Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zawarto analizę wybranych zagadnień prawnych i technicznych dotyczących termomodernizacji domów jednorodzinnych i programu likwidacji niskiej emisji. Zaproponowano zmiany w celu skuteczniejszej realizacji tych celów.
EN
The article contains an analysis of selected legal and technical issues concerning thermomodernization of single-family houses and low emission elimination program. Replacement is proposed in order to achieve these objectives more effectively.
EN
According to the data of the European Environment Agency, due to excessive air pollution about 47 thousand people die prematurely every year in Poland. Although in recent years the level of industrial emissions in Poland has been significantly reduced, it is still a very serious problem of the so-called low emission. The aim of the paper was to determine the most important sources of low emission in the Middle Odra Region and to indicate activities that will optimally limit this problem. The article points out activities that help reduce low emission in the Middle Odra Region, where the problem is also noticeable, despite the lower population density and the lack of highly industrialized areas. Moreover, it pointed to the possible directions of low emission management, the implementation of which may contribute to a significant reduction of low emission in the Middle Odra Region.
PL
Według danych Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce każdego roku z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 47 tys. osób. Mimo, że w ostatnich latach poziom emisji przemysłowych w Polsce udało się znacząco zredukować to nadal bardzo poważny problem stanowi tzw. niska emisja. Celem artykułu było określenie najważniejszych źródeł emisji niskiej na terenie Środkowego Nadodrza oraz wskazanie działań, które będą optymalnie ograniczać ten problem. W artykule wskazano na działania pozwalające ograniczyć niską emisję na terenie Środkowego Nadodrza, na którego obszarze problem ten jest również dostrzegalny, mimo mniejszej gęstości zaludnienia i braku wysoko uprzemysłowionych terenów. Wskazano ponadto na możliwe kierunki zarządzania niską emisją, których wdrożenie może przyczynić się do istotnego ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza.
PL
W artykule przedstawiono definicję smogu, jego rodzaje i główne przyczyny powstawania. Zaprezentowana jest też lista miast w Polsce z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Na podstawie własnych wywiadów i obserwacji autor opisuje też niewłaściwe i bardzo szkodliwe, wciąż funkcjonujące stereotypy związane z nielegalnym i bezrefleksyjnym paleniem śmieci i odpadów w kotłach i piecach.
EN
The article presents the definition of smog, its different types and causesas well as the list of the most polluted Polish cities. Based on his own observations and research, the author analyses and describes the bad and extremely harmful common stereotypes connected with burning rubbish and waste in boilers and furnaces.
4
Content available remote The social aspects of low emission management in the Nowa Sól district
EN
The article shows the problem of excessive low emission in the district of Nowa Sól and points to the social issues that can affect a delay in the introduction of specific environmental actions. The article also identifies the main sources that contribute to the formation of low emission in the district of Nowa Sól. Moreover, it noted the actions planned to be taken in the area of the Nowa Sól district to reduce low emission and their evaluation has been made. There has been also pointed to the direction of the management of low emission, which will have to be taken in order to significantly reduce the low emission of the analysed area and the solutions, already introduced in Poland without a public outcry, have been identified. At the end of the paper the conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono problem występowania nadmiernej niskiej emisji na terenie powiatu nowosolskiego oraz wskazano na kwestie społeczne, które mogą wpływać na opóźnienie wprowadzenia określonych działań proekologicznych. W artykule wskazano również na główne źródła, które przyczyniają się po powstawania niskiej emisji w powiecie nowosolskim. Ponadto wskazano na działania, które planuje się podjąć na obszarze powiatu nowosolskiego w celu ograniczenia niskiej emisji oraz dokonano ich oceny. Wskazano również na kierunki zarządzania niską emisją, które będą musiały być podjęte w celu znaczącego ograniczenia niskiej emisji na analizowanym obszarze oraz wskazano rozwiązania, które zostały już wprowadzone na terenie Polski bez protestów społecznych. Na zakończenie przedstawiono wnioski.
EN
The strong demand for low emissions from spark ignition engines alongside the introduction of microcomputers in cars has increased the attention paid to fuel injection control. Initially, controllers were in feedforward configuration and look-up tables were employed. Later feedback configurations emerged. We use a combined approach. A feedforward controller is used based on simple equations and coarse approximations. A sliding mode feedback controller is added to achieve the desired performance. Nonlinear simulation results demonstrate the efficacy of the approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.