Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tree removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ostatnich latach narasta, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, problem związany z usuwaniem drzew z polskich miast. Dojrzałe i duże okazy znikają z różnych powodów - w trakcie samorządowych inwestycji, działań komercyjnych i deweloperskich oraz wskutek działań na prywatnych posesjach. W wielu przypadkach takie sytuacje budzą mnóstwo kontrowersji oraz prowokują społeczną i medialną dyskusję.
PL
Jednym z elementów samodzielności nieruchomości w obrocie prawnym jest jej dostęp do drogi publicznej. Wraz z rozwojem środków komunikacyjnych zmieniają się jednak sposoby dojazdu do nieruchomości oraz obowiązujące w tym zakresie standardy. W związku z tym również zjazdy z dróg publicznych muszą odpowiadać wymaganiom wynikającym z przepisów prawa.
PL
Drzewa i krzewy są najczęściej spotykanymi składnikami środowiska przyrodniczego, które spełniają w nim mocno zróżnicowane funkcje. Są bowiem siedliskami gatunków chronionych. Stanowią istotny składnik korytarzy migracyjnych zapewniających spójność funkcjonujących form ochrony przyrody. Jedną z nich są obszary Natura 2000, o których mowa w art. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r. poz. 55).
PL
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [DzU z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych mających gwarantować skuteczność ochrony zieleni na terenie miast i wsi. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu może ono być wydane co do zasady tylko na wniosek posiadacza nieruchomości.
PL
Jednym z podstawowych środków prawnych mających stymulować działania zgodne z prawem są sankcje grożące za naruszenie obowiązujących ograniczeń. W przypadku ochrony drzew lub krzewów poza lasami taki charakter mają kary pieniężne wymierzone na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55 z późń. zm).
PL
W praktyce konieczność usunięcia drzew bardzo często występuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku negatywne oddziaływanie powinnno być skompensowane w myśl zasady "zanieczyszczający płaci".
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) zasadą jest usuwanie drzew po uzyskaniu zezwolenia. Z reguły jednak podmiotom zainteresowanym usunięciem drzew lub krzewów zależy, aby miało miejske to jak najszybciej, co niekoniecznie musi leżeć w szeroko pojętym interesie ochrony środowiska.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) usunięcie drzew lub krzewów za zezwoleniem co do zasady wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednak jak od każdej reguły - wystepują wyjątki.
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
W aktualnym stanie prawnym zgodnie z postanowieniami art. 83f ust 1 pkt 3a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55) usuniecie drzew luib krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia.
PL
W przypadku realizacji inwestycji bardzo często zachodzi konieczność usuniecia równocześnie wielu drzew lub krzewów. Z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych wycinką optymalnym rozmiązaniem jest rozstrzygnięcie tej sprawy w jednej decycji. Niestety często drzewa planowane do usunięcia przedstawiają różną wartość przyrodniczą uzależnioną od ich gatunku i wielkości.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. W jednym wniosku mozna jednak wnosić zarówno o usunięcie jednego drzewa, jak i większej ich liczby. Pytanie czy po złożeniu wniosku, wnioskodawca może dowolnie go modyfikować?
PL
Na obszarach zurbanizowanych bardzo często pojawia się kolizja pomiędzy występującymi na tych terenach drzewami lub krzewami, a planowanymi do wykonania urzadzeniami przesyłowymi niezbędnymi w procesie rozwoju. Niestety często nie daje się rozwiązać tego problemu przez zmianę lokalizacji urządzeń przesyłowych.
PL
Zezwolenia na usunięcie roślin wydawane na podstawie art. 33 ust 1. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. są decyzjami wywołującymi skutki prawne przez stosunkowo długi czas.
PL
Ptaki występujące w Polsce podlegają różnorakim formom ochrony. Tymczasem w dużej części zakładają one gniazda na drzewach, a ich siedliskami są zadrzewienia występujące również na obszarach zurbanizowanych.
PL
Dość często w naszym kraju zachodzi konieczność wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej, która jednak nie ma jeszcze uregulowanych kwestii własnościowych.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 i ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Katalog wyjątków od tej generalnej reguły został wprowadzony w art. 83f ust. 1 ustawy.
PL
Aby roziązania prawne właściwie spełniały swoją rolę prewencyjną oraz organizatorską, w pierwszej kolejności muszą być skutecznie egzekwowane. Reguła ta znajduje zastosowanie również w przypadku zgodności usuwania drzew lub krzewów z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz 1614 z późn. zm.). Niestety, prawidłowość jej realizacji w praktyce może budzić spore wątpliwości.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
PL
Realizacja każdej inwestycji nie zaczyna się w momencie podjęcia prac w terenie, ale już na etapie jej planowania, którego następstwem jest uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, a tych w praktyce może być nawet kilka. Zgodnie z ogólnymi prawami ekonomii, wydłużenie czasu realizacji inwestycji wpływa na podniesienie jej kosztów. Dlatego w praktyce podejmowane są działania zmierzające do skrócenia czasu realizacji przedsięwzięć.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.