Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Za pomocą nowoczesnych technik analizy powierzchni, takich jak: pomiary potencjału zeta, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych oraz rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, zbadano dwa rodzaje membran polimerowych przeznaczonych do nanofiltracji. Stwierdzono, że ww. techniki analityczne umożliwiają komplementarne określenie właściwości fizykochemicznych powierzchni polimerowych membran nanofiltracyjnych, a tym samym ułatwiają dobór membrany do określonego zastosowania.
EN
In the paper, two types of nanofiltration polymeric membranes are examined using modern techniques including zeta potential measurement, scanning electron microscopy, atomic force microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The authors argue that the presented techniques are suitable for the complementary determination of physicochemical properties of polymeric nanofiltration membranes and consequently give information necessary for the proper selection of amembrane for a particular application.
EN
The results of the studies of the polylactide surface layer laser induced modification are presented. Various fluence values (Ej) and numbers of laser pulses were applied to modify the surface layer. The method of photoelectron spectroscopy was applied to investigate the chemical composition and the degree of oxidation of the surface layer of the unmodified and modified polylactide. There was found a change in the chemical composition and the degree of oxidation. The alterations depended on the fluence and the number of laser pulses applied.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej polilaktydu modyfikowanej za pomocą lasera. W procesie modyfikowania stosowano różną jednostkową energię impulsu laserowego (Ej) oraz różną liczbę impulsów. Metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej badano skład chemiczny oraz stopień utlenienia warstwy wierzchniej pierwotnego i modyfikowanego polilaktydu. Stwierdzono, że na skutek napromieniania zaszły zmiany składu chemicznego oraz stopnia utlenienia, a ich stopień zależał zarówno od wartości Ej, jak i liczby impulsów.
3
Content available remote Electronic structure of CeRhIn5 and CeIrIn5
EN
We have performed Full Potential Linearized Augmented Plane-Wave (FP-LAPW) calculations of the layered cerium compounds CeRhIn5 and CeIrIn5, which belong to the new, intensively investigated family of heavy fermion (HF) materials. The ground states of this compounds can be tuned between antiferromagnetism (AFM) and superconductivity (SC) by external pressure or doping. We have carried out x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) experiments to compare measured valence band spectra with theoretical calculations. We also analyse the XPS 3d Ce spectra, to estimate the occupation of the Ce 4f shell and the hybridization between 4f and conduction electrons. We have found and discussed an influence of the lattice parameter a and the d-f interatomic hybridization effect on the ground state properties in the series of CeMIn5 compounds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.