Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The determination of the converter passive elements for various load and power grid conditions is of great importance to the proper operation of matrix-reactance frequency converters. This paper presents a novel dynamic model of a Matrix-Reactance Frequency Converter that utilizes a Space Vector Modulation (SVM) switching method. In this paper the average-state space method and the two-frequency d-q transformation are proposed as aids in the process of fast verification of the matrix-reactance frequency converter operation under specific dynamic conditions.
PL
Elementy pasywne w układzie Matrycowo-Reaktancyjnego Przemiennika Częstotliwości mają duży wpływ na jego parametry przy zmiennych wartościach zasilania lub obciążenia. Artykuł ten przedstawia dynamiczny model matematyczny Matrycowo-Reaktancyjnego Przemiennika Częstotliwości przy modulacji wektora przestrzennego napięcia wyjściowego (SVM). Metoda uśrednionych zmiennych stanu oraz dwuczęstotliwościowe przekształcenie d-q jest wykorzystane do opisu właściwości przekształtnika przy dynamicznych zmianach jego parametrów.
EN
This paper presents a method intended for calculation of steady-state processes in AC/AC three-phase converters that are described by nonstationary periodical differential equations. The method is based on the extension of nonstationary differential equations and the use of Galerkin's method. The results of calculations are presented in the form of a double Fourier series. As an example, a three-phase matrix-reactance frequency converter (MRFC) with boost topology is considered and the results of computation are compared with a numerical method.
PL
Przedmiotem artykułu jest aplikacja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości (MRPC) bazującego na sterowniku matrycowo-reaktancyjnym (SMR) o topologii typu buck-boost, w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym klatkowym. Artykuł zawiera wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych układu napędowego z matrycowo reaktancyjnym przemiennikiem częstotliwości.
EN
This paper deals with application of three-phase matrix-reactance frequency converter (MRFC) based on AC matrix-reactance choppers with buck-boost topology, in drive system with asynchronous cage motor. Article including initial simulation and experimental test results of drive system with matrix-reactance frequency converter.
EN
This paper deals with a three-phase matrix-reactance frequency converter (MRFC). The analysed MRFC topology is based on buck-boost matrix-reactance chopper (MRC) one with load synchronous connected switches (LSCS) set arranged as in the step-up matrix converter (MC). The MRFC in question makes it possible to obtain a load output voltage much greater than the input voltage. Presented in this paper is a description a new method for the analysis of the steady and transient state properties of presented MRFC. The analytical method based on d-q transformation is proposed to solving non-stationary equations, which we derive as a mathematical model of the state-space averaged method applying to the analysis of the discussed MRFC. The analysis results are obtained for a classical Venturini control strategy. Furthermore, for the verification of the theoretical analysis the simulation test results are also presented.
PL
Przedmiotem artykułu jest trójfazowy bezpośredni matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości (MRPC) o topologii typu boost. Analizowany układ bazuje na sterowniku matrycowo-reaktancyjnym typu boost, z łącznikami wyjściowymi połączonymi jak w przekształtniku matrycowym typu step-up. Takie podejście daje możliwość uzyskania napięcia wyjściowego znacznie większego od napięcia zasilania. Ponadto, w artykule przedstawiono opis nowej metody analizy właściwości prezentowanego układu, w stanach ustalonych i przejściowych. Zaproponowana metoda analityczna, bazująca na przekształceniu d-q, polega na rozwiązaniu niestacjonarnych równań różniczkowych, uzyskanych z modelu uśrednionego. Wyniki badań analitycznych uzyskano dla klasycznej metody sterowania według Venturiniego. Ponadto, przedstawiono wyniki badań symulacyjnych w celu weryfikacji wyników analizy teoretycznej.
PL
Przedmiotem artykułu jest nowy trójfazowy bezpośredni matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości (MRPC) o topologii typu Ćuk. W artykule przedstawiono topologię, opis działania i wyniki analizy właściwości tego MRPC. Jego topologia bazuje na topologii sterownika matrycowo-reaktancyjnego (SMR) z łącznikami obciążenia połączonymi podobnie jak w przekształtniku matrycowym (PM). Przedstawiono uproszczoną analizę teoretyczną, w której wykorzystano metodę uśrednionych zmiennych stanu. W układzie sterowania zastosowano zmodyfikowaną strategię sterowania według Venturiniego. Ponadto, przedstawiono wyniki badań symulacyjnych w celu weryfikacji wyników analizy teoretycznej.
EN
This paper deals with a new three-phase direct matrix-reactance frequency converter (MRFC) with buck-boost topology and includes a description of its topology and operation plus presentation of the results of an investigation of its properties. Presented MRFC topology based on a matrix-reactance chopper (MRC)with Ćuk topology with load switches arranged as in a matrix converter (MC).The averaged state space method is used in the simplified analysis. In the control circuit, a classical control strategy, attributable to Venturini. Furthermore, some simulation test results are also presented in order to verify the results of the theoretical analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.