Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical opinion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Konstrukcje wieżowe
EN
The purpose ot the article is to present the subject matter related to the assessment of the technical condition of existing tower buildings. Such structures are particularly exposed to atmospheric factors accelerating erosion. The purpose of technical opinion or expert opinion is to determinate the safety of further exploitation of the structure based on its effort and to design any reinforcements that will allow further safe use, despite increasing loads, e.g. by installing additional antennas.
PL
W trakcie „życia” obiektu budowlanego występuje wiele sytuacji wymagających wykonania różnego rodzaju opracowań diagnostycznych. Zakres tych opracowań jest różny i zależy głównie od przyczyn i potrzeb ich wykonania. Mogą to być opracowania dotyczące oceny stanu technicznego, prognozy rozwoju lub zmiany tego stanu, przyczyny rozwoju lub zmiany stanu technicznego lub łącznie wszystkie wymienione działania. Niektóre z tych opracowań wymagają specjalistycznej wiedzy eksperckiej.
EN
During the „lifetime” of every construction facility there are many situations which require preparation of different kinds of diagnostic elaborations. The scopes of these elaborations may differ and they depend mainly on causes and needs regarding their preparation. They may include elaborations describing the technical state, prognosis of development or change of this state, causes of development or change of technical state or all abovementioned activities altogether. Some of these elaborations require specialist expert knowledge.
4
Content available remote Skropliny i PN-EN ISO 13788:2003
5
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
PL
W artykule dokonano charakterystyki wybranych problemów badań wizualnych luf artyleryjskich, które stanowią źródło podstawowych informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji dotyczących badanych luf artyleryjskich lub decyzji diagnostycznych (opinia techniczna), związanych z ich dalszą eksploatacją. Badania wizualne należą do grupy badań nieniszczących pozwalających na szybkie, dokładne i jednoznaczne określenie stanu technicznego wewnętrznych przestrzeni luf armat artyleryjskich. Zaprezentowano tez przykład rozwiązań firmy Olympus współpracującej z wojskiem, w których oferowane rozwiązania powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniające wysokie wymagania wojskowe. Badania diagnostyczne zakończone sporządzaniem ekspertyzy i opinii technicznej w oparciu o badania wizualne luf artyleryjskich zajmują istotną pozycję w procesie bezpieczeństwa eksploatacji.
EN
The article presents the characteristics of selected problems of visual testing artillery barrels, which are a source of basic information necessary to make decisions regarding the respondents barrels of artillery or diagnostic decisions (technical opinion) associated with their further exploitation. Visual Testing belong to the group of NDT (Non-Destructive Testing) enabling fast, accurate and unambiguous definition of the technical condition of the interior spaces artillery cannon barrels. Also presents example solutions Olympus cooperating with the army, which offered solutions are based on the latest technology and meet demanding military specifications. Investigations completed drafting expertise and technical opinion based by visual testing artillery barrels occupy an important position in the process of safety in exploitation.
PL
W artykule opisano opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa system prognozowania deformacji, o nazwie Szkody wer. 4.0. Jest to 32-bitowa wersja systemu, która umożliwia bardzo szybkie obliczanie deformacji, w systemie Windows. Bardzo użyteczne są również liczne programy narzędziowe umożliwiające między innymi graficzny podgląd obliczonych deformacji w obszarach siatek punktów obliczeniowych, wspomaganie projektowania harmonogramu wybierania, obliczanie zasobów, tworzenie plików pomocniczych do map i wykresów, itp. Przedstawiono przykład zastosowania tego systemu do prognozowania i analizy pomierzonych deformacji w czasie budowy autostrady A4, zwłaszcza na odcinku węzeł Wirek - węzeł Batorego
EN
The paper presents a system created in the Main Institute of Mining. The system called Szkody ver. 4.0. is a 32-bit version of system allowing very quick calculation of deformations in Windows. Numerous tool programs allow, among others, graphical outlook of the calculated deformations in the areas of the grids of calculation points, assistance in making the timetable of mining, assessment of the amount of deposit, making auxiliary files for maps and graphs, etc. The examples of the application of this system as the support in the forecasting and the analysis of the measured deformations during the building of A4 motorway, especially the distance Wirek junction - Batory junction are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.