Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Od neonów do rzeźb plazmowych
2
Content available remote Szklany blask reklam z PRL-u
PL
W artykule zaprezentowano chromatograficzną metodę jednoczesnego pomiaru stężenia helu, neonu oraz argonu w wodach podziemnych z pojedynczej próbki wody. Próbki wody podziemnej są pobierane do stalowych naczyń o pojemności 2900 cm3. Gazy są ekstrahowane z wody metodą fazy nadpowierzchniowej (HS). Hel, neon oraz argon są analizowane na dwóch chromatografach gazowych wyposażonych w kolumny kapilarne i pakowane oraz trzy detektory cieplno-przewodnościowe (TCD). Stężenie helu w wodzie podziemnej może być dobrym znacznikiem do datowania wód podziemnych. Poprawne stosowanie znaczników środowiskowych w hydrogeologii w celu datowania wymaga znajomości temperatury zasilania systemu i tzw. „nadmiaru powietrza”. Znajomość nadmiaru powietrza pozwala na konieczną korektę mierzonego stężenia helu w wodzie. Obydwa parametry można wyznaczyć przez pomiar stężenia argonu i neonu w wodzie podziemnej. Opracowana metoda chromatograficzna była zastosowana do datowania wód podziemnych z rejonów między innymi Niecki Podhalańskiej, Krakowa oraz Żarnowca.
EN
In this paper the authors present a chromatographic method for simultaneous analysis of helium, neon and argon in groundwater from one water sample. Water samples are taken to the stainless steel vessels with a capacity of 2,900 cm3. Gases are extracted from water by headspace method (HS). Helium, neon and argon are analyzed on two gas chromatographs equipped with capillary and packed columns and three thermo-conductive detectors (TCD). The concentration of helium in groundwater may be a good environmental tracer for groundwater dating. Proper use of environmental tracers in hydrogeology for dating purpose, requires the knowledge of recharge temperature of the system and the so-called “Excess air”. “Excess air” allows for the necessary correction of measured concentration of helium in water. Both parameters can be determined by measuring the concentration of argon and neon in groundwater. Developed chromatographic method was applied to groundwater dating from areas of Podhalańska Basin, Kraków and Żarnowiec.
PL
Przedstawiona praca jest fragmentem większego opracowania, dotyczącego neonowych mieszanin oddechowych NEOX, NEOX-75 oraz NEOQUAD zaliczanych do mieszanin eksperymentalnych, stosowanych w nurkowaniu saturowanym. Pierwsza część pracy dotyczy mieszanin tlenowo-neonowych NEOX. W tej części pracy podanie zostanie charakterystyka neonu wraz z równaniami regresji, opisującymi własności fizyczne neonu. Następnie zostaną obliczone własności fizyczne mieszaniny, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania równań regresji, opisujących własności fizyczne mieszanin NEOX w zależności od ciśnienia, temperatury oraz molowego udziału neonu. Przedstawione zostanie również graficzne odwzorowanie równań regresji. Równania regresji, opisujące własności fizyczne mieszanin NEOX wykorzystane zostaną do rozwiązania równania komfortu cieplnego za pomocą, którego określa się temperaturę komfortu cieplnego wewnątrz komory hiperbarycznej. Rozwiązanie równania komfortu cieplnego dla środowiska hiperbarycznego, którym wykorzystywane są mieszaniny NEOX przedstawione zostanie w formie graficznej. W pracy przedstawione zostaną również wykresy i -T, sporządzone w układzie entalpia właściwa mieszaniny NEOX -temperatura bezwzględna oraz wykresy i-X, sporządzone w układzie entalpia właściwa mieszaniny NEOX - stopień zawilżenia mieszaniny NEOX. Przestawiane wykresy mają istotne znaczenie przy analizie warunków mikroklimatu w środowisku hiperbarycznym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.