Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda kontaktowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The features of flame temperature measurement
EN
The flame temperature measurement gives the understanding of combustion processes and is important for the temperature control systems. In this paper the review and analyze of the methods of flame temperature measurement are represented. Each of them is effective under certain condition. Nowadays the method of Raman-scattering is promising in this field. It pretends to avoid some of the errors in other existing techniques.
PL
Pomiar temperatury płomienia pozwala zrozumieć procesy spalania i jest ważnym dla systemów kontroli temperatury. W artykule przedstawiona jest analiza metod pomiaru temperatury płomienia. Każda z nich jest skuteczna przy spełnieniu pewnych warunków. W tej dziedzinie metoda rozpraszania ramanowskiego jest obecnie obiecująca. Wspomniana metoda pozwala uniknąć niektórych błędów charakterystycznych dla innych technik.
PL
Celem pracy zaprezentowanej w artykule jest przedstawienie analizy wpływu aktywności wody na wybrane deskryptory emisji akustycznej (EA) ziarna pszenicy. Rejestrowano i analizowano dźwięk generowany podczas jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej odmian Bogatka i Kobra Plus. Przed badaniem ziarno kondycjonowano w higrostatach do uzyskania założonych aktywności wody. Emisję akustyczną w zakresie częstotliwości od 0,1 do 18 kHz rejestrowano metodą kontaktową. Wykazano, że aktywność wody w ziarnie pszenicy statystycznie istotnie wpływała na większość wyznaczonych w pracy deskryptorów EA. W miarę wzrostu aktywności wody spadała liczba zdarzeń i całkowita energia EA, współczynnik nachylenia charakterystyki widmowej zmieniał się nieliniowo.
EN
The aim of this work was to analyze the influence of water activity on acoustic emission of wheat grain. Sound generated during the uniaxial compression single grains v. Bogatka and Kobra Plus was registered and analyzed in the range of 0.1 do 18 kHz. Investigated grains were humidified in descicators. It was shown that water activity influenced the of obtained acoustic descriptors. Increasing of water activity decreased the number of acoustic events, and total acoustic energy, changes of power partition slope were nonlinear.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę dotychczas stosowanych metod i technologii produkcji kwasu siarkowego, scharakteryzowano rozwój metody kontaktowej i stosowane technologie w hutach miedzi i cynku oraz sposób przygotowania gazu procesowego w porównaniu z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
EN
The author presents the general characterization of the methods and technologies of sulphuric acid production, applied till now, evolution of the contact method, technologies used now in copper and zinc works and preparation of the process-gas, in comparison with the requirements of European Union.
PL
Badano wpływ rafinacji adsorpcyjnej na oczyszczanie i właściwości biodegradowalnych poliolestrowych olejów. Poliolestrowe oleje, o liczbie kwasowej 1-2 mg KOH/g, otrzymane w wyniku estryfikacji neopentylowych alkoholi (pentaerytryt lub TMP) mieszaniną monokarboksylowych kwasów C4-C6, oczyszczano przez zastosowanie rafinacji metodą kontaktową. Na podstawie zmiany wartości liczby kwasowej i stopnia rozjaśnienia olejów estrowych oceniano skuteczność działania różnych adsorbentów, charakteryzujących się określoną powierzchnią i. składem chemicznym. Badania wykazały, że uzyskanie biodegradowalnych poliolestrowych olejów charakteryzujących się wysoką czystością i liczbą kwasową o wartości mniejszej niż0,1 mg KOH/g, wymaga przy ich otrzymywaniu zastosowania rafinacji adsorpcyjnej jako końcowego procesu oczyszczania. Stwierdzono również, że adsorbent do rafinacji olejów poliolestrowych powinien charakteryzować się alkalicznym charakterem powierzchni. Poliolestrowe oleje po rafinacji adsorpcyjnej mają lepsze właściwości fizykochemiczne w porównaniu do olejów nie rafinowanych, np. większą odporność termooksydacyjną i większą stabilność hydrolityczną.
EN
The effect of adsorption refining on the purification and properties of biodegradable polyolester oils was investigated. Polyolester oils with acid value 1-2 mg KOH/g, obtained by esterifying of neopenthyl alcohols (pentaerythritol or TMP) with mixture of monocarboxylic acids C4-C6, were purified using the clay contact process. The effectiveness of different adsorbents with specific surface and chemical composition was estimated on the basis of the change in total acid value and the degree of brightening of ester oils. The research has shown that obtaining of biodegradable polyolester oils characterized by high purity and total acid number less than 0,1 mg KOH/g requires the use of adsorption refining as the finishing refining process. It was also noticed that the adsorbent used in polyolester oil refining process should have alkaline surface. Polyolester oils after adsorption refining have better physicochemical properties in comparison to unrefined oils, for example higher thermal and oxidative resistance and hydrolytic stability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.