Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza wpływu konstrukcji filtrów na tłumienie zaburzeń wspólnych
PL
Możliwość redukcji poziomu zaburzeń filtru można wyrazić za pomocą jego tłumienności wtrąceniowej. Tłumienność wtrąceniową filtru bada się dla składowej wspólnej CM zaburzeń przewodzonych i składowej różnicowej DM, z uwzględnieniem parametrów pasożytniczych. Tłumienności dla składowych CM i DM bada się w układzie zgodnym z normą CISPR17 [1]. W artykule bada się wpływ parametrów elementów składowych filtru na tłumienność filtru dla zaburzeń wspólnych CM, w tym wpływ parametrów pasożytniczych wynikających z ich konstrukcji. Analiza wpływu konstrukcji filtrów została przepro-wadzona bez uwzględnieniem sprzężeń pasożytniczych pomiędzy elementami. Ponadto, analiza wpływu filtru została przeprowadzona, przy założeniu że wymiary geometryczne elementów i ich położenie względem siebie są zbliżone.
EN
Conducted noise reduction efficiency of EMI filter is expressed by insertion loss characteristics. The insertion loss characteristics of EMI filter are measured for common mode (CM) and differential mode (DM),The measurement takes into account parasitic parameters of filter’s elements. Insertion loss characteristics are measured according to standard CISPR 17 [1]. The paper examines the influence of main and parasitic parameters of EMI filter on insertion loss characteristic for common mode noise. The analyses of EMI filter construction was carried out without influence of parasitic coupling between filters’ elements. Moreover analyses was carried out for assumption that, geometrical dimension and position of filter’s elements are similar.
2
Content available remote Analiza wpływu konstrukcji filtrów na tłumienie zaburzeń różnicowych
PL
Możliwość redukcji poziomu zaburzeń filtru można wyrazić za pomocą jego tłumienności wtrąceniowej. Tłumienność wtrąceniową filtru bada się dla składowej wspólnej CM zaburzeń przewodzonych i składowej różnicowej DM z uwzględnieniem parametrów pasożytniczych. Tłumienności zarówno dla składowych CM i DM bada się w układzie zgodnym z normą CISPR17 [1]. W niniejszym artykule przeprowadzono badania wpływu parametrów elementów składowych filtru na tłumienność dla zaburzeń różnicowych DM. Przebadano także wpływ parametrów pasożytniczych wynikających z ich konstrukcji. Analiza wpływu konstrukcji filtrów została przeprowadzona bez uwzględnieniem sprzężeń pasożytniczych pomiędzy elementami. Ponadto, analiza wpływu filtru została przeprowadzona, przy założeniu że wymiary geometryczne elementów i ich położenie względem siebie są zbliżone.
EN
Conducted noise reduction efficiency of EMI filter is expressed by insertion loss characteristics. The insertion loss characteristics of EMI filter are measured for common mode (CM) and differential mode (DM). The measurement takes into account parasitic parameters of filter’s elements. Insertion loss characteristics are measured according to standard CISPR 17 [1]. The paper examines the influence of main and parasitic parameters of EMI filter on insertion loss characteristic for differential mode DM noise. The analyses of EMI filter construction was carried out without influence of parasitic coupling between filters’ elements. Moreover analyses was carried out for assumption that, geometrical dimension and position of filter’s elements are similar.
PL
W niniejszym artykule badane są straty mocy w falowniku pięciopoziomowym z diodami poziomującymi. Analizuje się przypadek przy sterowaniu z eliminacją 5 harmonicznej napięcia fazowego i obciążeniem 3-fazowym indukcyjnym. Przebadano straty mocy wszystkich zaworów oraz straty sumaryczne jako funkcję współczynnika głębokości modulacji.
EN
Power losses at switching devices of five-level diode-clamped inverter are the subject of the paper. The control with elimination of fifth harmonic in output voltage is analyzed. There is three-phase inductive load of the inverter. Power losses are presented as a function of modulation index. Power losses of each switching device as well as total power losses are given in the paper.
EN
Power quality is nowadays one of the most important issue in energy conversion and power distribution systems. Industry processes especially controlled by power electronics elements and devices are in one hand sources of reactive power and higher current harmonics in other hand need ensure continuity of supplying voltage. Power conditioning system (PCS) with superconducting magnetic energy system (SMES) is one of possible way to ensure high power quality. Description of whole system, possible operation conditions and applications are described in the paper. Proper designing of PCS is provided by simulation and experimental results presented in the paper.
PL
Jakość energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych zagadnień analizowanych współcześnie w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Procesy przemysłowe, szczególnie sterowane przez układy energoelektroniczne, pogarszają parametry jakości energii elektrycznej poprzez generacji, mocy biernej i wyższe harmoniczne w prądach sieciowych. Z drugiej strony - wymagają one zapewnienia pewności i ciągłości zasilania, gdyż nawet krótkie przerwy w zasilaniu mogą spowodować znaczne straty finansowe. Jednym z rozwiązań pozwalających na poprawę jakości energii elektrycznej jest zastosowanie układu kondycjonera mocy (PCS - power conditioning system) z zasobnikiem energii w postaci cewki nadprzewodzącej (SMES - superconducting magnetic energy storage). W artykule opisano układ proponowanego kondycjonera mocy oraz omówiono możliwe warunki pracy i zastosowania. Przedstawione w artykule wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdzają poprawność działania zaprojektowanego układu kondycjonera mocy.
5
Content available remote Procedura nadawania oznaczenia CE na przykładzie kondycjonera mocy
PL
: Z dniem l maja 2004r. Polska stalą się członkiem Unii Europejskiej (UE) i wraz z tą datą weszły w życie przepisy wykonawcze wdrażające tzw. "dyrektywy nowego podejścia" zapewniające swobodny przepływ wyrobów na rynku unijnym. W artykule przedstawiono sposób postępowania mającego na celu nadanie oznaczenia CE na przykładzie kondycjonera mocy (PCS) z cewką nadprzewodzącą SMES (SuperconductingMagnetic Energy Storage). System ten realizowany jest w ramach V Programu Ramowego pt. "Innovative new high temperaturę superconduc-ting magnetic energy storage system (SMES) for high efficient power quality - HIPOLITY".
EN
Poland is the member of European Union (EU) from 1st May 2004. Poland has implemented the New Approach directives which secure a free circulation of good on the EU market from this date. The article includes proposal of proceedings during giving the CE mark on example Power Conditioning System (PCS) with superconducting coil SMES (Superconducting magnetic energy storage). This system is realized within the confines of V Frame Program "Innovative new high temperature superconducting magnetic energy storage system (SMES) for high efficient power quality - HIPOLITY."
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.