Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujniki MEMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony czujnikom mikroelektroniczno-mechanicznym MEMS (ang.: MicroElectronic Mechanical Systems), które w ostatnich latach zrewolucjonizowały rynek elementów pomiarowych przez pojawienie się tanich elementów o szybkiej odpowiedzi. Znalazły one zastosowanie w ogromnej ilości produktów, w tym również w nowoczesnych układach wykrywania niesprawności oraz diagnostyki FDD (ang.: Fault Detection and Diagnostics schemes) w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układach chłodniczych. Łączne zastosowanie czujników MEMS oraz układów FDD, a także możliwości połączenia sieciowego, stanowią potencjał pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu monitorowania pracy oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN
The paper deals with MicroElectronic Mechanical Systems (MEMS) as revolutionary, chip sensing elements with quick response. They are used in large variety of products, including modern Fault Detection and Diagnostics (FDD) schemes for heating, ventilating and refrigerating systems. The combination of MEMS, FDD systems and network connection enables new quality in monitoring and maintenance of refrigerating and air conditioning plants.
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
PL
Radiowe systemy lokalizacyjne i czujniki MEMS stanowią skuteczne narzędzie do monitorowania ruchu i zachowań osób starszych. Opisano architekturę zrealizowanego systemu oraz technikę lokalizacji. Zamieszczono szczegółowy opis konstrukcji poszczególnych elementów systemu: etykiet, węzłów i sterownika. Przedstawiono również przykładowe wyniki zarejestrowane podczas wstępnych badań systemu przeprowadzonych z udziałem osób starszych, a także przykłady wykorzystania tych wyników do analizy ruchu i zachowań.
EN
Radio positioning systems and MEMS sensors are an efficient tool for of elderly persons mobility and behaviour. The paper contains a description of system architecture and localization techniques. It presents a detailed design of system components: tag, anchor node and system controller. The exemplary results gathered during preliminary tests sessions carried out with participation of elderly persons are presented. Exemplary use of results in mobility and behaviour analysis are also included.
PL
Badania drogowe pojazdów jednośladowych wykonuje się wykorzystując zintegrowane moduły pomiarowe cechujące się niewielkimi rozmiarami małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. Uniwersalność takich układów jest podyktowana warunkami zabudowy na obiekcie badań oraz koniecznością niwelowania ich wpływu na stabilność i kierowalność pojazdu. W artykule skupiono się na przedstawieniu układów pomiarowych opartych na czujnikach wykonanych w technologii MEMS umożliwiających pomiary parametrów ruchu pojazdów samochodowych.
EN
Road tests of two-wheeled vehicles is carried out using an integrated measurement modules are characterized by small size and low weight own independent memory modules and power supply. The versatility of these systems is dictated by the zoning on the subject of research and the necessity of eliminating their influence on the stability and controllability of the vehicle. The article focuses on the presentation of the measurement systems based on sensors made in MEMS technology to enable measurement of vehicle motion parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.