Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  1520 mm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki Chin, generujący stale rosnące zapotrzebowanie na energię spowodował dynamiczny rozwój komunikacji kolejowej z północnym sąsiadem – Rosją. Duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny, ropę naftową, czy drewno w Chinach, z drugiej strony możliwość eksportu podobnych towarów z rosyjskiej Syberii spowodowała dynamiczny rozwój stosunków handlowych pomiędzy oboma krajami, co pozwoliło skupić się na rozwoju gospodarek obu krajów i odsunąć na bok trudną przeszłość. Ponieważ przewóz podobnych ładunków to wręcz idealne zastosowanie kolei, zatem zarówno w Rosji, jak i Chinach transport szynowy otrzymał silny impuls do rozwoju. Nowym pomysłem powstałym w Chinach jest inicjatywa Jedwabnego Szlaku, czy kolejowych przewozów kontenerów z Chin do Europy, z wykorzystaniem Magistrali Transsyberyjskiej. Zachęcone pomysłem RŻD rozwijają powyższą koncepcję, zapraszając do współpracy także inne duże gospodarki Dalekiego Wschodu – Japonii i Korei Płd.
EN
The dynamic development of the Chinese economy, generating a suc- cessively growing demand for energy, resulting in a dynamic develop- ment of railway communication with its northern neighbor - Russia. High demand for hard coal, oil, and wood in China, on the other hand, the possibility of exporting similar goods from Russian Siberia has resulted in a dynamic development of trade relations between the two countries, which has allowed to focus on the development of the economies of both countries and put aside the difficult past. Since the transport of simi- lar loads is an ideal application of railways, rail transport has received a strong impetus for development in both Russia and China. A new idea emerging in China is the Silk Road initiative, or rail transport of contain- ers from China to Europe, using the Trans-Siberian Railway. Encouraged by the idea, RŻD develops the above concept, inviting to cooperation also other large economies of the Far East - Japan and South Korea.
2
Content available Linia Hutnicza Szerokotorowa
PL
Linia Hutnicza Szerokotorowa powstała z myślą o przewozach towarowych i obecnie w takich celach jest wykorzystywana. Decyzja o budowie całkowicie nowej linii o rozstawie 1 520 mm z kierunku wschodniego, z którego miała być importowana ruda żelaza do Polski, wydaje się z perspektywy czasu wyborem poprawnym. Obecnie przewoźnik inwestuje znaczne środki w modernizację infrastruktury, montując nowoczesne urządzenia srk, rozbudowując terminale przeładunkowe położone wzdłuż linii oraz poważnie rozważa wymianę parku lokomotyw, nie wykluczając elektryfikacji linii. Potencjał LHS jest widoczny w powstaniu Euroterminalu w Sławkowie w 2007 r., a także w angażowaniu się przewoźnika w nowe projekty, jak choćby Nowy Jedwabny Szlak czy Międzynarodowy Transkaspijski Korytarz Transportowy.
EN
The Broad-Gauge Metallurgy Line was built for freight transport and is now used for such purposes. The decision to build an entirely new line with a 1520 mm gauge due to the choice of the eastern direction, from which iron ore was imported to Poland, seems to be the right choice from the perspective of time. Currently, the operator is doing the modernization of infrastructure, installing modern safety control devices, expanding transshipment terminals along the line and seriously considering the replacement of the rolling stock, and electrification of the line is under consideration. The potential of LHS is visible in the Euroterminal uprising in Sławków in 2007, as well as in the operator’s involvement in new projects, such as the New Silk Road or the International Trans-Caspian Transport Corridor.
3
Content available Kolej w Mongolii
PL
Główna linia kolejowa w Mongolii to linia tranzytowa biegnąca z Rosji do Chin przez mongolską stolicę Ułan-Bator. Obecnie udziałem 50% w kolejach mongolskich dysponują RŻD i jest to pozostałość z czasów, gdy z pomocą Związku Radzieckiego zarówno zbudowano infrastrukturę kolejową, jak i pozyskano tabor (wyłącznie produkcji ZSRR). Linia ta o charakterze tranzytowym to linia jednotorowa, niezelektryfikowana o rozstawie 1520 mm, długości 1110 km i przebiegająca przez (Nauszki RŻD –) Suche Bator – Ułan-Bator – Zamyn Uud (– Erenhot CR). Natomiast sumaryczna długość sieci kolejowej Mongolii, włączając odcinek do Czojbałsan, jest równa 1815 km (2004 r.).
EN
The main railway line in Mongolia is a transit line running from Russia to China north-south through the Mongolian capital Ulaan-Bator. At present, RZD has a 50% share in Mongolian railways, and this is a remnant of the time when, with the help of the Soviet Union, both rail infrastructure was built and rolling stock was acquired. This transit line is a single-track, non-electrified line with a rail gauge of 1520 mm. The total length of Mongolia’s rail network is 1815 km (2004). One of the factors currently supporting the development of railways in Mongolia is big deposits of mineral resources: hard coal, gold, copper ores, as well as molybdenum, uranium, and others. Transport of the above raw materials, in particular exports, would not be possible without rail transport, which in the above conditions is the optimal method for transporting heavy loads over long distances. Central Mongolian authorities intend to significantly expand their own rail network to transport growing raw materials, whose extraction is gradually increasing, and to raise funds from foreign entities while maintaining control over the whole. All rolling stock used in Mongolia has been manufactured abroad.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.