Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stropodach wentylowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi
PL
Przedmiotem artykułu jest szczelność dachów wielkopowierzchniowych nad krytymi basenami kąpielowymi. Autor na początek omawia warunki klimatu wewnętrznego pomieszczeń hal basenowych. Następnie przytacza typowe rozwiązania stropodachów nad basenami krytymi, po czym dokonuje analizy przepływu pary wodnej przez stropodachy. Na koniec prezentuje zalecane rozwiązania będące alternatywą dla stropodachów wentylowanych.
EN
The subject of the article is the tightness of large area roofs over covered swimming pools. First, the author discusses the internal conditions in a swimming pool hall. Then, they quote typical solutions for flat roofs over covered swimming pools, to move on to an analysis of the flow of water vapour through flat roofs. In the end, they present recommended solutions that constitute alternatives to ventilated flat roofs.
3
Content available remote Stropodachy a zagadnienia cieplno-wilgotnościowe
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy kształtowania dachów płaskich w aspekcie cieplno-wilgotnościowym na wybranych przykładach.
EN
The article presents certain selected problems of flat roof profiling in the perspective of temperature and moisture, based on selected examples.
4
Content available remote Naprawa dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono błędy wykonawcze i projektowe pokryć dachowych. Przedstawiono propozycję metod naprawczych i zaleceń wykonawczych w renowacji i naprawie pokryć dachowych.
EN
The article presents certain fabrication and design errors applicable to roofing. A proposal for repair methods and fabrication recommendations is presented for renovation and repairs of roofing.
5
Content available remote Izolacje wodochronne stropodachów
PL
W artykule omówiono budowę i funkcję stropodachów. Podano wady i zalety dachu klasycznego i odwróconego. Wymieniono zadania i właściwości izolacji wodochronnej w stropodachu oraz sposoby jej montowania.
EN
This paper discusses the structure and function of flat roofs. Pros and cons of the classical (warm) and inverted roof are given. Functions and properties of flat roof waterproofing and its installation methods are specified.
6
Content available remote Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich
PL
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych informacji odnośnie projektowania dachów płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem obliczania wartości charakterystycznych oddziaływań w świetle obowiązujących norm (systemu eurokodów). Poruszono również kwestię zdefiniowania odpowiednich kombinacji obciążeń dla tego typu konstrukcji.
EN
The article presents an overview of key information concerning flat roof design engineering, with special consideration of calculation of characteristic action values in light of the applicable standards (Eurocodes). In addition, the issue of defining adequate combinations of loads for these structures is mentioned.
7
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi
PL
Artykuł stanowi przegląd dotychczas stosowanych systemów dachów płaskich i stropodachów z uwzględnieniem złożoności ich konstrukcji. Opisano w nim zalety i wady najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych dachów płaskich, zwracając uwagę na możliwość występowania błędów wykonawczych oraz niewłaściwy dobór połączeń poszczególnych materiałów budowlanych. Przedstawiono wybrane rozwiązania oraz wyniki badań systemów izolacyjnych dachów płaskich, które w znaczny sposób mogą obniżyć koszty robót budowlanych oraz koszty związane z koniecznością utrzymania w pomieszczeniach mieszkalnych określonego zakresu temperatury.
EN
The article is a review of flat roof systems already applied, taking into account the complexity of their design. It offers a description of advantages and disadvantages of the most commonly applied structural solutions, with special attention to possible errors in the production phase or inadequate choice of joints to bind specific construction materials. There is also a presentation of the selected arrangements, as well as results of tests of flat roof insulation systems that could largely reduce the costs of civil works and costs related to the requirement to maintain a specified temperature range in residential space.
8
Content available remote Wybrane problemy wentylacji dachów
9
Content available remote Wady i uszkodzenia stropodachów
PL
Omówiono przypadek zamiany stropodachu drewnianego na stropodach, w którym zastosowano kształtowniki walcowane, blachę trapezową i izolację z wełny mineralnej. Przedstawiono wady nowego rozwiązania i propozycje poprawy istniejącego stanu.
EN
Because of water condensation the flat timber roof has bean changed towards steel light structure covered by steel profiled sheeting and thermal insulation or mineral wool put on the floor. The disadventages of the new solution and proposal of improvement the existing conditions have been presented.
PL
Z powodu ciągłych podwyżek cen nośników energetycznych, efektywne ocieplenie budynków nowych oraz istniejących nabiera coraz większego znaczenia. Na rynku krajowym istnieje wiele gotowych systemów docieplania ścian zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że ocieplenie ścian budynku bez ocieplenia dachu jest rozwiązaniem połowicznym.
14
Content available remote Znaczenie wentylacji dachu płaskiego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.