Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper describes the sol - gel method barium and titanium compounds materials obtaining, which their physicochemical parameters could be competitive with the materials obtained by classic methods. Additionally dielectric thin layers was obtained with the use of spin and dip coaters. Based on selected precursor elements which form appropriate crystal net, the capacitance construction was created. Dielectric in this contraction was a barium titanate with high electrical permittivity and small grain size. The optimal dry, calcinations and sintering temperature of the dielectric with base was determined. On that capacitor the microscopic analysis with the use of scanning electron microscope (SEM) was carried out. The thickness of the dielectric layer and electrical parameters use by impedance analyzer Solatron SI 1260 was carried out. The capacitance, dielectric loss and electrical permittivity was carried out, cooperative influence of the frequency and temperature on the measurements was determined. The best results had a samples sintered in the 1000°C. The electrical permittivity for measurements in few Hertz for the samples with the base of nickel and BaTiO3 layer coated by spin and dip coaters, in the room temperature and measurements for few Hertz, amount to 4700. The electrical capacity for low frequency was about 3,2ź10-8F.
PL
W pracy przedstawiono metode zol – żel otrzymywania materiałów na bazie związków tytanu i baru, których właściwości fizykochemiczne mogą być konkurencyjne dla materiałów uzyskiwanych metodami klasycznymi. Dodatkowo wykorzystując urządzenia typu spin i dip coater uzyskano cienkie warstwy dielektryczne. Na podstawie wytypowanych prekursorów pierwiastków tworzących odpowiednia sieć krystaliczna, wykonano układ pojemnosciowy, w którym dielektryk stanowił tytanian baru o wysokiej wartości przenikalności elektrycznej i niewielkich rozmiarach ziaren. Wyznaczono optymalna temperature suszenia, kalcynacji i wypalania dielektryku wraz z podłożem. Na przygotowanym elemencie stanowiącym rodzaj kondensatora wykonano analize mikroskopowa za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przeprowadzono pomiary grubości nałożonych warstw jak i pomiary właściwości elektrycznych wykorzystując analizator impedancji Solatron SI 1260. Wyznaczono pojemność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych, przenikalność elektryczną materiału, określając jednocześnie wpływ częstotliwości i temperatury na wyniki pomiaru. Stwierdzono, że najlepszymi wynikami charakteryzowały się próbki wypalane w temperaturze 1000 C. Wartość przenikalności przy częstotliwości pojedynczych herców dla próbek o podłożu ze stali kwasoodpornej z cienką warstwą BaTiO3 wypalanych w 1000 C, przy temperaturze pomiarowej 40-50 C, wynosiła ok. 300 zaś w podwyższonych temperaturach pomiaru przenikalność osiągała wartość rzędu 14000. Dla próbek gdzie podłoże stanowił nikiel a warstwa BaTiO3 nakładana była za pomocą metod spin coatingu i powolnego zanurzania, już w temperaturze pokojowej przy pojedynczych hercach zmierzona wartość przenikalności elektrycznej osiągała wartości rzędu 4700. Pojemność elektryczna przy pomiarze dla niskich częstotliwości osiągała wartości rzędu 3,2x10-8F.
EN
This paper reports on the results of cobalt titanates preparation by calcination of green bodies obtained by a co-precipitation method. For the investigations were used: as titanium sources, acidic solutions of titanyl sulfate and hydrous titanium dioxide, originating from the production process of titanium dioxide by sulfate method. The composition of the obtained materials was determined using titration methods. The calcined powders were characterized by X-ray diffraction method. It has been found that the obtained products are composed of cobalt methatitanate CoTiO3 or cobalt orthotitanate Co2TiO4 occurring as single phases, and also as cobalt titanates and titanium dioxide phase mixtures. The proposed method of proceeding can be used for the preparation of series of transition metals titanates, such as nickel, iron, zinc, copper and also aluminium titanates.
EN
Physicochemical properties of Fe2TiO5 (pseudobrookite structure) surface was studied and basic properties of electrical double layer of the Fe2TiO5/NaCl+Ni2+ solution system were described. The adsorption of Ni (II) at the pseudobrookite/aqueous solutions interface was studied over the pH range of 3 to 11. The influence of ionic strength, pH, and presence of ions was researched. ć potential, surface charge density, adsorption density, pH50% and ΔpH10-90% parameters for different concentrations of background electrolyte were presented. The adsorption constants of surface hydroxyl groups’ reactions were determined using numerical optimization.
PL
Związki tytanu występujące w postaci dyspersji są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Wśród nich właściwości powierzchniowe zostały dobrze opisane dla ditlenku tytanu, natomiast niektórych związków tytanu są nieznane, należy do nich Fe2TiO5 występujący w przyrodzie jako pseudobrukit. Przeprowadzono pomiary adsorpcji jonów niklu, dla jego różnych stężeń początkowych, w funkcji pH dla układu Fe2TiO5/roztwór NaCl. Kształt krzywej adsorpcji w funkcji pH ma postać krawędzi adsorpcji. Wzrost stężenia początkowego jonów Ni(II), powoduje przesunięcie krawędzi w kierunku zasadowym skali pH. Wyznaczono charakterystyczne parametry krawędzi adsorpcji tj. pH50% i ΔpH10-90%. W oparciu o zależność adsorpcji od pH stosując model TLM, obliczono również stałe reakcji adsorpcji jonów Ni (II) metodą optymalizacji numerycznej. Zależność gęstości ładunku powierzchniowego od pH w obecności jonów Ni (II), jest w dobrej korelacji z zależnością adsorpcji jonów Ni (II) od pH. Adsorpcja jonów niklu na powierzchni Fe2TiO5 prowadzi do wzrostu stężenia grup ujemnie naładowanych.
EN
Different methods of calculations of thermal conductivity of gas laser mixtures versus temperature are compared in the paper. Approximation functions describing the experimental data of thermal conductivity and viscosity of the chosen gases (CO/sub 2/, N/sub 2/, He, Xe, CO, O, Ar) are given. The formulas introduced and data obtained allow us to predict thermal conductivity and temperature distribution of a typical high power laser gas mixture. Examples of temperature distribution in RF excited CO/sub 2/, CO, and Xe laser media are shown. Knowledge of the temperature distribution in the laser cavity can be useful for predicting general optical properties of the laser.
5
EN
The optical properties of doped sol-gel derived materials were studied. Two types of materials were examined; thin films doped with titanium dioxide and bulks doped with pH indicators: Bromothymol Blue and Nile Red. Different amounts of TiO/sub 2/ (in concentrations: 20, 40, 60 and 80 mol%) were entrapped into the silica sol-gel thin films. The refractive indices of the films were measured. A linear increase of refractive index with increasing addition of TiO/sub 2/ was observed. Bromothymol Blue and Nile Red pH indicators were entrapped into the sol-gel bulks. Two methods of dye immobilization were used. In the first method, indicators were mixed with liquid hydrolyzate used for bulk preparation. In the second one, the dried sol-gel bulks were impregnated with liquid dye solutions. The absorption spectra in the visible range were examined for dyes in solutions and sol-gel bulks. Changes in absorption spectra were observed depending on the way of dopant entrapment.
6
Content available remote Influence of the technology on the tribological properties of the titanium alloys
EN
The paper presents results of the experimental research of the coefficient of the friction two contacting elements of surface from the titanium alloy with a steel or from the titanium alloy after milling cutter or drilling process or shot peening and also following hard covering anodic oxidition process or protective coating of electrophoresis process depending on the load and the speed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.