zastosowaniu LED-owych źródeł światła niż przy lampach sodowych z powodu zróżnicowania charakterystyk widmowych obu typów źródeł światła i specyficznych właściwości oka ludzkiego.
EN
Presented are measured spectral profiles of light radiation emitted by selected sodium lamps and radiation profiles of the selected LED type ones and then conducted is a comparative analysis of obtained profiles in the aspect of mesopic vision. The conducted analyses imply that in some lighting cases the users can have a feeling of „worse” lighting when LED light sources were used instead of the sodium ones because of differences between spectral profiles of both light sources and specific properties of a human eye.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oraz porównanie kilku powszechnie używanych źródeł światła typu LED, zasilanych z sieci energetycznej 230 V/50 Hz. Wyniki badań pokazują kształt prądu zasilającego w zależności układu zasilacza dla diod LED. Na podstawie pomiarów zostały wyznaczone następujące parametry: wartość skuteczna prądu Isk, współczynnik mocy l, moc czynna P, współczynnik cos j i zawartość harmonicznych prądu THD. Badania wykazały, że występują duże rozbieżności w parametrach elektrycznych poszczególnych źródeł światła. Artykuł prezentuje też przykładowe rozwiązania zasilaczy dla ledowych źródeł światła. Znajomość kształtu prądu lampy LED oraz podanych powyżej współczynników jest niezbędna przy projektowaniu dużych instalacji oświetleniowych, hale, supermarkety.
EN
This article presents results of a series of tests and a comparison of several commonly used LED lights sources fed from the 230V/50Hz mains network. The test results show how current waveforms change depending on the power supply circuit used to power LEDs. Based on the measurements, the following parameters were determined: RMS current Isk, power factor l, active power P, factor cos j and total harmonic distortion. The tests have demonstrated that there are significant differences between the electrical parameters of individual light sources. In addition, this article describes example power supply circuits for LED light sources. When designing large-scale lighting systems for facilities such as sports halls and supermarkets it is necessary to have access to information on LED lamp current waveforms and the afore-mentioned factors.
PL
Politechnika Krakowska, która w roku 2015 obchodzi 70-lecie swego istnienia, w początkowym swym okresie nie prowadziła kształcenia studentów na kierunku – elektrotechnika, ale już wówczas od roku 1945 była tam Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1975/76 na Politechnice Krakowskiej został utworzony Wydział Transportu, na którym rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku – elektrotechnika (specjalność: trakcja elektryczna). W wyniku dalszych przekształceń w roku 1991 powstał Wydział Inżynierii Elektrycznej, który od roku 1997 nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Aktualnie Wydział ten kształci studentów na 3 kierunkach: elektrotechnika, energetyka oraz informatyka.
EN
Cracow University of Technology, which in 2015 celebrates 70 years of its existence, in the beginning it did not carry out the education of students majoring - electrical engineering, but then from 1945 there was a Department of Electrical Engineering General. As a result of organizational changes in the academic year 1975-1976 at the Cracow University of Technology was created Department of Transportation, which began training students in the field - electrical engineering (specializing in electric traction). As a result of further transformations in 1991 was created Department of Electrical Engineering, which since 1997 is known as the Department of Electrical and Computer Engineering. The Department currently educates students in 3 areas: electrical engineering, power engineering and computer science. In 1999, the Department obtained the right to grant the degree of doctor of technical sciences in the field of electrical engineering. Since 1975, at the Cracow University of Technology is also active Wheels Association of Polish Electrical Engineers.
PL
W celu zmniejszenia zakłóceń przenikających z linii elektroenergetycznych niskiego napięcia do urządzeń elektronicznych (lub elektrycznych) instaluje się w tych urządzeniach na wejściu obwodów zasilających specjalne filtry. Najczęściej są to filtry pasywne zbudowane z dławików, kondensatorów i rezystorów. Niektóre z tych kondensatorów włączane są między przewody zasilające a masę urządzenia, połączone zwykle z przewodem PE.
EN
The analyse of aplication of differential-current switches in electric and electronic circuits with antidisturbance filters has been shown in this paper. The structure of these filters has been presented as well as time-current characteristics in PE wire for several serially produced filters in unstable state. This consideration refers to devices supplied by threephase circuits.
PL
Oddziaływania elektśednictwem linii elektroenergetycznych. Dotyczy to głównie systemów prądu stałego, rozmiary zjawisk przy prądzie przemiennym są znacznie mniejsze. W Polsce zjawiska te występują przede wszystkim w otoczeniu zelektryfikowanych linii kolejowych. Sieć trakcyjna, biorąc pod uwagę poziom przesyłanych obecnie mocy, jest specyficzną linią elektroenergetyczną pracującą przy prądzie stałym.
EN
A railway track may be a source of stray current, which destructively influences the metal underground constructions by producing the effect of electrolytic corrosion. The value of that current in a pipeline depends on the degree of the insulation of the pipeline from the ground, longitudinal resistance of the pipeline, geological structure of the ground, loads of railway line section, condition of the track and mutual position of the track and the pipeline. In a anode space i.e. where the electric current becomes an ion current there occures electrolysis - dissolvation of metal. It is a complex problem to define the degree of influence of caused by track stray current on underground constructions situated along railway lines using the method of mathematical modelling. Apart from mathematical aspects, it is very difficult to find the values of parameters for a particular railway track as a great deal of measurements is neccessary. Because of that it is rational simply to measure the parameters required.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.