Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skin protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Substancje promieniochronne niewątpliwie są jedną z najlepszych metod profilaktyki przed nowotworami skóry. Niemniej jednak powszechność oraz nagminne stosowanie filtrów UW może przyczyniać się do ich akumulacji w środowisku.
PL
Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, ze nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie przez kosmetyczki opracowanych w CIOP-PIB środków ochrony skóry pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.
EN
Hand contact dermatitis often affects health care workers, food industry workers, hairdressers, cleaners, rubber industry workers, printers, metal plant workers and beauticians. Implementation of skin protection measures developed in CIOP-PIB by beauticians minimalized their hand skin disorders.
3
Content available remote Ochrona skóry rąk
PL
Skóra rąk jest częścią ludzkiego organizmu najbardziej narażoną na kontakt z czynnikami drażniącymi. W sytuacji narażenia jej na szkodliwe oddziaływania przede wszystkim powinny być zastosowane zaradcze środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli działania te okażą się niewystarczające, stosuje się indywidualne wyposażenie ochronne, a w szczególnych przypadkach - środki ochrony skóry. Stosowanie środków ochrony skóry - które mogą być używane na tych stanowiskach pracy gdzie rękawic ochronnych używać nie można - zapobiega dermatozom, a nawet pomaga wyleczyć już istniejące schorzenia. Środki ochrony skóry dzielą się na hydrofilowe - chroniące przed olejami, smarami, rozpuszczalnikami organicznymi itp., hydrofobowe - chroniące przed wodą, roztworami detergentów, roztworami kwasów i zasad (do 5% stężenia) oraz chroniące przed promieniowaniem UV. Omówiono metody badania tych preparatów. Wyniki kontrolowanej aplikacji potwierdzają skuteczność właściwie dobranych środków ochrony skóry.
EN
The hands, the most exposed part of the body that contacts with toxic substances, are protected mostly by protective gloves. Sometimes these gloves make work very difficult, so it is not always possible to use them. Skin protection measures, which may be applied when protective gloves cannot be used, not only reduce the risk of developing irritant contact dermatitis or other dermatoses, but even help to minimalize already existing skin diseases. Skin protection measures are divided into: hydrophilic - protecting against oils, greases, lubricants and organic solvents; hydrophobic - protecting against water and water solutions of detergents, acids and alkali up to 5% concentration and UV protectants. The problem is that skin protection measures are very often misused with care creams, which if used before work, can facilitate penetration of hazardous substances into skin. The results of the controlled application confirmed the efficacy of properly used skin protection measures.
PL
W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano "Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS", które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.
EN
A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupational risk evaluation in context of skin, research methods, requirements, markings and the skin protection program. A way of SPMs marking was introduced in dependence from their destined use: waterproof as well as protection from watery solutions of acids, alkalines and salts, protecting from organic and radioactive compounds. A proper marking of SPMs is a must in order to distinguish them from skin cultivation products. A "detailed information on SPMs", athat should be available to customers on producer's website were specified.
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
PL
Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.
EN
This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
7
Content available Wodoodporne kremy ochronne
PL
Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN
Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.