Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydro-engineering construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano zastosowanie pali stalowych w nowoczesnym budownictwie mostowym i hydrotechnicznym. Przedstawiono przykłady zastosowań w konstrukcjach mostowych oraz portowych zrealizowanych w Polsce.
EN
The steel piles have been characterized in modern bridge and hydro-engineering construction. The examples of applications in the construction of bridges and harbours made in the country are presented.
PL
Bezpieczeństwo eksploatacji ziemnych budowli hydrotechnicznych w dużym stopniu zależy od warunków filtracji wody przez budowlę oraz jej podłoże. Dla poprawy warunków filtracji stosowane są dodatkowe elementy konstrukcyjne, między innymi ekran gruntowy na skarpie odwodnej. Ocena przedstawionej w artykule, prognozowanej skuteczności ekranu gruntowego o różnych parametrach na warunki filtracji wykonana została poprzez badania na matematycznych modelach projektowanego ziemnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry dla ochrony osiedla Kozanów we Wrocławiu.
EN
An anti flood screen on inner slope may be an important part of earthwork dike. Groundwater level fall, decrease of groundwater flow through aquifer and local increase of water velocity around screen are additional results of screen work. Such screen will effectively decrease water flow when its thickness and permeability is optimal to specific cross section. In the paper an influence of screen parameters on seepage conditions is investigated using a mathematical model. A linear relationship between flow characteristic and screen parameters was confirmed. The necessary conditions for effective work of earth screen is its workmanship according to projected parameters.
PL
Zagadnienie wysokości nadbiegania silnie nieliniowej fali długiej na sztywną ścianę pionową. Wysokość obliczona numerycznie na podstawie równania Boussinesqa w opisie Langrange'a, po uwzględnieniu wyrażeń nieliniowych wyższych rzędów.
EN
The problem of run-up of highly non-linear long wave on the rigid vertical wall. The height calculated numerically based on Bussinesque-type equation derived in Langrangian description, including higher orders non-linear expression.
4
PL
Budowa Kanału Augustowskiego w latach 1824-1839. Zastosowano spoiwo hydrauliczne uzyskane w wyniku wypalania sztucznie zestawionych mieszanin surowców ilastych i wapna. Wybrane zagadnienia dotyczące obecnego stanu technicznego zaprawy w obiektach kanału. Wyniki chemicznych i strukturalnych badań zaprawy wykonanej ze sztucznego wapna hydraulicznego.
EN
Construction of Augustowski Channel in years 1824-1839. Hydraulic binder agent obtained from the burning process of clay and lime mixtures has been applied. Selected problems regarding current technical conditions of mortar in channel structures. The results of chemical and structural tests of mortar made of artificial hydraulic lime.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.