Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  facade paint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena jakości i trwałości powłok farb fasadowych
2
Content available remote Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych. Cz. 1. Wymalowania
PL
W artykule opisano główne wymagania dotyczące farb elewacyjnych. Opisano rodzaje farb oraz podział farb ze względu na współczynnik przenikania wody i dyfuzyjność.
EN
The article shows the primary requirements for façade paints. The types of paints are discussed, along with their classification by water transmission coefficient and diffusion rate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności farb „zimnych” przeznaczonych do renowacji pokryć dachowych. Analizie poddano nagrzewanie się powierzchni i właściwości radiacyjne powłok zastosowanych na podłożu metalowym i niemetalowym.
EN
The article presents the results of efficiency tests of reflective coatings designed for the renovation of roofs. The surface heating and radiative properties of coatings applied on metallic and non-metallic substrate have been analysed.
4
Content available remote Effect of titanium dioxide on the self-cleaning properties of paints for etics
EN
The influence of a nano-particle addition on the self-cleaning properties of exterior paints for External Thermal Insulation Composite Systems is analyzed. The effect of UV radiation on the color change of paints containing normal pigments and the photo-catalyst titanium dioxide is laboratory tested. To evaluate self-cleaning properties of the paints and their color change due to accelerated weathering processes spectro-photometric tests were performed.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ nano-dodatku na właściwości samoczyszczące farb elewacyjnych stosowanych w systemach ETICS. Badano zmiany barwy powłok zawierających zwykłe pigmenty i foto- katalityczny dwutlenku tytanu wskutek działania promieniowania UV. Samoczyszczące właściwości zabrudzonych powierzchni farb i zmiany ich barwy podczas przyśpieszonego procesu starzenia zbadano ilościowo za pomocą techniki spektrofotometrycznej.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań odporności powłok z farb do celów znakowania ekologicznego w zakresie zagrzybienia. Badania prowadzono według normy BS 3900-G6. Wyniki wykazały, że 70% badanych powłok z farb spełniło kryterium decyzji Komisji UE z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym.
EN
The method and results of the resistance to mould fungus of elevation paint covers for the ecological marking purposes were presented in the article. Tests were carried out according to BS 3900-G6 standard. It was shown that 70% of tested paint covers met the criteria of the decision of the European Comission of 13 August 2008, establishing the ecological criteria for granting the EU ecological marking for paints and external varnishes.
7
Content available remote Odporność farb i tynków elewacyjnych na zabrudzenia miejskie
PL
Podstawową funkcją tynków i powłok elewacyjnych jest ochrona elewacji przed wpływem zewnętrznych czynników mogących w trwały sposób ją uszkadzać. Kilkuletnia praca badawcza ITB polegająca na obserwacji wpływu czynników zewnętrznych w środowisku miejskim na walory estetyczne powłok elewacyjnych: farb i tynków: silikonowych, silikatowych oraz akrylowych pozwoliła na wysnucie wniosków na podstawie badań poligonowych w aglomeracji miejskiej.
EN
The primary function plaster coatings and facade coatings is to protect the facade against the effects of external factors which could permanently damage it. Several years of research ITB consists in observing the impact of external factors in an urban environment for aesthetic facade coatings: paints and coatings: silicone, silicate and acrylic allowed us to reach a conclusion based on a study in a real urban area.
8
Content available remote Ocieplanie trudnych miejsc w BSO
PL
Trudne miejsca na elewacjach w pracach ociepleniowych wymagają szczególnej dbałości, ponieważ to one decydują o efektywności całego systemu. Artykuł zwraca uwagę na wybrane trudne technologicznie strefy na ścianach elewacyjnych i obowiązujące dla każdej z nich zalecenia systemodawców.
9
Content available remote Farby i tynki "easy to clean" - wykorzystanie zjawisk przyrody
PL
Przez ostatnie dziesięciolecia farby fasadowe uległy ciągłemu i konsekwentnemu udoskonaleniu, dzięki czemu obecnie elewacje są znacznie bardziej odporne na niekorzystne działanie deszczu, wiatru, słońca i mrozu niż kiedykolwiek wcześniej. Osiągnięto właściwe proporcje pomiedzy paraprzepuszczalnością a wodochłonnością, jeszcze lepiej dopasowano przyczepność do podłoża i elastyczność, siłę krycia, odporność na starzenie i płowienie. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na wygląd fasad był jednak praktycznie pomijany.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.