Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-saving technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model obliczania kosztu cyklu życia budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wskazano możliwości ograniczenia wydatków związanych z jego użytkowaniem w okresie trzydziestu lat. Celem prezentowanej analizy rachunku kosztu cyklu życia jest porównanie i ocena kosztów nabycia i użytkowania domu realizowanego według alternatywnych technologii z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie pozyskania energii, wykorzystanych materiałów, systemów grzewczych i wentylacji. Otrzymane rezultaty wskazują na korzyści płynące z wykorzystania w praktyce algorytmu przedstawionego w artykule.
EN
In the article has been presented a model for calculating the life cycle cost of a single-family residential building and has been indicated the possibilities of reducing expenses related to its use over a period of thirty years. The purpose of the presented analysis of the life cycle cost account is to compare and evaluate the costs of acquiring and operating a house constructed according to alternative technologies, taking into account the solutions adopted in the field of energy, materials, heating and ventilation systems. The obtained results indicate the benefits of using the algorithm presented in the article in practice.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu celowego obejmującego przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych asortymentów prętów stalowych w Ferrostalu Łabędy Sp. z o.o. Opracowano i wdrożono technologię walcowania i umacniania cieplnego prętów żebrowanych spawalnych klasy RB 500W o średnicy 6 mm oraz technologię produkcji prętów o średnicy 6:16 mm RB 500W ze stali o zwiększonej zawartości domieszkowych pierwiastków metalicznych, co umożliwia wykorzystanie złomu o wyższej od standardowej zawartości Cu i Sn. Złom taki nie nadaje się do produkcji stali do wielu innych zastosowań. Opracowano parametry technologii wytwarzania prętów o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości (powyżej 900 MPa).
EN
Results ofthe target project comprising preparation and implementation of production of new grades of steel bars in Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. are presented in this paper. Technology for rolling and direct hardening of 6 mm diameter ribbed bars of RB 5OOW grade as well as technology for production ot 6:16 mm diameter bars from steel containing the increased level of metallic impurities, which enables using scrap with higher than standard Cu and Sn contents, have been developed and implement. Such scrap cannot be used as charging material for production ofsteel intended for many other applications. Technological parameters for production of bars with increased and high (above 900 MPa) strength have been elaborated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.