Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy napędowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Silniki 3-fazowe reluktancyjne – nowe aspekty zastosowań
PL
Dobór silnika do układu napędowego najczęściej dokonywany jest ze względu na moc znamionową i prędkość obrotową. W układach napędowych często wymagane jest utrzymanie stałej lub ściśle określonej prędkości obrotowej urządzenia napędzanego, a w napędach grupowych wymagana jest jednakowa prędkość obrotowa wielu wspólnie zasilanych silników. Osiągnąć można to na wiele sposobów, a jednym z nich jest zastosowanie silników reluktancyjnych.
2
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
3
Content available remote Uszkodzenia pasów napędowych - ich przyczyny i zapobieganie im - cz. II
PL
Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.
4
Content available remote Uszkodzenia pasów napędowych - ich przyczyny i zapobieganie im - cz. I
PL
Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków AGV. Omówiono różne odmiany zasilania jednostek napędowych, ich zalety, wady oraz tendencje rozwojowe.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnienia zapoczątkowanego w artykule pt. Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą, opublikowanym w numerze 4/2018 czasopisma „Utrzymanie Ruchu”.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
PL
Wykorzystywanie maszyn elektrycznych w układach napędowych, pociąga za sobą konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów oraz pomiarów diagnostycznych. Ma to na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy oraz wykrycie wad mających bezpośredni wpływ na czas eksploatacji maszyny. Układy izolacyjne uzwojeń maszyn elektrycznych pracują w bardzo trudnych warunkach. Niezawodność ich pracy jest zatem uzależniona od procesów degradacji układu izolacyjnego jakim podlega on w czasie eksploatacji. Badania układów izolacyjnych prowadzą do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia izolacji. Istnieją metody oparte na pomiarach napięciem stałym i napięciem przemiennym. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki wysokonapięciowej.
EN
The use of electrical machines in drive system generates the need for periodical surveys and diagnostic measurements. This is aimed at ensuring failure-free operation and detecting any faults directly affecting machine's lifetime. The insulation systems of electrical machines operate | under difficult conditions. Their reliability depends on on-going degradation processes in the insulation system. The tests of insulation systems result in determining diagnostic indicators for the insulation’s degree of wear. Methods based on AC and DC measurements are commonly used. These activities constitute the fundamental goals in high voltage diagnostics.
PL
Przemienniki częstotliwości od kilkudziesięciu lat służą do regulacji parametrów wyjściowych pomp wirowych. Początkowe aplikacje dotyczyły małych mocy. Ostatnie kilkanaście lat to czas zastosowania PCz w układach napędowych pomp największych mocy, które wymagają starannego projektowania, z uwzględnieniem wszystkich istotnych zjawisk elektrycznych i hydraulicznych. W artykule zostały przedstawione zjawiska, które mogą wyraźnie wpływać na efektywność aplikacji eksploatowanej.
10
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy transport kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczania ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stałego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napędowego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, started in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
EN
Torsional vibration calculation (TVC) is among the basic calculations that are required to support propulsion projects for various vehicles, ships and construction machines. A number of powerful software packages for these calculations already exists. However, the need to respect the physical properties of propulsion systems that are more complex than before has arisen. At the same time, knowledge about system properties and the capabilities of computing systems are also growing, resulting in an increase in new software systems, which could be used for these calculations. In this paper, these new trends are briefly described, with attention paid not only to practical use, but above all to how and to what extent these themes should be presented to students.
12
Content available remote Produkty „SMART” w budowie aplikacji napędowych
PL
W artykule przedstawiono przegląd tendencji związanych z implementacją produktów inteligentnych stosowanych w przemysłowych aplikacjach napędowych, bez zwrócenia uwagi na konkretnych producentów. Omówiono podstawowe składowe umożliwiające zrozumienie podstaw opracowania inteligentnych napędów oraz pola możliwych rozwiązań (w aspekcie komponentów układów napędowych), a także oprogramowania dedykowanego do konfiguracji układów sterujących.
13
Content available remote Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą
PL
Łożyska są powszechnie stosowanymi elementami różnych maszyn, a do ich zadań należy umożliwienie prawidłowej pracy elementów obracających się lub wykonujących oscylacje, czyli wałów i osi wraz z osadzonymi na nich częściami. Łożyska przenoszą siły na nie działające, których źródła stanowią przede wszystkim obciążenia osi i wałów oraz ciężar osi, wałów i wszystkich części na nich osadzonych. Funkcję ustalenia położenia osi i wałów względem innych elementów urządzenia (np. korpusu w przypadku przekładni zębatych) nazywa się łożyskowaniem.
14
Content available remote Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy trans port kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczani a ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stał ego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napęd owego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w jednofazowe silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, begun in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with single-phase commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
15
Content available remote Retrofit układu napędowego - przykład filozofii utrzymania ruchu
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z retrofitem, czyli planowaną wymianą pracującego wciąż prawidłowo urządzenia na nowe. Autor wykazuje, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie.
16
Content available remote Przemysłowe metody identyfikacji niesprawności pracy napędów elektrycznych
PL
Zapewnienie ciągłości pracy silników elektrycznych decyduje o wynikach produkcji zakładów przemysłowych. Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w liniach technologicznych, maszynach, wózkach samojezdnych, agregatach hydraulicznych, sprężarkach, narzędziach ręcznych oraz wielu innych urządzeniach technologicznych i wspomagających produkcję. W wielu przypadkach przyczynami awarii są elementy niezwiązane bezpośrednio z ustrojem elektrycznym silnika, ale z nieprawidłową konfiguracją całego układu napędowego. W artykule przedstawiono krótkie omówienie metod diagnozy silników elektrycznych oraz typowe podejścia możliwe do zastosowania w przypadkach detekcji awarii.
PL
Uszkodzenia statorów silników elektrycznych należą do częstych przyczyn awarii elektrycznych układów napędowych. Ograniczenie ryzyka awarii silników spowodowanych uszkodzeniami uzwojeń stojana należy do prostych zagadnień, a wymaga jedynie poznania podstawowych przyczyn leżących u podstaw ich powstawania. W artykule przedstawiono najczęściej występujące uszkodzenia uzwojeń statorów elektrycznych, przyczyny oraz skutki i występowania. Opisano także elementarne wytyczne umożliwiające ograniczenie liczby lub eliminację opisanych typów awarii.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zaprezentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.
PL
W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań . Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
W artykule omówiono proces kinematycznej i dynamicznej analizy działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w układzie napędowym przykładowego przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzone symulacje i analizy otrzymanych przebiegów pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu przenośnika. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji, prowadzone na wirtualnym modelu sprzęgła.
EN
This paper presents the kinematic and dynamic analysis of prototypical torsionally flexible metal coupling operation. The coupling was applied in a drive system of standard scraper conveyor. Simulations and analyses of the obtained courses allowed for assessment of the influence of torsionally flexible metal coupling on dynamic load of the conveyor drive. The paper presents and describes selected simulation results conduced on a virtual coupling model.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.