Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynkowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tynki szlachetne były nieodłącznym elementem architektury XX wieku. Obecnie nastąpiły znaczące przemiany technologii budowlanych, co spowodowało radykalne zmiany technik wykonania tynków szlachetnych. Dlatego konieczne jest omówienie tradycyjnej technologii wykonywania tynków, której znajomość jest niezbędna przy konserwacji i odtwarzaniu elewacyjnych wypraw w budynkach z I połowy XX wieku. Dekoracje elewacji w tym okresie to zarówno imitacja okładzin kamiennych, jak i wykorzystanie dekoracyjnego potencjału struktury i faktury powierzchni tynków. Na podstawie publikacji źródłowych przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat sposobów wykonywania różnych rodzajów tynków szlachetnych.
EN
Stuccoes were an intrinsic element of architecture of the 20th century. Nowadays, significant changes took place regarding construction technology, which caused radical changes in techniques of preparation of stuccoes. Therefore, it is necessary to describe the traditional technology of preparation of stuccoes, the knowledge of which is essential in conservation and reconstruction of elevation coatings in buildings from the first half of the 20th century. Decorations of elevations during that period include both imitation of stone facings as well as use of decorative potential of the structure and texture of the stucco surface. Based on source publications, the author presents detailed information on the methods of preparation of different kinds of stuccoes.
3
Content available remote Technologia wykonywania gładzi gipsowych
PL
W artykule omówiono rodzaje dostępnych na rynku tynków wewnętrznych z uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych do uzyskania gładkiej powierzchni – gładzi gipsowych. Opisano sposób przygotowania podłoża oraz zaczynu gipsowego. Przedstawiono szczegóły różnych metod aplikacji oraz sposoby oceny jakości wykonanej gładzi.
EN
The article discusses the available in the market types of plaster for use in interiors taking into account the products designed to achieve a smooth surface – gypsum plaster. The method of surface and gypsum slurry preparation is described. Details of various application methods and ways to assess the quality of plaster were presented.
4
Content available remote Jak uzyskać gładkie ściany
PL
W artykule omówiono kwestie dotyczące wykonywania gładzi w zależności od rodzaju i stanu podłoża: na ścianach, które nie mają jednolitej płaszczyzny, na powierzchniach betonowych w budynkach z wielkiej płyty, na współcześnie wykonanych tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych oraz na powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych. Przedstawiono uwagi praktyczne dotyczące aplikacji gładzi.
EN
The article discusses issues related to the performance of finishing coats, depending on the type and condition of the substrate: on walls with uneven surface, on concrete surfaces in large-panel buildings, on contemporary cement-lime and gypsum plaster coatings, as well as on the surfaces of gypsum boards. It presents practical notes concerning the application of finishing coats.
6
Content available remote Jak wykonać gładkie ściany
PL
Do wygładzania powierzchni ścian i sufitów stosowane są zarówno gładzie gipsowe, jak i gipsy szpachlowe. Są to bardzo podobne wyroby, różniące się jednak zakresem stosowania i niektórymi parametrami technicznymi.
7
Content available remote Gładź, czyli tynk cienkowarstwowy - właściwości, rodzaje, zastosowanie
PL
Gładzie to zwyczajowe określenie tynku cienkowarstwowego przeznaczonego do nakładania w jednej lub większej liczbie warstw o grubości warstwy do 3 mm. Jest wierzchnią warstwą wyprawy tynkarskiej przygotowanej pod malowanie lub tapetowanie.
8
Content available remote Środki gruntujące do podłoży mineralnych
PL
Nie ma tynkowania bez gruntowania - takie hasło znają wszyscy doświadczeni tynkarze. Ale czy gruntowanie podłoża wykonywane jest tylko przed tynkowaniem? Co z przygotowaniem podłoża pod posadzki, hydroizolacje, gładzie czy farby?
9
Content available remote Właściwości i rodzaje tynków gipsowych stosowanych we wnętrzach
PL
Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego przeznaczenia.
10
Content available remote Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego
PL
Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-Ietniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji, jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne oraz szkodliwe działania pyłów i gazów przemysłowych spowodowały widoczne zniszczenia i degradację nieodnawianych od lat fasad, dlatego obecnie potrzeba wykonania ich napraw jest bardzo pilna.
11
Content available remote Roboty wykończeniowe w obniżonej temperaturze
12
PL
Artykuł omawia wytyczne dotyczące prowadzenia prac naprawczo-renowacyjnych powierzchni ścian i stropów przy zastosowaniu tynków renowacyjnych odpowiednio dobieranych do rodzajów podłoży.
13
Content available remote Tynki cienkowarstwowe. Rodzaje, właściwości, kryteria wyboru
PL
Artykuł porusza kwestie optymalnego wyboru tynków elewacyjnych pod kątem uwarunkowań rzutujących na trafność podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwraca na rodzaj spoiwa, wgląd na kalkulację, niektóre cechy fizykochemiczne tynków, charakter i jakość krajobrazu wokół budynku, wybór terminu realizacji prac oraz odpowiedni dobór koloru.
14
Content available remote Elewacje - miedzy tynkiem a sidingiem
PL
Ważnym kryterium oceny budynku jest stan techniczny jego elewacji i jej wygląd, a ponieważ to ona zabezpiecza obiekt przed inwazją czynników zewnętrznych, a jednocześnie nadaje budynkowi walor architektoniczny. Jakość jej wykonania musi gwarantować spełnianie tych funkcji przez lata. Jakimi sposobami można ten cel osiągnąć?
15
Content available remote Tynki jako ochrona izolacyjna budynków: cz. II: roboty tynkowe
PL
Ściany tynkowane są z różnych powodów, głównie ze względów estetycznych, ochrony przed penetracją wilgoci i mrozu oraz dla polepszenia ich własności cieplnych. Tynkowanie należy do trudniejszych prac. Na większych powierzchniach ścian wymaga się pewnej wprawy dla starannego i równego wykonania prac. Drobne naprawy (takie jak np. naprawa otworów w tynku lub naprawa tynku na małej powierzchni) są łatwiejsze. Chociaż tynkowanie jest zadaniem dla profesjonalisty, to jednak warto znać podstawy teorii, które ułatwią sprawdzenie jakości odbieranych prac.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.