Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domieszka przeciwskurczowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
2
Content available Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu
PL
Rosnące wymagania ze strony użytkowników narzucają konieczność stałego ulepszania właściwości betonu. Jednym z elementów umożliwiających ten rozwój jest coraz szersze stosowanie domieszek, które stanowią racjonalny i skuteczny środek modyfikacji cech zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego. W niniejszym artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia i trendy badawcze w dziedzinie domieszek do betonu.
EN
The growing user demands entail continuous improvement of concrete properties. One of the elements for this development is the increasing use of additives, which are reasonable and effective means to modify the characteristics of both concrete mix and hardened concrete. This article presents the latest developments and research trends in the field of concrete additives.
5
Content available remote Domieszki: najważniejszy składnik nowoczesnego betonu
PL
Domieszki chemiczne są nieodzownymi składnikami nowoczesnych betonów. Można stosować małe ilości organicznych polimerów w celu poprawy właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, jak również jego trwałości. Pomimo, że korzystny efekt pierwszej zastosowanej domieszki był przypadkowy obecnie rozwinęła się nauka o domieszkach. Wpływ domieszek na hydratację lub właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu jest dobrze poznany. Domieszki chemiczne można podzielić na cztery grupy. Są takie, które mogą powodować dyspersję cząstek cementu. Są one znane jako reduktory wody, superplastyfikatory lub umiarkowane reduktory wody. Innym rodzajem są domieszki, które wpływają na proces hydratacji albo zwiększając albo zmniejszając jego szybkość. Są także takie, które wykazują tylko wpływ fizyczny na mieszankę betonową lub stwardniały beton, a mianowicie napowietrzające, zmniejszające skurcz, zmieniające lepkość, lub inne. W końcu są takie, które reagują z produktami ubocznymi reakcji hydratacji, na przykład proszek glinowy, które reaguje z wodorotlenkiem wapnia uwolnionym w procesie hydrolizy C3S i C2S, powodując powstawanie maleńkich banieczek wodoru, które pozostają uwięzione w zaczynie cementowym, wytwarzając beton pęcherzykowaty. Szczególne oddziaływania czterech domieszek: polisulfonianów, polikarboksylanów, domieszki zmieniającej lepkość oraz zmniejszającej skurcz opisano w tym artykule.
EN
Chemical admixtures are essential components of modern concrete. Small quantities of organic polymers can be used to enhance the properties of fresh and hardened concrete, as well as its durability. Even though the beneficial effects of the first admixtures were discovered by chance, there presently exists a new science of admixtures. The action of admixtures on the hydration reaction or properties of fresh and hardened concrete is well understood. Chemical admixtures can be classified into 4 categories. There are those that can be used to disperse cement particles. These admixtures are known as water reducers, superplasticizers or mid-range water reducers. Another category of admixtures is those that modify the kinetics of the hydration reaction by either accelerating it or slowing it down. There are also those that have only a physical action on fresh and/or hardened concrete such as air-entraining agents, shrinkage reducing admixtures, viscosity modifying admixtures, etc. Finally, there are those that react with a by-product of hydration reaction such as aluminum powder that reacts with the lime liberated by the hydrolysis of the C3S and C2S to produce tiny hydrogen bubbles that remain trapped in the cement paste to produce alveolar concrete. The specific action of four admixtures: polysulfonates, polycarboxylates, viscosity modifying and shrinkage reducing admixtures is presented in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.