Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seafood
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Escherichia coli is not part of the natural microflora of aquatic products, however, it has been isolated from these organisms, and their presence indicates faecal contamination. The aim of this work was to evaluate the contamination of selected products of aquatic origin with Escherichia coli and coliform bacteria. The presence of Escherichia coli was found in 7,9% of the analysed products. Coliform bacteria in the amount of > 0,1 g, 1g, 0,01 g of product were present respectively in 81,6%, 10,5% and 7,9% of samples.
PL
W pracy analizowano zawartość metali ciężkich w tkance mięśniowej siedmiu gatunków ryb (Alosa fallax nilotica, Engraulis encrasicolus, Merlangius merlangus Euxinus, Pomatomus saltator, trachurus trachurus, Mullus Barbatus, Scophthalmus maximus) z wybrzeży Morza Czarnego (Sinop, Turcja). Badane metale ciężkie to: cynk (Zn), miedź (Cu), żelazo (Fe), chrom (Cr), kadm (Cd) i ołów (Pb). Ponadto, wyniki badań z wybrzeży Sinop porównano z ostatnimi danymi uzyskanymi na obszarze Morza Czarnego w Turcji, tworząc w ten sposób bazę danych dla dalszych badań. Zawartość Fe okazała się najwyższa, podczas gdy zawartość Cd była najniższa w przypadku wszystkich gatunków ryb, spośród wszystkich badanych metali. Stwierdzono, że stężenie Fe, Cu i Zn były wyższe niż Cd i Pb we wszystkich badanych gatunkach ryb. Poziomy Pb były wyższe od dopuszczalnych we wszystkich gatunkach ryb, co wyraźnie wskazuje na to, że wybrzeże Morza Czarnego w okolicach Sinops jest mocno zanieczyszczone ołowiem.
EN
This mini-review discusses the occurrence of chemical pollutants in edible biota from European seas, including the Baltic Sea ecosystem. The bioaccumulation of organic and inorganic pollutants in marine fish and edible molluscs and crustaceans is briefly approached within the context of European Union (EU) food quality standards. The health risks associated with the human consumption of seafood have been assessed mainly by the European Food Safety Authority (EFSA), an independent European agency funded by the EU. The potential health risks arising from the consumption of “frutti di mare” are examined from the standpoint of estimated Provisional Tolerable Weekly Intakes (PTWIs) for toxic pollutants
4
Content available remote Jakość wybranych krewetek wynikająca z obecności bakterii psychrofilnych
PL
Z roku na rok obserwuje się wzrost zainteresowania konsumentów owocami morza. Jakość owoców morza łatwo może ulec obniżeniu pod względem zawartości białka, na skutek zbyt długiego czasu transportu lub przechowywania, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie odpowiednich warunków temperaturowych. Celem przeprowadzonych badań była ocena mikrobiologiczna krewetek poddanych różnym metodom utrwalenia, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii psychrofilnych oraz grzybów. Przeprowadzone badania wykazały wpływ stosowania metody utrwalania na poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego krewetek.
EN
Every year the increase in number of seafood consumers is observed. Due to high protein content, the quality of the seafood may easily be lowered, because of too long transport or storage time, so it is very important that appropriate temperature conditions are guaranteed. The objective of carried research was microbiological assessment of shrimps that were subjected to different methods of fixation with special reference to the Psychrophiles and fungi. Performed research revealed the impact of applied method of preservation on the level of microbiological contamination of shrimps.
PL
Ostatnie pięćdziesiąt lat dostarczyło dowodów naukowych na to, że zawarte w lipidach ryb tłustych wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) n-3 mają duże znaczenie dla zdrowia człowieka i mogą ograniczyć ryzyko występowania wielu chorób. Ograniczenie badań prawie wyłącznie do frakcji WNKT nie pozwoliło na wyjaśnienie wielu problemów. Dlatego obecnie prowadzone prace dotyczą wielu składników tkanki rybnej, które mogą być korzystne dla zdrowia człowieka. Bada się np. synergetyczne współdziałanie frakcji lipidowej z tauryną, selenem.
EN
The recent fifty years have provided scientific evidence that the PUFA n-3, contained in fat fish lipids, have great importance to the human health and may decrease the risk of occurrence of several illnesses. The limitation of research to PUFA fractions has not allowed explaining a number of problems. The presently conducted work pertains to many components of fish tissue that could have a positive influence on human health. The research areas include i.e. synergic cooperation of lipid fraction with taurine, selenium.
PL
Blisko 20% białka zwierzęcego pochodzi z połowów morskich i akwakultury. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska i chemizacja są przyczynami zanieczyszczeń chemicznych występujących w organizmach żyjących w morzu. W wielu przypadkach stwierdza się niekorzystny wpływ zakumulowanych w tkankach ryb zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, np. wzrost zachorowań na nowotwory. Przez zmiany w technologiach oraz ograniczenia prawne podjęto próby ograniczenia tych niekorzystnych dla zdrowia człowieka zjawisk. Na podstawie zaprezentowanego w artykule aktualnego stanu wiedzy o podstawowych zanieczyszczeniach chemicznych, oraz uwzględniając bardzo małą konsumpcję ryb można stwierdzić, że w Polsce nie istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumenta będące wynikiem zanieczyszczeń chemicznych pobieranych z żywnością pochodzenia morskiego.
EN
Almost 20% protein of animal origin derives from sea catches and aquaculture. Growing environmental pollution and chemization of our life are the cause of chemical contamination found in organisms living in the sea. In many cases, a negative impact of accumulated in fish tissues contaminants can be determined i.e.: impact of growth of cancer cases in humans. Through changes in technology and changes in the law-in-force, the attempts have been made to decrease those factors, being unfavorable for man. Based on the actual state of knowledge, presented in this article, concerning the basic chemical pollutants and at the same time, with a very low fish consumption, it can be stated that in Poland there is practically no health risk resulting from the effect of chemical contaminants coming from the sea organisms.
PL
Arsen, uważany powszechnie za truciznę, swoją ponura sławę zawdzięcza w dużej mierze powieściom kryminalnym. Jego toksyczność i funkcje biologiczne zależą jednak od formy chemicznej, w jakiej występuje.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.