Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda macierzy przejścia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote O pewnych właściwościach mieszanych ekranów warstwowych
PL
W artykule zwrócono uwagę na kilka interesujących właściwości mieszanych ekranów warstwowych przewodnik/ferromagnetyk. Szczegółowo zbadano ekran dwuwarstwowy - miedź/stal elektrotechniczna. Stwierdzono występowanie plateau w zależności impedancji powierzchniowej w funkcji częstotliwości w takim układzie oraz obniżenie jej wartości poniżej wartości odpowiadającej jednorodnemu ekranowi miedzianemu. Efekt ten pozwala na obniżenie strat w badanym układzie i poprawę właściwości ekranowania o kilkanaście procent.
EN
The article focuses on some interesting properties of mixed layered conductor/ferromagnetic screens. The two-layer screen: copper/electrical steel was examined in detail. For such a system it was found, that in relation of frequency function on the surface impedance there is a plateau, and surface impedance of analyzed screen reduce its value comparing the value obtained for the homogeneous copper screen. This effect reduces the losses in copper/electrical steel screen system and improves the shielding properties over a dozen percent.
PL
Artykuł dotyczy analizy możliwości wpływania na kluczowe parametry siatek Bragga jeszcze na etapie ich projektowania przed procesem zapisu. Zaproponowano i zdefiniowano parametry siatek, które są kluczowe przy ich wykorzystaniu w układach czujnikowych oraz systemach telekomunikacyjnych. W artykule zaprezentowano sposób modelowania siatek Bragga metodą macierzy przejścia (ang. Transfer Matrix Method). Przedstawiono funkcje apodyzacyjne, które mogą zostać opcjonalnie zastosowane podczas zapisu siatki. Zbadane zostały one pod kątem ich wpływu na charakterystyki widmowe, a także podstawowe parametry modelowanej siatki.
EN
This article concerns the analysis of Bragg grating key parameters and their influence on final gratings spectral characteristic. It proposed and defined the gratings parameters that are critical to their use in sensor systems and telecommunication systems. This article presents a simulation of fiber Bragg gratings using transfer matrix method. Apodization profiles have been discussed according to their function parameter. Different fiber gratings lengths were analyzed according to their reflection and transmission spectra.
3
Content available remote Odtwarzanie rozkładu odkształcenia przy pomocy światłowodowej siatki Bragga
PL
W artykule przedstawiono rekonstrukcję rozłożonego odkształcenia działającego na światłowodową siatkę Bragga na podstawie jej widma odbitego. Wykorzystano do tego celu metodę macierzy przejścia oraz nieliniową metodę optymalizacji Neldera-Meada. Wyniki przeprowadzonych symulacji i odtwarzania profili odkształcenia wskazują na dobrą ich zgodność z oryginalnymi profilami odkształcenie; błędy rekonstrukcji tych profili nie przekraczają pojedynczych procentów.
EN
In this paper, we present a reconstruction of the distributed strain affecting the fiber Bragg grating performed by means of its reflection spectrum. For this purpose, we applied the transfer matrix method and the Nelder-Mead nonlinear optimization method. Reconstruction results of the strain profile carried out on the basis of a simulated reflection spectrum as well as measured reflection spectrum of the FBG indicate good agreement with the original strain profile; the profile reconstruction errors are within the single digit percentage range.
PL
W artykule przedstawiono syntezę parametrów światłowodowej siatki Bragga (FBG) oraz rekonstrukcję rozłożonego odkształcenia działającego na siatkę na podstawie jej widma odbitego. Wykorzystano do tego celu metodę macierzy przejścia oraz nieliniową metodę optymalizacji Neldera- Meada. Wyniki przeprowadzonych symulacji i odtwarzania profili odkształcenia wskazują na dobrą ich zgodność z oryginalnymi profilami odkształcenie; błędy rekonstrukcji tych profili nie przekraczają pojedynczych procentów. Na tej podstawie stwierdza się, że metodę optymalizacji Neldera-Meada w połączeniu z metodą macierzy przejścia można z powodzeniem stosować w zadaniach miernictwa wielkości rozłożonych.
EN
A synthesis of the fiber Bragg grating (FBG) parameters and reconstruction of the distributed strain affecting the grating performed by means of its reflection spectrum is presented. For this purpose, there are applied the transition matrix method and the Nelder-Mead nonlinear optimization method. The essence of both methods is described. First, simulations of reconstruction of the grating parameters and the linear distributions of compressive strains were performed. The results of these simulations are presented in Section 3. Then the reconstruction of the compressive strain profiles was carried out on the basis of the measured spectrum of the grating. The results of those calculations are given in Section 4. The reconstruction results of the strain profile carried out on the basis of the simulated reflection spectrum and the measured reflection spectrum of the FBG show good agreement with the original strain profile; the profile reconstruction errors are within the single digit percentage range. One can conclude that the Nelder-Mead optimization method combined with the transition matrix method can be used for distributed sensing problems.
5
Content available remote Zastosowanie macierzy przejścia w modelowaniu układów złożonych
PL
Podnoszenie sprawności i niezawodności maszyn i urządzeń jest głównym celem pracy inżynierów i naukowców podczas procesu projektowania. W wielu gałęziach przemysłu istotnym problemem jest również miniaturyzacja istniejących układów [4]. W ostatnich latach coraz częściej rozwój ten dotyczy nowych technologii bazujących na zjawisku piezoelektrycznym. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania macierzy zawierającej elementy charakterystyczne jednej płytki piezoelektrycznej stanowiące podstawę do dalszej analizy układów złożonych. Niniejszy artykuł jest autorskim pomysłem obliczania układów złożonych z wielu elementów [1]. Podstawą obliczeń jest metoda macierzy przejścia wykorzystana do wyznaczenia charakterystycznych parametrów układów bimorficznych.
EN
Main purpose of engineers and scientists work during projecting process is efficiency and reliability of machines and devices improvements. In many industrial branches crucial problem is also miniaturization of existing systems. In recent years more frequently this development concerns new technologies based on piezoelectric effect. In present paper determination of matrixes will be present. Those matrixes will contain characteristical elements of piezoelectric plate, which are basis of further analysis of complex systems. This article is authority idea of determination of systems composed of many elements. The foundation of evaluation is matrix of transforming method used for characteristic parameters of biomorphic systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.