Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tasks scheduling and allocation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W drugiej części artykułu zamieszczono uzyskane wyniki obliczeń ewolucyjnych dla procesu alokacji zadań w heterogenicznym systemie wieloprocesorowym.
EN
In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we present the results obtained for tasks allocation process in heterogeneous multiprocessor system.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W pierwszej części artykułu zamieszczono wprowadzenie w problematykę szeregowania zadań w komputerowych systemach czasu rzeczywistego. W szczególności omówiono zasady leżące u podstaw funkcjonowania algorytmu szeregowania typu rate monotonic scheduling.
EN
In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we give an introduction to the field of task scheduling in real-time systems. In particular we present the fundamentals of rate monotonic scheduling algorithm.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby realizacji procesu alokacji i szeregowania zadań jednoprocesorowych i dwuprocesorowych w trójprocesorowym systemie heterogenicznym. Założono, że podlegające procesowi szeregowania zadania są zadaniami przeznaczonymi dla procesorów arbitralnych, a ponadto są zadaniami niewywłaszczalnymi i niezależnymi. Na potrzeby realizacji algorytmu ewolucyjnego zastosowano hybrydowy sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym osobników.
EN
In the paper we propose implementation of evolutionary computations for the purpose of uniprocessor and biprocessor task scheduling and allocation in a three-processor heterogeneous system. It is assumed that the tasks that are to be scheduled are arbitrary processors tasks. Moreover, these tasks are not pre-emptive and are independent tasks. For the sake of realization of evolutionary algorithm the hybrid coding system on the genetic material of the individuals was used.
4
PL
W artykule rozważono problematykę szeregowania zadań wieloprocesowych, związanych z dziedziną przetwarzania obrazów, dla wieloprocesowego układu TMS320C80. Rozważony został problem szeregowania zbioru niezależnych zadań wieloprocesowych dla trzech procesorów DSP, wchodzących w skład układu TMS320C80. Celem postawionego zadania było znalezienie takiego planu szeregowania jedno i dwuprocesowych zadań, przeznaczonych dla dedykowania procesorów DSP, aby łączny czas w którym procesory pozostają w stanie jałowym był minimalny. Dokonano przeglądu proponowanych w literaturze algorytmów oraz zaproponowano nowe oryginalne rozwiązanie rozważonego zagadnienia. Zamieszczono również wyniki eksperymentów, których celem było porównanie efektywności nowo zaproponowanego algorytmu z dwoma algorytmami zaprezentowanymi uprzednio w literaturze.
EN
In the paper the problem of multiprocessor tasks scheduling for the image processing multiprocessor device the TMS320C80 is discussed. The problem of scheduling of independent multiprocessor tasks set for three DSP processors is examined. The main purpose is to find the optimal schedule of uniprocessor and biprocessor tasks for three dedicated DSP processors so that the total passive time of all the processors should be as short as possible. The proposed in the literature algorithms are discussed and the new solution of the considered problem is presented. The experimental results, the purpose of which is to compare the effectiveness of the proposed tasks scheduling algorithm with two different algorithms known in the literature, are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.